Wijzertje 12 oktober 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Tevredenheidsenquête

We zijn blij te zien dat sommige ouders de tevredenheidsenquête al hebben ingevuld. Om een goed beeld te krijgen, hebben we echter nog meer respons nodig. Als u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, willen we u vragen dit alsnog te doen? Bij voorbaat dank.

Gezonde voedingfruit

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn over hetgeen de kinderen mee mogen nemen voor het tussendoortje. Wij vermelden hieronder nog even de tekst zoals hij in de schoolgids staat. Ook in ons jaarboekje wordt u gevraagd medewerking te verlenen aan een ‘verantwoord’ tussendoortje (geen frisdrank, limonade, koek of snoep).

Gezonde voeding
Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch. Daarvoor is de medewerking van ouders wenselijk. We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje en een lunch aan hun kinderen mee. Wij vragen u hier ook rekening mee te houden bij traktaties. Onze dank hiervoor. 

DigiDUIF wordt Social Schools 3.0

Op  maandag 22 oktober verandert digiDUIF  in Social Schools 3.0. Deze nieuwe app bevat de volgende nieuwe mogelijkheden:

 • Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje
 • Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school
 • Groepspagina’s in de app – alle informatie van de klas van uw kind op één plek

Zodra wij de nieuwe app gaan gebruiken, ontvangt u een melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de nieuwe (web)app. Tot die tijd gebruikt u gewoon nog de digiDUIF app. Inloggen in de nieuwe app kan met uw bestaande account.

social-schools-3-0


Nationale Archeologiedagen

De maand oktober is ook de maand van de geschiedenis. Het thema is: de opstand. Monique (leerkracht van groep 5B) heeft in de groepen 4, 5 en 6 het verhaal de Spaanse helm verteld. Gemist? In het Archeologisch Museum is dit weekend van alles te doen (gratis), waaronder het luisteren naar dit verhaal, over het beleg van Haarlem in 1572/1573. De leerlingen hebben Monique op goede ideeën gebracht. Wie weet tot zondag!

archeologiedagen-2018


Pak een boek!

Deze week stapte groep 5D door het zonnetje naar Zonnewijzer 1. Daar stond een uitgebreide tentoonstelling klaar met alle aangeschafte boeken. ‘Mogen we ook boeken van groep 8 lezen?’ of ‘Mogen we boeken van de kleuters lezen?’. Alles kon op dat moment. We hebben ook nog de slogan ‘Vriendschap is… teamwork’ bedacht. Vol nieuwe boekentips kwamen de leerlingen terug op Zonnewijzer 2.

groep-5b-kinderboekententoonstelling


Geld voor Sulawesiinzameling-sulawesi

Een paar kinderen uit groep 8A en 8B hebben geld opgehaald voor het eiland Sulawesi, dat getroffen is door een aardbeving en een tsunami. We hebben ongeveer 370 euro opgehaald. In twee dagen. Het was heel leuk om te doen. Veel mensen vonden het een heel goed idee en waren enthousiast. We hebben de actie gestart omdat we op het Jeugdjournaal beelden zagen en dat was heel zielig. We hebben er ook veel met nieuwsbegrip over gehoord. Als er nog iets ergs op de wereld gebeurt, willen wij graag weer een actie starten.

Groetjes van alle inzamelaars,
Lot, Jenna, Nynke, Noor, Jasmin, Angel, Rachel, Minte, Janna, Thijs, Tristan, Xavi en Thijs


De Dag van de Chemie

Door: Jasmin en Rachel uit 8B
De groepen 8 gingen op woensdag 3 oktober naar het NEMO Science Museum in Amsterdam. We begonnen de Dag van de Chemie met een lekker ontbijt. We aten wat en er werd van alles uitgelegd. We deden leuke proefjes, bijvoorbeeld: de dansende rozijnen. Daarna gingen we naar NEMO. Daar kregen we een korte uitleg en mochten we in groepjes door het museum. Daar hebben we ook proefjes gedaan, bijvoorbeeld in het lab waarbij we een witte jas aan moesten met veiligheidsbril. De kinderen waren erg enthousiast en vonden het leuk. We hebben veel geleerd van deze dag.


Wijzertje 5 oktober 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


wo 10 okt Inloopochtend directie, ZW 1
 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Tevredenheidsenquête

Afgelopen maandag hebben we u de link gestuurd om de vragen van de tevredenheidsenquête in te vullen. Als u dit nog niet gedaan heeft vragen wij u om dit alsnog te doen. Bij voorbaat onze dank daarvoor!

De Kinderboekenweek

Woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Er is een heel programma rond deze week. Op zowel Zonnewijzer 1 als Zonnewijzer 2 is er een tentoonstelling ingericht. Er zijn weer veel nieuwe mooie boeken aangeschaft. We hopen dat de leerlingen daar veel leesplezier aan gaan beleven. Kinderboekenweek 2018

Dag van de Chemie

Afgelopen woensdag zijn de groepen 8 in het kader van de Dag van de Chemie met de bus naar Nemo in Amsterdam geweest. Dag van de Chemaie programma

Kalender online

Sinds vorige week is de jaarkalender te vinden op de website. Deze is ingevuld tot en met mei. Juni en juli volgen snel.Kleding gevraagd

Stapel jeansHet kan de beste overkomen. Je bent lekker aan het spelen of hard aan het werk en je vergeet even te gaan plassen. Of je krijgt die lastige knoop net niet snel genoeg open. Voor dergelijke ‘ongelukjes’ zijn we dringend op zoek naar reservekleding en -ondergoed. Dus mocht u nog wat over hebben, dan kunt u dit inleveren bij de administratie. Ook verzoeken we iedereen vriendelijk om de kleding die uw kind krijgt bij een ‘ongelukje’ ook weer te retourneren. Hartelijk dank!


Kom erbij!

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema van dit jaar luidt ‘Kom erbij’ en gaat over vriendschap.


Op Zonnewijzer 1 hebben we een grote tentoonstelling gemaakt van alle nieuwe boeken die we hiervoor mogen aanschaffen. De kinderen brengen met hun groep een bezoek aan de tentoonstelling. Ze kunnen heerlijk op de grote, groene bank of op het kleed zitten om lekker in de boeken te bladeren. Hopelijk zitten er boeken tussen die ze graag willen lezen.  Op Zonnewijzer 2 hebben we een kleine tentoonstelling gemaakt, zodat de kinderen ook daar in de sfeer van de Kinderboekenweek komen. Bij de meeste groepen staat het thema ook centraal en mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen of leest de juf/meester voor uit haar/zijn lievelingsboek. Al met al zitten we lekker met onze neus in de boeken.


Thijsse’s hof

Door Lize en Lieke uit 6C

Wij zijn maandagochtend naar Thijsse’s hof geweest. Een aantal moeders brachten ons daarheen. We mochten een rondje maken en in dat rondje mocht je 20 opdrachten maken in een boekje. Het was interessant, want je kwam alles te weten over de natuur. Zoals: je kon voelen hoe warm een komposthoop was/wordt, het verschil van bladeren, wat het verschil was tussen een den en een beuk ennet als Thijsse kijken naar de herfstkleuren van de bomen. Je kon zelfs door het blotevoetenpad. Maar dat deden we niet, want het was zo smerig van al die regen.

img_3372-thijsses-hof


Pittige Plus Torens

Met ingang van dit schooljaar gaan we bij de groepen 3 t/m 8 werken met een lesmethode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Pittige Plus Torens! In het kort biedt deze methode een totaalpakket van structurele verrijking: een uitdagende en creatieve leeromgeving voor deze groep leerlingen.

