Ziekte

Ziekmeldingsprocedure leerlingen en de maatregelen die genomen worden ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim

Indien een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dient u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten.

Via digiDUIF is het mogelijk om uw kind ziek, te laat of afwezig(dokter, tandartsbezoek) te melden. Om uw kind(eren) absent te melden volgt u onderstaande stappen:

Selecteer vanuit ‘Alle opties tonen’ de ‘absentiemelding’

U krijgt nu een invulformulier te zien waarmee u uw kind(eren) absent kan melden..

Door het formulier in te vullen en te klikken op verzenden wordt het formulier verstuurd naar de school en is uw kind absent gemeld.

Leerlingen die absent zijn worden geregistreerd.

Als de school geen bericht ontvangt van afwezigheid, dan wordt u in de loop van de ochtend gebeld.

Bij regelmatige afwezigheid wordt met de ouders contact opgenomen.

Bij herhaald terugkerende onterechte afwezigheid moet de school dit melden bij Bureau Leerplicht .

Bezoek aan dokter, tandarts of orthodontist moet zoveel mogelijk na schooltijd plaatsvinden.

Als het bezoek toch onder schooltijd is,  betekent het niet dat de leerling de hele ochtend of middag afwezig kan zijn.

Ouders/ verzorgers melden deze afwezigheid schriftelijk of mondeling, bij voorkeur vooraf, bij de leerkracht.