Sport

De sportcommissie van de o.b.s. De Zonnewijzer

Doelstelling:

De sportcommissie draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk leerlingen van De Zonnewijzer mee kunnen  doen aan de interscholaire sportwedstrijden en toernooien.

Deze toernooien worden georganiseerd door sportclubs in samenwerking met Sportsupport.

Voetbal, volleybal, atletiek, zwemmen, basketbal, badminton, peanutbal is een greep uit een aantal sporten waaraan deelgenomen wordt.

Elke twee jaar wordt  tevens de Olympische Dag Haarlem georganiseerd.

Samenstelling van de commissie

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, w.o. de vakleerkracht bewegingsonderwijs, en uit vertegenwoordigers van ouders.

Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, worden er captains per sporttoernooi aangesteld binnen de commissie. Zij zijn het aanspreekpunt/de vertegenwoordiger van een toernooi of sportevenement.

Wout Stigter
E-mail: wout.stigter@zonnewijzerhaarlem.nl