Hete pepers

De methode bestaat uit pittige peper-projecten: rode, groene en gele. Rode pepers: complexe opdrachten met een zeer open karakter, zoals ‘los het fileprobleem op’. Groene pepers: complexe opdrachten met een iets meer gesloten karakter. Bij deze opdrachten weet je de uitkomst al, zoals ‘maak een vier talen kwartet’. Gele pepers: dit zijn hulpmapjes en toolboxen waarmee de leerlingen hun projecten kunnen uitwerken, vormgeven en presenteren, zoals  ‘een digitale camera’. Er wordt gestart met het opstellen van leerdoelen en het maken van afspraken. De leerlingen evalueren geregeld en ze zullen het eindresultaat ook presenteren aan de groep.


De leerlingen worden begeleid buiten de groep door juf Cindy bij de groepen 3-4 en door meester Jeroen bij de groepen 5-8. Op een vast moment per week gaan ze met een groepje werken aan het project. Ze kunnen dit in de eigen klas ook verder uitwerken op de andere schooldagen.  We zijn nu goed aan het kijken welke leerlingen kunnen gaan werken met de pittige plustorens. Zodra deze selectie rond is, zullen we desbetreffende leerlingen inlichten, zodat ze na de herfstvakantie kunnen starten. Het kan zijn dat uw kind vorig jaar buiten de groep extra plusaanbod heeft gekregen bij meester Jeroen of juf Cindy en dat het nu voldoende aanbod in de groep krijgt.  De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, starten na de herfstvakantie. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Groep 3 start na de eerste CITO periode, omdat daar nu vooral het accent op het leesonderwijs ligt.

Pittige kleuters

Kinderen die in groep 2 een grote ontwikkelingsvoorsprong laten zien, zullen onder leiding van juf Karen extra aanbod buiten de groep krijgen. We gaan in groepjes rouleren, zodat meerdere kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod is, dat we de kinderen willen helpen in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wil het niet betekenen dat uw kind ook automatisch vanaf groep 3 de pittige peperopdrachten gaat krijgen. We gaan dan opnieuw kijken of er nog steeds een ruime voorsprong is en of aanbod buiten de groep wenselijk is. Elke maand zal er een stukje geplaatst worden door een van de begeleiders: meester Jeroen, juf Cindy of juf Karen. Zodat u een kijkje kunt nemen in de keuken van.


Robotje

Afgelopen dinsdag bezochten de groepen 5 en 6  de voorstelling Robotje. De robot werd gespeeld door een ware actrice. Er waren behoorlijk wat special effects. Glitter, rook en muziek (eindigend met Space Oddity van Bowie). Het stuk sloot met heel wat kleine robots in allerlei vormen en maten. Het spaceship (soort pinda, zie foto) vertrok met de astronaut en het robotje. Heel wat kinderen waren benieuwd hoe alles werkten. Bedankt alle ouders, opa’s en oma’s voor het vervoeren naar en van de Toneelschuur. Door jullie hulp hebben wij deze ruimtereis kunnen maken:) Robotje

Wijzertje 28 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

ma 1 okt Thijsse’s Hof, groep 6C
di 2 okt Drempelonderzoek groepen 8
wo 10 okt Inloopochtend directie, ZW 1
 di 16 okt Inloopochtend, groep 1 t/m 4
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 okt Studiedag
di 13 nov Inloopochtend directie, ZW 2
ma 19 nov Inpakavond
wo 28 nov Inloopochtend, groep 1 t/m 4
wo 5 dec Sinterklaasfeest
do 6 dec Studiedag
wo 12 dec Inloopochtend directie, ZW 1
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

De informatieavonden zijn goed bezocht afgelopen week. Wat fijn, zoveel betrokken ouders. Dank jullie wel. We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar.

Kennismakingsgesprekken

Aankomende week starten de kennismakingsgesprekken. U heeft zich hiervoor via digiDUIF kunnen inschrijven. Vanaf groep 5 vinden de gesprekken plaats met uw zoon/dochter.

Tevredenheidsonderzoek: doe mee!

Maandag 1 oktober ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen voor ons tevredenheidsonderzoek. We vragen u per gezin deze lijst éénmaal in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 12 minuten. De resultaten uit de enquête zullen we meenemen bij het schrijven van ons nieuwe vierjarenplan. De vragenlijst staat open tot 19 oktober. Wij hopen dat u de lijst invult. De onderzoeksresultaten zijn voor ons van groot belang.

Fietsendief actief

Afgelopen week is tijdens de informatieavond op Zonnewijzer 1 een damesfiets gestolen. De fiets stond keurig op slot, maar dat mocht niet baten. Er zijn inmiddels meer gevallen van fietsendiefstal bekend in Haarlem-Noord. We willen u hierbij waarschuwen.bicycle-407215_1920

Nieuw lid Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft een nieuw ouderlid: Kees-Jaap Hin. Verderop in dit Wijzertje stelt hij zich aan u voor.

Mee naar binnen in groep 3 en 4

farewell-3258939_1920De afspraak is dat de ouders van de groepen 3 en 4 niet meer mee naar binnen lopen, tenzij u iets dringends aan de leerkracht moet melden. Complimenten voor de ouders die deze week gelijk afscheid hebben genomen op het schoolplein bij de start van de dag. Fijn! We willen de ouders die het nog moeilijk vonden nogmaals vragen vanaf maandag echt afscheid te nemen op het plein en niet meer mee naar binnen te gaan. Mocht je een vraag hebben of iets tegen de leerkracht willen zeggen dan kan dit ook altijd kort na schooltijd. Een andere mogelijkheid is een afspraak inplannen met de juf of meester.  We gaan ervan uit dat dit helemaal goed komt deze week. Alvast bedankt voor de medewerking.

GGD-flits

Als bijlage in de mail van deze nieuwsbrief vindt u de GGD-flits. In deze flits leest u over het vaccinatieprogramma.vaccination-1215279_1920


Even voorstellen

kees-jan-hinIk ben Kees-Jaap Hin, vader van Rients uit groep 7 en Kjell uit groep 6. Dit schooljaar ben ik als ouderlid toegetreden tot de Medezeggenschapraad van De Zonnewijzer. Mijn speerpunt is leraren en leerlingen de ruimte geven: leraren om met passie hun vak uit te kunnen oefenen en leerlingen om met veel plezier te kunnen leren. Spreek me gerust even aan als je punten hebt die je graag wilt inbrengen in de Medezeggenschapsraad. Donderdagmiddag ben ik aanwezig op het schoolplein van Zonnewijzer 2 om mijn jongens op te halen.


Waar is hier de nooduitgang?

