AC

De Activiteiten Commissie (AC)
Op De Zonnewijzer worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren). Niet alleen met de eigen klas, maar ook grotere activiteiten voor de hele school en u als ouders/verzorgers. Gelukkig kan de school bij de grotere activiteiten een beroep doen op de AC die – mede dankzij uw ouderbijdrage – zo goed mogelijk probeert te helpen met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren.

Wilt u zich ook inzetten voor De Zonnewijzer?
De AC bestaat uit allemaal ouders die in werkgroepjes hun steentje vrijwillig bijdragen. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, cultuurweken, sportdag, avondvierdaagse, etc. Aangezien De Zonnewijzer een grote school is, verspreid over twee locaties, stellen wij hulp van (groot)ouders/verzorgers erg op prijs. Wilt u zich ook inzetten en/of mogen wij voor specifieke onderwerpen een beroep op u doen, dan kunt u dit via het ouderparticipatieformulier aangeven (op te vragen bij de AC via aczonnewijzerhaarlem@gmail.com) of een AC-lid aanspreken. Alle hulp is van harte welkom en de beloning voor uw inzet is, behalve onze waardering, een nog fijnere school voor uw kind(eren).

AC-leden 2018-2019:

• Maaike Vogel (voorzitter, echter Maaike heeft aangegeven dat ze graag het stokje overdraagt dus deze positie komt vrij vanaf komend schooljaar)
• Bas Ploegmakers (penningmeester)
• Esther van Stigt (secretaris)
• Wafae Belami
• Peter Berendsen
• Kasper van Berkel
• Leontien Blauw
• Michelle Galema
• Erika van Heeringen
• Anne van Huijstee
• Bianca Maton
• Giovanni van Puilvelden
• Eline Wareman
• Nanna Claij (leerkracht)
• Arlette Schenk – Van der Veldt (adjunct-directeur)

Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is voor dit schooljaar vastgesteld op:
€ 26,- per kind
€ 50,- voor 2 kinderen
€ 70,- voor 3 kinderen
€ 90,- voor 4 kinderen

Meerdere kinderen is + € 20,- en bij kinderen na 1-1-2019 € 13,- per kind.

Overmaken kan op rekeningnummer NL05 INGB 0005.4837.28 t.n.v. Oudervereniging OBS De Zonnewijzer, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).