Wijzertje 17 november 2017

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Maandag 20 november Inpakavond
Dinsdag 21 november Inloopavond
Dinsdag 5 december Sinterklaasviering
Vrijdag 15 december Inloopochtend
Donderdag 21 december Kerstviering
Zaterdag 23 december – zondag 7 januari Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

 


Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Verkeersveiligheid

We willen u hierbij verzoeken om bij het halen of brengen van uw kind goed de verkeersveiligheid in de gaten te houden. Veilig-verkeerWe zien (en horen dit ook van ouders) dat er, zowel bij Zonnewijzer 1 als bij Zonnewijzer 2, regelmatig onveilige situaties ontstaan, doordat men zich niet aan de verkeersregels houdt. We willen natuurlijk dat iedereen veilig op school aankomt en weer veilig naar huis toe gaat. Hierbij hebben wij uw ondersteuning nodig. Tevens geeft u op dat moment het goede voorbeeld aan de kinderen. Dank voor uw medewerking.

Inloophalfuurtje

Zoals verleden week is gemeld, willen we gaan starten met een inloophalfuurtje bij de directie.

De volgende momenten zijn hiervoor gepland:

  • Dinsdag 28 november om 8.30 uur op ZW 1
  • Woensdag 13 december om 8.20 uur op ZW 2
  • Woensdag 10 januari om 8.30 uur op  ZW 1
  • Woensdag 24 januari om 8.20 uur op ZW 2
  • Woensdag 7 februari om 8.30 uur op ZW 1
  • Woensdag 21 februari om 8.20 uur op ZW 2

Deze inloop vindt plaats in de teamkamer. Op Zonnewijzer 1 vindt u deze kamer beneden naast het lokaal van de instroomgroep en op Zonnewijzer 2 op de eerste etage.

6 december

Op 6 december mogen alle kinderen iets later op school komen in verband met pakjesavond. Zonnewijzer 2 start dan om 9.20 uur. De deur gaat om 9.10 uur open. Op Zonnewijzer 1 starten we om 9.30 uur. De deur gaat om 9.20 uur open. Voor kinderen die eerder naar school komen, staat de deur vanaf de gewone tijd open.Pakjesavond

Schoolfoto’s

Alle kinderen hebben donderdag 16 november de code ontvangen waarmee zij kunnen inloggen op de website van de fotograaf om de schoolfoto’s te bekijken. U kunt inloggen tot 25 november, daarna vervalt de inlogcode.

Inloopavond

Op dinsdag 21 november is er van 18.30 tot 19.30 uur een inloopavond. U kunt dan samen met uw kind in de klas de gemaakte werkjes bekijken.


Even voorstellen

Tijdens de informatieavond van de groepen 1 t/m 4 stelde Kirsty Paap zich voor als leerkracht van groep 4, maar ook als meer- en hoogbegaafdenspecialist. Aangezien niet alle ouders die avond aanwezig waren, stelt zij zich nog even kort aan u voor.Kirsty-Paap

Mijn naam is Kirsty Paap en ik ben voor het derde jaar werkzaam op De Zonnewijzer. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik voor de klas in groep 4A en daarnaast heb ik de taak van meer- en hoogbegaafdenspecialist.

Wat doet een meer- en hoogbegaafdenspecialist?

Op De Zonnewijzer differentiëren we in de klassen, zowel tijdens onze instructie als tijdens de verwerking. We werken in niveaugroepen, ook wel bekend als de verlengde instructie, de basisinstructie en de korte instructie. In mijn functie houd ik me bezig met het aanbod voor de leerlingen met de korte instructie. En dan eigenlijk met die leerlingen die niet meer voldoende hebben aan het gewone lesaanbod, de leerlingen die echt verrijking nodig hebben om uitgedaagd te worden en tot leren te komen. Het is mijn taak om hier één lijn in te krijgen op school, zodat er van groep 1 tot en met groep 8 een passend aanbod is voor deze leerlingen. Als collega’s een vraag hebben of tips of advies nodig hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, kunnen ze daarvoor onder andere bij mij terecht. Ik probeer dan mee te denken welke aanpassingen nodig zijn in het aanbod. Zelf praat ik geregeld met de directie, de IB’ers en meester Jeroen over dit soort zaken.