Waarschijnlijk werden er heel wat ouders van de groepen 4 afgelopen woensdag geconfronteerd met de vraag: ‘Wat is ons vluchtplan voor thuis?’. Menigeen zal hier niet direct een antwoord op hebben gehad, maar de kinderen kunnen vast helpen om alsnog zo’n plan op te stellen. Ze hebben namelijk de brandweer op bezoek gehad in de klas en veel geleerd over wat je moet doen bij brand en hoe je een vluchtplan maakt.

Brandweer op school

Wijzertje 21 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

ma 24 september Schoolfotograaf ZW 1, groep 3 en 4
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
do 27 september Schoolfotograaf ZW 2, groep 5 t/m 8
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Op tijd op school

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. De lessen op ZW 2 beginnen om 8.20 uur en op ZW 1 om 8.30 uur. We merken nu dat er regelmatig kinderen te laat komen, waardoor ze de start van de dag missen.

Half 9

AVG

Denkt u er nog aan om het AVG-formulier bij de leerkracht van uw kind in te leveren? Dank u wel. 

Het jaarboekje

Naast de schoolgids hebben we ook weer het jaarboekje. In dit boekje staan de zaken die voor het schooljaar 2018-2019 van belang zijn. Ook staat de jaarkalender hierin vermeld. Het jaarboekje vindt u op onze website: http://jaarboek.zonnewijzerhaarlem.nl/

Tevredenheidsenquête

TevredenheidsenqueteVanaf 1 oktober 2018 willen we een tevredenheidsenquête onder de ouders, leerlingen en het team afnemen. U zult ter zijner tijd een digiDUIF ontvangen met een link waarmee u de enquête kunt openen. We willen u vragen om deze enquête voor 19 oktober 2018 in te vullen. De enquêtes worden anoniem afgenomen. De resultaten zijn voor ons van belang voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Wij vragen u om uw medewerking. Het invullen zal ongeveer 12 minuten van uw tijd kosten. Meer informatie volgt per mail. 

Volgende week blikken we in het Wijzertje terug op onze informatieavonden.


De fotograaf

Komende week komt de schoolfotograaf weer op langs voor de groepen 3 t/m 8. Op maandag 24 september gaan de kinderen van groep 3 en 4 op Zonnewijzer 1 op de foto en op donderdag 27 september zijn de kinderen van de de groepen 5 t/m 8 op Zonnewijzer 2 aan de beurt. De kleuters gaan in het voorjaar van 2019 weer op de foto.

Fotograaf

Wijzertje 14 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

vrij 14 september Eerste nieuwsflits ‘Nieuws uit de groep’
di 18 september Informatieavond groep 1 tot en met 4
wo 19 september Studiedag
do 20 september Informatieavond groep 5 tot en met 8
ma 24 september Schoolfotograaf
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,

De nazomer was deze week ver te zoeken. Jammer, al hebben wij ons op school goed vermaakt. Zo hebben wij met onze eigen ogen gezien dat groep 7A MRT-les heeft gekregen van juf Eva. In de groepen 6 verdiepen ze zich in onze hoofdstad Amsterdam en de groepen 4 lopen als voorbeeldgroepen in de rij naar buiten tijdens het tienuurtje. Knap hoor! 

AVG-formulier

Alle kinderen hebben een AVG-formulier mee naar huis gekregen. Wilt u eraan denken deze op korte termijn getekend mee terug te geven. Onze dank daarvoor.

AVG

Informatieavonden

Ter herinnering nogmaals het schema van de informatieavonden:

Dinsdag 18 september Zonnewijzer 1
Algemeen gedeelte groep 1/2: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 1/2: 19.45 uur – 20.15 uur

Algemeen gedeelte groep 3/4: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 3: 20.30 uur – 21.30 uur
Groep 4: 20.30 uur – 21.00 uur

Donderdag 20 september Zonnewijzer 2
Algemeen gedeelte groep 5/6: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 5/6: 20.30 uur – 21.00 uur

Algemeen gedeelte groep 7/8: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 8: 19.45 uur – 21.15 uurZwaaien

Groepen 3 en 4

Voor de meeste van jullie is het bekend, maar vanaf maandag 24 september vragen wij ook de ouders van groep 3 en 4 om bij de deur afscheid van de kinderen te nemen en niet meer mee naar binnen te gaan. Mocht u iets aan de leerkracht willen vragen, dan verzoeken we u om dit kort na schooltijd te doen. Wanneer de vraag wat meer tijd in beslag neemt dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken. 

Schoolafspraken

Vorig jaar hebben wij met het gehele team schoolafspraken samengesteld. Met dank aan Jasper Roks, een vader van school, zijn deze schoolafspraken visueel gemaakt. Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn de schoolafspraken terug te zien op beide locaties. We zijn trots op het resultaat. Jasper, ontzettend bedankt!

Schoolafspraken

Wijzertje 7 september 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

 

vrij 14 september Eerste nieuwsflits ‘Nieuws uit de groep’
di 18 september Informatieavond groep 1 tot en met 4
wo 19 september Studiedag
do 20 september Informatieavond groep 5 tot en met 8
ma 24 september Schoolfotograaf
ma 24 september Start inschrijving kennismakingsgesprekken
do 27 september 8.30 uur – 9.00 uur Inloopochtend directie ZW 2
za 20 okt – zo 28 okt Herfstvakantie
ma 29 oktober Studiedag
do 6 december Studiedag
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste week zit er alweer op. We hebben een goede start gemaakt en kijken ernaar uit om er met elkaar een mooi jaar van te maken.

Nieuwe collega

Afgelopen maandag is er, naast alle eerder voorgestelde nieuwe leerkrachten, nog een nieuwe collega gestart: Sandra Haasbeek. Juf Liza Baardman heeft in de vakantie aangegeven dat zij een nieuwe baan heeft. Gelukkig hebben we de vacature snel kunnen invullen. We zijn blij met de komst van Sandra. Ze stelt zich in dit Wijzertje aan u voor. Wij wensen haar een mooie tijd op De Zonnewijzer en kijken uit naar de samenwerking.

Belangrijk: de AVG

ZoalBelangrijks u weet is per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Volgende week dinsdag krijgt uw kind een brief mee over deze wet en een invulformulier. Wij vragen u deze brief goed te lezen en het formulier ingevuld weer aan de leerkracht te geven. Aangezien u uw handtekening moet zetten, ontvangt u dit formulier in een papieren versie. Wij rekenen op uw medewerking. Dank u wel.

Informatieavond op 18 en 20 september

De informatieavonden komen er weer aan. Deze avonden zijn gepland op dinsdag 18 en donderdag 20 september. Het algemene gedeelte vindt plaats in de gymzalen op beide locaties. Na dit stuk is er in alle groepen een presentatie met informatie over het jaar door de leerkracht(en) in de klas. Het algemene stuk heeft een vaste inhoud. Het is dus niet nodig om hier meerdere keren bij aanwezig te zijn. De koffie en thee worden verzorgd door de AC. We willen de AC hier alvast voor bedanken. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar deze avonden.

