Overblijven

Er is een mogelijkheid voor uw kinderen om tussen de middag op school over te blijven. De overblijf op de Zonnewijzer wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een aparte stichting: de Stichting Overblijf Zonnewijzer (SOZ).

De coördinatie wordt verzorgd door Monique van Deursen. Zij is op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 08.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar op school. Tel: 5255519. De overblijf staat of valt met inzet van voldoende overblijfouders.

Het overblijven wordt verzorgd door een aantal vaste vrijwilligers die hiervoor een onkostenvergoeding krijgen.

Aan het eind/ begin van het schooljaar kunt u uw kind/kinderen inschrijven voor de overblijf; als u in mei van het lopende schooljaar geen aanmeldformulier ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator,.

Incidenteel overblijven is alleen mogelijk als er voldoende overblijfkrachten zijn. Een verzoek voor incidentele overblijf moet daarom minimaal een week vantevoren worden ingediend.

Ouders moeten WA-verzekerd zijn.

Kinderen die zich niet aan de afspraken houden op de overblijf en hierdoor andere kinderen storen, kunnen door de overblijfouders, in overleg met de schoolleiding en coördinator overblijf, van de overblijf geweerd worden.

Wij vragen aan ouders een bedrag van 10 Euro per maand, zodat wij de vrijwillige medewerkers die aan de school verbonden zijn een vergoeding kunnen geven.

Het overblijfbedrag is alleen per halfjaar te voldoen (in overleg is een betalingsregeling mogelijk). Ouders krijgen ieder half jaar een factuur voor de komende periode.

Het banknummer van de overblijf is  NL71INGB0008412716 t.n.v. Overblijf OBS Zonnewijzer.

De kinderen nemen zelf drinken en brood in een broodtrommel mee. De broodtrommel doet op school dienst als bord.

De maaltijd wordt in een tas meegebracht, die ‘s morgens aan de kapstok wordt opgehangen of in een bak bij de klas neergezet. Onder lunch wordt verstaan een gezonde lunch (brood/fruit), snoep is niet toegestaan.