Daarnaast moet alles wat we doen op school, zowel in de groep als buiten de groep, worden vastgelegd in een beleidsplan. Ook daar houd ik mij mee bezig. Het beleidsplan dat er ligt, zal moeten worden herschreven om beter aan te sluiten op de huidige ontwikkelingen. Een mooie uitdaging voor mij en mijn collega’s!


Vrijwilliger in beeld

Al meer dan 30 jaar houdt ‘Jan van de Overkant’ vrijwillig een oogje in het zeil en regelt hij allerlei praktische zaken voor De Zonnewijzer. Jan-Diependal

Jan Diependal (81, maar dat zou je hem niet geven!) heeft een heel divers ‘takenpakket’. Zo zorgt hij dat de papier- en afvalbakken worden geleegd en afgesloten. In het weekend en de vakanties checkt hij de post en of de deuren goed afgesloten zijn. Pakjes die niet door de brievenbus kunnen, worden aan zijn huisadres afgeleverd en omdat Jan het gebouw op zijn duimpje kent, heeft hij de mensen van de naschoolse opvang ingewerkt.

Ook bij calamiteiten in of om het schoolgebouw is Jan er als de kippen bij. Hij zet het alarm uit en schakelt indien nodig de beveiliging of een wijkagent in. Met oud en nieuw heeft Jan al verschillende keren moeten ingrijpen. Zo is er eens een aantal ramen stuk gegaan door vuurwerk dat op het raam was geplakt en aangestoken. Een ander jaar waren de containers voor papier en restafval bij de hoofdingang in brand gestoken. De plastic bakken, die inmiddels vervangen zijn door metalen exemplaren, waren helemaal weggesmolten. En er hebben al eens inbrekers geprobeerd de school binnen te komen. Ze hadden de lichtkoepels overdag losgemaakt en zijn ’s avonds het gebouw ingeslopen. Ze hadden alleen geen rekening gehouden met de bewegingsmelders die afgingen.

Jan heeft ook al meerdere malen kinderen uit een benarde positie moeten redden. Op het moment dat de zonnepanelen werden geplaatst, had een jongen zijn kans schoon gezien om via de steiger en het dak boven in de klokkentoren te klimmen en de schoolbel te luiden. Gelukkig heeft Jan de jongen veilig naar beneden kunnen loodsen. En op een ander moment hoorde hij een kind heel hard gillen. Toen hij ging kijken, bleek een meisje ondersteboven met haar been aan een tak te bungelen.


IJspret

De laatste les zit erop! Vijf vrijdagen vertrok groep 7 – bedankt meefietsende ouders! – om twaalf uur naar de schaatsbaan om te werken aan hun schaatstechniek. Ze gingen met sprongen vooruit, en iedereen bleef heel. Op zich al een hele prestatie :-)Jong Divertimento

Jong Divertimento is een gezellig orkest voor strijkers tot en met 12 jaar, waar ook een aantal leerlingen van De Zonnewijzer deel van uitmaakt. Helena van Tongeren en Christiane Belt leiden dit ensemble en brengen de jonge strijkers stap voor stap alle aspecten van het samenspel bij. Zonnewijzer-Delegatie-Jong-Divertimento

Deze herfst is Jong Divertimento aan de slag gegaan met de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht. Niet alleen spelen zij stukken van componisten die zich daar vroeger al door lieten inspireren, maar zij gaan ook zelf componeren. De vier mooiste composities zullen worden bewerkt tot “de vier elementen van Jong Divertimento” en worden uitgevoerd op de winterconcerten. Jong Divertimento maakt onderdeel uit van Stichting Divertimento. Deze stichting is in het leven geroepen om alle jeugdige strijkers uit Haarlem en omstreken de kans te geven om op hoog niveau te leren samenspelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Poster-Winterconcerten-Jong-Divertimento


Creamiddag groep 7

De groepen 7 hadden een creatieve middag!