Dinsdag 18 september Zonnewijzer 1
Algemeen gedeelte groep 1/2: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 1/2: 19.45 uur – 20.15 uur

Algemeen gedeelte groep 3/4: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 3: 20.30 uur – 21.30 uur
Groep 4: 20.30 uur – 21.00 uur

Donderdag 20 september Zonnewijzer 2
Algemeen gedeelte groep 5/6: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 5/6: 20.30 uur – 21.00 uur

Algemeen gedeelte groep 7/8: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 8: 19.45 uur – 21.15 uur

Jaarkalender website

KalenderDe jaarkalender op de website is op dit moment nog niet bijgewerkt met alle belangrijke data. We zijn hier achter de schermen mee bezig. We voegen belangrijke data van de maand september toe aan deze nieuwsbrief. De overige maanden zullen op korte termijn terug te vinden zijn op www.zonnewijzerhaarlem.nl.

 • Vrijdag 14 september: de eerste ‘nieuws uit de groep’ (nieuwsflits uit de jaargroepen)
 • Dinsdag 18 september: informatieavond Zonnewijzer 1
 • Woensdag 19 september: studiedag – leerlingen zijn vrij
 • Donderdag 20 september: informatieavond Zonnewijzer 2
 • Maandag 24 september 19.00 uur: start inschrijving kennismakingsgesprekken. U ontvangt hierover een digiDUIF.
 • Maandag 24 september: schoolfotograaf
 • Donderdag 27 september: inloopochtend directie Zonnewijzer 2 (08.30 – 09.00 uur). Heeft u een vraag of gewoon trek in koffie/thee? U bent van harte welkom in de personeelskamer van Zonnewijzer 2.
Teamfoto

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe teamfoto en deze laten we graag aan u zien.

foto-team-jaarboekje

Bovenste rij: Monique, Duncan, Gerben, Mark, Marieke, Maaike, Mariska, Wout, Lyanne, Susan, Marjan, Iris, Suzanne, Judith, Jeroen, Lisette, Danisha, Marieke, Jan-Hessel, Sophie, Arlette, Edith
Middelste rij: Merel, Monique, Cindy, Erna, Ingrid, Sandra, Nanna, Marja, Esther, Peggy, Leonie
Onderste rij: Sanne, Nieke, Eva, Daphne, Marlies, Kirsty, Marijn, Karen


Even voorstellenSandra Haasbeek

Mijn naam is Sandra Haasbeek en ik ga dit schooljaar beginnen als leerkracht op De Zonnewijzer. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en woon samen met mijn man en twee kinderen in Haarlem. Toen mijn eigen kinderen op de basisschool zaten, heb ik met veel plezier de Pabo doorlopen. Helaas was er na mijn afstuderen een vacaturestop in Haarlem, zodat ik niet meteen in het onderwijs kon starten. Om toch aansluiting te houden met het onderwijs ben ik bij Slachtofferhulp gaan werken. Daar heb ik mij met name bezig gehouden met de ontwikkeling van kinderen na een heftige gebeurtenis en het organiseren en begeleiden van groepsopvang op scholen. Omdat mijn hart toch in het onderwijs ligt, ben ik heel blij dat ik dit jaar op maandag t/m donderdag groep 4 les ga geven.


Nieuwe borden in en om de schoolborden-buiten

Wellicht is het u al opgevallen. Alle borden rondom school hebben een nieuw jasje gekregen met als hoogtepunt het drieluik op Zonnewijzer 1. Dit valt gelijk op wanneer u langs fietst of loopt. We zijn er trots op. De overige borden hebben een kleine verandering ondergaan in de huisstijl en een aanpassing aan het logo. Het bord op de luifel van Zonnewijzer 2 zal ook nog worden vervangen.

borden-regels
Tevens kunnen we vol trots onze nieuwe borden in de school laten zien. Op deze borden staan de schoolafspraken. We zijn trots op dit resultaat en we hebben tijdens het proces van zowel de borden buiten als de borden binnen veel hulp gekregen van ouders. Onze dank is hiervoor groot en we vinden het fijn om ook op dit gebied samen te werken.


Schaaklessen

Ook dit schooljaar worden er weer schaaklessen aangeboden door stichting Buurtschaak. Deze stichting wordt ondersteund door de gemeente Haarlem. Het is een serie van 16 lessen die begint in de tweede helft van september. De schaaklessen zijn op vier verschillende scholen in Haarlem. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn ’s middags na schooltijd welkom. Voor informatie over locaties, tijden en aanmeldingen kunt u terecht op www.buurtschaak.nl.Schaken


Klaar… over!
De scholen zijn weer begonnen, en dat betekent dat ook de pubers van omringende scholen en slaperige wegbreng-ouders zich weer op de Planetenlaan begeven. Gelukkig zijn daar onze klaar-over superhelden, die in hun knaloranje retro outfit ons kroost veilig naar de overkant begeleiden en geregeld door het rood fietsende of rijdende types een mep met hun beroemde ei-bord geven….Klaar-over
Het lijkt heel raar, klaar-overs bij een zebrapad met verkeerslichten, maar de oversteek is echt een linke boel voor de allerkleinsten in de ochtendspits. De nodige bijna-ongelukken hebben dat helaas bewezen. Het klaar-over rooster voor dit jaar is nu nog een gatenkaas, maar wij hopen op flink wat aanmeldingen. Al doe je het maar eens per maand, beste ouder van kleuter of groep 1, 2. Of zolang je even zonder werk zit: alle beurten helpen. En het is nog gezellig ook! Aanmelden kan bij zo’n leuke ouder in oranje jas, of via de mail: verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

Wijzertje 13 juli 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Vrijdag 13 juli Rapport groepen 1 en 2
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Afscheid groep 8

We zijn begonnen aan de afronding van het schooljaar. De rapporten zijn de deur uit, de meeste oudergesprekken hebben plaatsgevonden en maandag is het langverwachte moment voor de kinderen uit groep 8: de afscheidsavond. Dit jaar is er geen afscheidsmusical ingestudeerd, maar hebben de leerlingen een heuse film gemaakt. De rode loper wordt voor ze uitgerold tijdens deze première! Wij wensen ze een heel mooie avond en kijken uit naar de filmavond. Afscheid

Vertrekkende collega’s

Volgende week staat ook in het teken van het afscheid nemen van een aantal collega’s. Op onze jaarlijkse barbecue hebben wij al uitgebreid afscheid van hen genomen. We zullen ze gaan missen.

U kunt natuurlijk ook afscheid van hen nemen.

   • Van Marit en Jan Hessel kunt u op dinsdagmiddag van 14.30-15.00 uur in hun lokaal afscheid nemen.
   • Van Lilian kunt u ook op dinsdag van 16.00 – 16.30 uur (in haar lokaal) afscheid nemen of op donderdag van 14.30 – 15.00 uur. 
   • Gisteren hebben de leerkrachten (en de kinderen uit de kleuterbouw) een voorstelling voor Marianne gemaakt. Ouders zijn welkom om Marianne de hand te schudden op donderdag van 14.15 – 15.00 uur. 
   • Van Jessica kunt u ook op donderdag afscheid nemen van 13.00-14.30 uur  in haar kantoor op ZW 1.

Meenemen naar school na de vakantie

U heeft in de mail ‘Nieuws uit de groep’ het overzicht ontvangen van de materialen die de leerlingen na de zomervakantie nodig hebben. We zetten ze hierbij nogmaals op een rijtje. Wilt u ze aan uw kind meegeven op de eerste schooldag? Onze dank daarvoor. 

Groep 3:

     • Een etui
     • Schaar 
     • Witte gum
     • Plakstift

PotlodenGroepen 4 t/m 8:

     • Een etui
     • Witte gum
     • Puntenslijper
     • 3 HB potloden grijs
     • Liniaal 30 cm
     • 12 kleurpotloden
     • 12 viltstiften
     • Plakstift 
     • Schaar
     • Groene pen

Extra voor groepen 6 t/m 8:

     • Markeerstift

Extra voor groep 7 en 8:

     • Rekenmachine
     • Snelhechter 

Extra voor groep 8:

     • Passer 
     • Geodriehoek
Infoavonden in september

De informatie-avonden voor het nieuwe schooljaar zijn ingepland. Wellicht wilt u deze alvast in uw agenda noteren:

      • Dinsdag 18 september op ZW1.
      • Donderdag 20 september op ZW2 

De tijden zullen in het begin van het nieuwe schooljaar bekend worden. 

Deze week heeft u een brief ontvangen met daarin een terugblik op het afgelopen schooljaar. In deze brief staan ook onze nieuwe visie en missie. Deze visie zal uitgangspunt zijn voor de activiteiten die we aankomende schooljaren gaan ondernemen. Over verdere plannen voor aankomend schooljaar, wordt u op de informatieavonden in september geïnformeerd.

Bedankt!

Het jaar is voorbij gevlogen en op dit moment leggen wij de hand aan het laatste Wijzertje van dit schooljaar. Volgende week zal er geen Wijzertje uitkomen. Wij willen graag onze laatste regels besteden om een aantal mensen van de redactie te bedanken :Bedankt

    • Renée en Janneke, ontzettend bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Renée en Janneke verzorgen wekelijks de lay-out van het Wijzertje. Hier zijn wij ontzettend blij mee. Dank jullie wel!
    • Aranza, we willen jou ook hartelijk bedanken voor al het werk dat je de afgelopen jaren voor De Zonnewijzer hebt verricht. Aranza heeft zich 4 jaar lang op de achtergrond bezig gehouden met onze website. Dank je wel!

Zomer in je bol

Creatieve middag juli 2018In de groepen 4 werken we deze laatste week aan het thema, hoe toepasselijk, de zomer. Dit doen we door middel van het groepsdoorbroken atelier.

Verdeeld over drie activiteiten zijn de kinderen op hun eigen manier creatief bezig. Er is een groep aan het schilderen (zon, zee en strand). Een groep maakt graffiti op het plein, met stoepkrijt op de tegels :) En een groep gaat, na een verhaal over het ontstaan van de zonnebloem, aan de slag met toneel waarbij de locatie (zwembad, sportveld etc.) centraal staat met… bloemen. De kinderen wisselen van activiteit, zodat iedereen elk atelier kan doen. Een fleurige, zonnige afsluiting van het schooljaar!

 


Wijzertje 6 juli 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


Vrijdag 6 juli Rapport groep 3 t/m 8
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Vrijdag 13 juli Rapport groepen 1 en 2
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
De tienminutengesprekken

Volgende week vinden de tienminutengesprekken plaats. U heeft zich afgelopen week via DigiDUIF kunnen inschrijven. Vandaag krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee. De kleuters krijgen volgende week hun rapport.

ZiekmeldingenZiekmelding juni 2018

We willen u nogmaals vragen of u bij het ziek melden van uw kind gebruik wilt maken van DigiDUIF.

Wanneer u bij het invullen ‘overig’ invult dan zal de administratie u bellen en vragen naar de reden van het afwezig zijn. Ongeoorloofd verzuim moeten wij bij de leerplichtambtenaar melden. De regels voor het verkrijgen van verlof kunt u terugvinden op onze website. Er gelden strikte regels voor het toekennen van verlof.

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij willen u hierbij meenemen in de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid:

In het schooljaar 2017-2018 is er veel gebeurd op het gebied van ontwikkelingsvoorsprongen en meer- en hoogbegaafdheid. Er is extra aanbod buiten de groep gekomen. Voor de groepen 2 onder leiding van Karen, voor de groepen 3-4 onder leiding van Fanneke en Cindy en voor de groepen 5 t/m 8 onder leiding van Jeroen. We zijn nog aan het nadenken over een passende naam voor deze groepen.

hoog- en meerbegaafdheid

Daarnaast zijn we begonnen het DHH (een signaleringsinstrument voor hoogbegaafdheid) goed te gebruiken om hiermee kinderen in kaart te brengen. Hierbij is een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling belangrijk.

Kirsty Paap, coördinator meer- en hoogbegaafdheid, heeft afgelopen jaar het beleidsplan geschreven en is samen met bovengenoemde collega’s bezig het aanbod op school te optimaliseren, zowel in de groep als buiten de groep.

Voor het schooljaar 2018-2019 staat het optimaliseren van het aanbod in de groep en buiten de groep nog steeds bovenaan het lijstje. De opzet voor de groepen 2 gaat dan ook wat veranderen. In groep 2 is een groot aantal kinderen aanwezig met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vlakken. Deze kinderen kunnen een uitdaging aan. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we dan ook in groepjes rouleren, zodat er meer kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod bij Karen zal zijn dat we de kinderen een stap verder willen helpen om in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Don't give upVanaf groep 3 wordt er dan met behulp van de QuickScan uit het DHH specifieker gekeken naar kinderen die nog steeds een duidelijke voorsprong laten zien. Mocht dat zo zijn, dan krijgt de leerling werk passend bij zijn/haar niveau. Voor de groepen 4 t/m 8 gaan we vooral inhoudelijk kijken hoe we dit kunnen optimaliseren, zodat het werkbaar is voor zowel de leerkracht als de leerling.

Verder zal het gebruik van de signaleringsinstrumenten DHH en Knappe Kleuters geoptimaliseerd worden, zodat ook de collega’s zelf hiermee uit de voeten kunnen. Tijdens studiedagen en vergaderingen zal hier aandacht aan besteed  worden. Op deze manier komt er een goede doorgaande lijn in het aanbod.


Van de MR

Tot maandag 9 juli kunt u ziMR lettersch nog kandidaat stellen voor de MR. Wilt u meedenken en advies geven over het beleid van De Zonnewijzer, geef u dan op door een mail te sturen naar mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

De MR vergadert tien keer per jaar op maandagavond. Onderwerpen als de planning, veiligheid, financiën en het beleid voor de toekomst van de school komen aan de orde. De MR is een belangrijk orgaan binnen de school dat voorziet in de inspraak van ons als ouders. Daarom is het belangrijk een voltallige oudergeleding te hebben. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/mr.


Klaar en over…
Voor de laatste keer trokken Aart Overbosch en Melinda Lechner de feloranje jassen aan om bij Zonnewijzer 1 te klaar-overen. Omdat ze dit jaren gedaan hebben, is een bloemetje namens de school en alle ouders dik verdiend. Heel veel dank aan allebei voor het heelhuids overzetten van ieders kinderen!
Afscheid klaar-overs juni 2018
Na de zomer hebben we nog maar 4 klaar-overs over. Gezien het grote aantal bijna aanrijdingen met onwakkere automobilisten en dwarse pubers te fiets hopen we enorm dat zich nieuwe ouders, opa’s, oma’s of buren melden om mee te draaien in het rooster (op schooldagen van 08.10 – 08.30 uur). Anders moeten we er mee stoppen.
Meld u aan, ook al is het maar voor een keer per maand! U maakt in de drukke ochtendspits écht het verschil en het is nog gezellig ook. Aanmelden kan bij een van de klaar-overs of stuur een mail naar verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

Concert voor ouders

Verschillende groepen hebben deze week het resultaat van de muzieklessen laten zien aan hun ouders. Ook groep 3A bracht een optreden. De kinderen zongen, dansten, bespeelden muziekinstrumenten en dirigeerden elkaar. Het was een fantastisch optreden voor trotse ouders.

muziek-in-groep-3

 

Wijzertje 29 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Formatie volgend schooljaar

Vrijdagmiddag zullen de leerlingen geïnformeerd worden door hun huidige leerkracht over volgend schooljaar. Altijd een spannend moment wie volgend jaar de nieuwe juf of meester van de groep wordt. We geven de kinderen de gelegenheid om zelf het nieuws na schooltijd thuis te vertellen. In de namiddag ontvangt u als ouders een brief met als bijlage het formatieoverzicht van aankomend schooljaar. Het was ook dit jaar weer een puzzel van hogere orde, een mooie uitdaging. We zijn blij met het resultaat. Voor de zomervakantie zal er nog een moment zijn dat de leerlingen kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht. Leerlingen van groep 3A komen automatisch in 4A. 4B wordt automatisch 5B en zo verder. De groepsindeling van de nieuwe groepen 3 zal op korte termijn volgen. Voor vragen met betrekking tot de formatie kunt u terecht bij de directie.

De studiedag van 21 juni

Vorige week donderdag hebben wij een vruchtbare studiedag gehad. In de ochtend zijn we met het gehele team aan de slag gegaan met een verdere verdieping van onze visie op cultuuronderwijs. We hebben gebrainstormd over hoe wij willen dat ons muziekonderwijs er over een paar jaar uit gaat zien.

Daarnaast hebben we aandacht gegeven aan de identiteit van de school. We zullen u hier in de loop van dit jaar verder over informeren.

Formulieren voor de administratie

Heeft u formulieren voor de administratie dan kunt u die persoonlijk afgegeven. Ook is er sinds twee weken de mogelijkheid om uw formulier(en) in een brievenbus te werpen. Op Zonnewijzer 1 hangt deze bij de administratie. Op Zonnewijzer 2 kunt u de brievenbus vinden bij de ingang aan de linkerkant.

brievenbus

Humanistische Vormingslessen

We zijn blij te kunnen melden dat vanaf het nieuwe schooljaar tevens de groepen 7 één keer per week Humanistische Vormingslessen krijgen. Vanaf het nieuwe schooljaar dus zowel voor de groepen 8 als 7 Humanistische Vorming. Mooi nieuws!


Deelnemen aan de Activiteitencommissie: de leukste manier van ouderparticipatie!

Vindt u het ook zo leuk dat de school van uw kind(eren) zoveel activiteiten organiseert? Om maar een paar te noemen van afgelopen schooljaar: het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en de kerstborrel, de sportdag, de lustrumweek met afsluitend het lustrumfeest. Natuurlijk, tijd-technisch is het soms een stressfactor want we zijn allemaal druk (“Waar haal ik binnen een dag een Ot of Sien outfit vandaan?”, “Heeft mijn kind zich echt opgegeven voor het maken van een lasagne bij het kerstdiner?”). Maar de blije gezichtjes van de kinderen en hun enthousiaste verhalen na afloop maken veel weer goed.

acU begrijpt ongetwijfeld dat een activiteit organiseren voor ruim 500 kinderen niet iets is wat een paar leerkrachten ‘even tussendoor doen’, ook gezien de hoge werkdruk en beperkte budgetten. Gelukkig kan de school daarom een beroep doen op de Activiteitencommissie (AC) die – mede dankzij uw ouderbijdrage – zo goed mogelijk probeert te helpen.

Wat doet de AC?

Begin dit schooljaar startte de AC met heel veel nieuwe en enthousiaste leden. Allemaal ouders die in werkgroepjes vrijwillig de school helpen met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren van de grotere schoolevenementen. En, al zeggen we het zelf, wat was het allemaal geslaagd en wat hebben de kinderen (en de ouders!) genoten van al deze fantastische activiteiten!

Uiteraard doet de AC dit volgend jaar weer heel graag. En ook al zijn we met veel leden gestart, in de loop van het jaar zijn er helaas toch wat mensen geweest die hebben moeten afhaken. Zo hebben we recent drie vertrekkende leden in het zonnetje gezet met toepasselijke zonnebloemen en een mooie ‘zonnestraal broche’. Ook via deze weg: dank jullie wel Marinka, Annabel en Jenny (v.l.n.r. op de foto), we zullen jullie creativiteit, enthousiasme en inzet missen!

Oproep

Voelt u zich ook geroepen tot ouderparticipatie? Kom ons dan versterken door uw creativiteit in te brengen en/of de handen uit de mouwen te steken! Aanmelden kan op het e-mailadres  aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.


Bericht van de schoolfotograaf

Gallery schoolfotoEnige weken geleden is de schoolfotograaf op bezoek geweest voor de kleuters en voor de groepen 8. Via school heeft u een kaart ontvangen met inlogcodes van de foto(s) van uw kind(eren). Hierop staat aangegeven dat als u de foto’s vòòr 1-7-2018 bestelt, er een vroegboekkorting wordt gegeven en er geen verzendkosten worden berekend. De foto’s worden na deze datum afgeleverd op school.

Uiteraard kunt u na 1-7-2018 blijven bestellen maar dan zal de korting komen te vervallen en er zullen verzendkosten berekend worden. De foto’s worden dan naar uw huisadres gestuurd. De verzend- en verpakkingskosten zijn vanaf € 2,75 euro (zie winkelwagentje).

Met vriendelijke groet,
het team van Gallery Schoolfoto


Opgefriste bedrijfshulpverleners
Afgelopen dinsdag hebben Mariska en Wout een opfriscursus op de BHV gehad.
In de ochtend was er aandacht voor EHBO: botbreuken, oppervlakkige wonden, brandwonden, oogletsel maar ook reanimatie, de stabiele zijligging en verplaatsingstechnieken.
In de middag zijn we opgefrist met waar er aan gedacht moet worden als er een brandmelding is. Al met al hebben we een zeer leerzame en interessante dag gehad. We hopen natuurlijk dat we het zo weinig mogelijk hoeven toe te passen ;).
bhv-cursus

In de brievenbus

Beste ouders,
Vrijdag 15 juni is er tijdens de circtas-bakfietsusvoorstelling onderstaande schooltas uit mijn oranje bakfiets meegenomen! Heeft iemand deze zwart-grijze O’Neill tas nog gezien? Heeft iemand iets verdacht gezien? Voor tips/reacties kan er contact opgenomen worden met 06-10636958. Inhoud van de tas: bril, voetbalschoenen, agenda,  zak met knikkers en sleutel. Alvast bedankt!
Groetjes, Veerle

Wijzertje 22 juni 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Woensdag 4 juli Inloopochtend groep 1 t/m 4
Vrijdag 6 juli Rapport
Maandag 9 juli – vrijdag 13 juli Oudergesprekken
Maandag 16 juli Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 17 juli Brugpieperdag + uitzwaaien groep 8
Vrijdag 20 juli Calamiteitendag (leerlingen vrij onder voorbehoud)
Zaterdag 21 juli –  zondag 2 september 2018 Zomervakantie
* De agenda loopt t/m de zomervakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Rectificatie

Het vakantierooster, dat afgelopen week in het Wijzertje stond, bevat een verkeerde datum. De zomervakantie van 2019 eindigt op 25-8-2019 i.p.v. 2-9-2019. Excuus voor het ongemak. 

Terugblik op de feestweek

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week.

Het team heeft in samenwerking met de activiteitencommissie en vele ouders een week georganiseerd die ons nog lang zal bijblijven. Het is mooi om te zien dat zoveel ouders en zelfs opa’s en oma’s actief betrokken zijn bij de school. We willen iedereen bedanken voor de enorme inzet en de fijne samenwerking. 

Het team op de Ot en Sien dag

Het team op de Ot en Sien dag

Team Circus

Het team op de circusdag

Extra bedankje voor de A.C.

De activiteitencommissie heeft de ‘catering’ verzorgd tijdens de circuspresentatie. De flesjes water waren voor een groot deel gesponsord door de AH. Super geregeld!

AC Circus


De lustrumcommissie aan het woord

Wow wat een topweek hebben wij gehad! Optocht
De maandag stond volledig in het teken van Ot en Sien. De dag begon met een echte optocht met paard en wagen en vervolgens hebben de kinderen zich de hele dag kunnen vermaken met op een leitje schrijven en oud-Hollandse spelletjes. Ze zijn ook nog allemaal nostalgische op de foto gegaan.
Dinsdag werden er diverse workshops gegeven en hebben de kinderen over de feestweek gewerkt. Woensdag zijn we op schoolreisje geweest en donderdag en vrijdag hebben we ons vermaakt met Circus Kristal. Wat een mooie kunsten en goocheltrucjes hebben we geleerd. En dan de afsluiting van de week met een optreden van onze leerlingen voor ouders, oma’s, opa’s en iedereen die gezellig kwam kijken. Dit onder het genot van een drankje en hapje dat heel goed verzorgd is door de mensen van de activiteitencommissie. Top gedaan mensen!
Bovendien hebben we deze week ook nog een donatie gedaan aan het Ronald McDonald huis te Amsterdam. Wij hebben een superleuke week gehad en met de donatie zorgen we ervoor dat zieke kinderen, maar ook de broertjes en zusjes van zieke kinderen iets leuks kunnen doen.
Op maandag 18 juni hebben alle kinderen nog een afscheidscadeautje gekregen. Namelijk de nostalgische foto en een super leuk tasje met het Zonnewijzerlogo erop.  Iedereen enorm bedankt!!!


De lustrumweek in groep 1/2
Groep 1F

De eerste dag van het lustrumfeest (90 jarig bestaan van de school) zit er helaas alweer op. Wat heb ik genoten van de prachtig verkleedde kinderen tijdens de optocht en op school (mijn complimenten!). Na de optocht hebben de kinderen les gehad op de ouderwetse manier. Dit was natuurlijk een beetje raar, maar onwijs leuk. Na het buitenspelen mochten wij allemaal met een vriendje of vriendinnetje op een echt ouderwetse schoolbank zitten (met een kroontjespen en inkt). Dat zat toch niet zo heel lekker… Als afsluiting van de dag mochten wij bij meester Mark (gymleraar) oud-Hollandse spelletjes spelen!


Dag 2 en 4 van de feestweek gingen over het circus. We hebben heerlijk getekend en geknutseld.


Met een hoop spanning kwamen de kinderen (en ouders) van groep 1/2F naar school voor hun eerste schoolreisje. Rugzakjes op de rug, nog één keer zwaaien naar papa en mama en hup de (grote) bus in. Na een uur rijden kwamen wij aan in Sprookjeswonderland. Nog even een fruitje eten en wat drinken en iedereen ging met zijn groepje het park in. Van het sprookjesbos tot de bootjes, alles was leuk (en ook een beetje spannend). Om twee uur mochten wij weer de (grote) bus in. De helft van de kinderen was zo voldaan, dat ze lekker een uur geslapen hebben! Alle kinderen (maar zeker ook de ouders!) kunnen ontzettend trots zijn op zichzelf! Groep 1/2F zit vol met bikkels!


Wat een super afsluiting van de feestweek!!
In de ochtend hebben wij trucs geleerd van het circus. Na een welverdiende lunchpauze mochten wij onszelf gaan schminken, bellenblazen en leerden wij twee goocheltrucs. Alle ouders bedankt voor het helpen (en voor alle fotorolletjes)!! 


Groep 1/2E

Groep 1/2E heeft ook een ontzettend leuke Lustrumweek gehad! Op maandag kregen wij les zoals Ot & Sien dat vroeger ook kregen. Daarnaast hebben we deze dag oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Op dinsdag en donderdag werkten we in de klas over het circus ter voorbereiding op het echte circusfestijn van vrijdag. Tussendoor gingen we ‘s woensdags ook nog op schoolreisje naar Sprookjeswonderland. Daar hebben we met elkaar een fantastische dag beleefd. De week werd afgesloten met een heuse circusvoorstelling, waar we al onze kunsten aan het publiek getoond hebben. We kijken terug op een geslaagde feestweek!De lustrumweek in groep 3
Groep 3A

Ook groep 3A heeft oud-Hollandse spelletjes gedaan, op een leitje geschreven en geknutseld in de thema’s Ot en Sien en het circus.De lustrumweek in groep 4
Groep 4A

Door Daan (4A)
Aan het begin van de dag deden we een optocht.
Er liepen paarden vooraan.
En daarna was er een opening en toen gingen we de tafels verschuiven.
Daarna gingen we de tafels opzeggen en een sommen dictee.
We moesten ook strafwerk schrijven. 20 keer ik mag niet lachen.
Toen hadden we dat goed gedaan en deelde de juf ook snoepjes uit.

Door Ymke (4A)
In de ochtend ging ik met de optocht mee.
Daarna ging ik naar de klas.
In de klas gingen we leuke dingen doen.
En toen gingen we leren over vroeger en een filmpje kijken over vroeger.
We moesten heel veel sommen maken maar het was wel heel erg leuk.

Optocht - 4

Door Lima (4A)
Maandag 18 juni mochten wij verkleed in Ot en Sien stijl.
We gingen eerst een stukje lopen.
Daarna gingen we een filmpje kijken over vroeger. We gingen op een krijtbordje schrijven en we gingen een dictee maken. Vroeger waren de meesters heel streng. Als je iets deed kreeg je een tik op je hand. Of kreeg je een bordje om. Daar stond op ik ben een ezel. Toen kon de hele school zien dat je een foutje had gemaakt. Toen kwam er een olifant en blies het verhaal uit.

Door Bram (4A)
We zijn op schoolreis naar Drievliet.
Het is hier heel leuk.
Ik ben al in de formule x geweest en in de kwal ook in de uil ook in het schip ook in de trein.
Ik ben ook in de super super leuke wildwaterbaan gegaan. Ik was in het groepje van juf Fanneke. Met Rinus, Tijn, Roos, Lima en Mare. Even voor de duidelijkheid het is echt heel leuk!

Door Roos (4A)
Vandaag is het een grote dag.
Vandaag komt circus Kristal op bezoek.
Ik ga met de hele klas circus dingen doen.
Dat is erg leuk.
Er zijn ook diabolo’s.
Er zijn ook eenwielers.
Het leukste vind ik de stokken.

Circus Kristal

Groep 4C

Wat een plezier in Drievliet! Na het spookhuis stapten deze jongens in de trein boven het park. Wat een vredig uitzicht.

schoolreis-groep-4

Op vrijdag hebben de groepen 4 en 3 samen trucs geleerd. Hier het spel met de kaarten door Afeny en Lizzie. Afeny mocht later tijdens de optredens op het plein de artiesten aankondigen. Met haar pak is ze echt de directeur van het circus.

goochelen-groep-4


De lustrumweek in groep 5 
Groep 5B

Door Stan, Guusje, Tim en Yasmine (5B)
De groepen 3 t/m 7 zijn woensdag naar Drievliet geweest. De groepen 1 en 2 gingen naar sprookjes wonderland. Er waren veel attracties en de leukste volgens ons was ‘de waterboomstam’. Wij vonden het super leuk en het was echt een gaaf schoolreisje.

Sprookjeswonderland

 

Oefenen circusCircus

Er waren veel leuke dingen om te doen. Je kon op een één wieler rijden, op hele grote ballen lopen en op mini fietsjes rijden. Er waren ook indianenstokken en hele dunne koorden waar je overheen moest lopen. Na het oefenen was er een soort mini-optreden. Een paar kinderen mochten hun kunstje laten zien.
We hebben onszelf mogen schminken, dit was best grappig om te doen. We gingen een kunstwerk maken van bellenblaas en we hebben een goocheltruck geleerd en mee naar huis gekregen. Vrijdag hebben wij aan onze papa’s en mama’s mogen laten zien wat wij geleerd hebben tijdens het circus. Dit was erg leuk omdat zij gewoon met ons mee konden doen.

Het was een top week met alleen maar leuke dingen!


Groep 5C

Door Carlijn en Lieke (5C)
Op donderdag waren er mensen van het circus Kristal. We mochten kunstjes doen op het schoolplein. Sommige kinderen hadden echt talent. In de middag hadden we goochelen, bellenblaas en schminken. Vrijdag gaan we naar Zonnewijzer 1. Dan gaan we onze kunstjes laten zien. De kinderen van Zonnewijzer 1 laten het ook aan ons zien.

Circus 5C

Door Gijs en Jesse (5C)
Woensdag gingen wij op schoolreisje. Het schoolreisje was heel erg leuk, want we gingen naar Drievliet. Verder was het ook leuk in de bus. We gingen met zijn allen in achtbanen. De achtbanen waren heel cool.

Schoolreis 5C


De lustrumweek in groep 6
Groep 6B

Door Jente en Julia (6B)
In de feestweek doen we veel leuke leerzame activiteiten. Zoals bij Ot en Sien: Ezeltje prik, evenwichtsbalk, ballen gooien en nog veel meer. Bij het thema Circus kunnen we veel leuke dingen verwachten zoals: ballen gooien, eenwielers, koorddansen en natuurlijk veel kinderen die als clown verkleed zijn.
En we hebben ook nog schoolreisje!
En 2 keer Feest Compleet met heel veel activiteiten.

Maandag 11 juni

Overal stonden kinderen te wachten op de stoet. De paarden waren heel indrukwekkend. Met die hooiwagen leek het echt op 90 jaar geleden. Veel mensen waren heel mooi verkleed. Toen we aankwamen bij Zonnewijzer 1 hield de directrice Erna een toespraak op het schoolplein. Daarna waren op het schoolplein van Zonnewijzer 2 allemaal leuke ouderwetse spelletjes die je mocht doen. Je kon ook op de foto alleen of samen op een ouderwets schoolbankje.

Optocht - 11

 

Door Eline, kenza, Carmen en Indy (6B)
Gister bestond de school 90 jaar. We hebben geleerd hoe het vroeger ging. We hebben ook veel ouderwetse spelletjes gedaan. We mochten ook op de foto bij zo’n ouderwets tafeltje. Vandaag gaan we leren schrijven op een lei (krijtbordje).
Bij de optocht was het ook heel gezellig. Iedereen was prachtig verkleed als Ot en Sien.

Ot & Sien - 1

 

 


De lustrumweek in groep 8
Groep 8A

Door Yara (8A)
Eerst bekeken we een YouTube filmpje om te laten zien hoe je moet haken. Daarna mocht je een haak kiezen tussen dik en dun en mocht je een kleur wol kiezen. Daarna bekeken we het filmpje nog een keer en ging iedereen aan de slag. Omdat veel kinderen het nog niet door hadden bleef het filmpje aanstaan. Als het gelukt was om een lintje ‘lossen’ te haken, mocht je ‘m aan een ring maken voor een sleutelhanger. Als je het moeilijk vond, werd je geholpen door de juffen. Haken was trouwens bij juf Nanna en het was heel leuk.

haken-8a

 

Door Chiara (8A)
De tweede dag leerden we stokjes haken. Daarmee heeft Yara de gele dikke armband gemaakt. Veel kinderen hebben haarbandjes voor elkaar gemaakt. Aan het einde mag je je haaknaald meenemen om zelf thuis nog dingen te maken. Alba uit groep 5C heeft 5 mooie armbandjes en een ketting gemaakt. Het was heel leuk.

haken-8a2


Sport in de feestweek groep 6 t/m 8

Tijdens de feestweek zijn 26 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 ingedeeld bij de workshop ‘Sport en Haarlem’ onder leiding van juf Susan en meester Wout. We hebben het gehad over Pim Mulier, een belangrijke pionier in de sportwereld. Ook hebben we een zweedsloopspel gedaan met vragen over de Olympische Spelen. 90 jaar geleden vonden deze namelijk plaats in Amsterdam.


De tweede dag stond in het teken van een rugbyclinic, gegeven door Wim Numan en de vader van Sam (beide trainers bij RFC Haarlem). Jari en Sam (7b) schrijven hierover: “De clinic was heel erg leuk en het was leuk om met mijn klasgenoten te rugbyen. We werden in 2 groepen verdeeld. Een groep ging tackelen en ging aan de aanval werken en passen. Ik heb veel geleerd, hoe ik moest tackelen en veel aanvalstechnieken geleerd. We hebben ook geoefend met de tackel Bags. En we hebben aan het eind van de clinic de groep in 4 teams verdeeld en hebben we wedstrijdjes gespeeld met tackel.”