Wijzertje 8 september 2017

wijzertje

agenda

Agenda*


 

Maandag 18 september Studiedag
Dinsdag 19 september Informatieavond groep 1 t/m 4, Zonnewijzer 1
Donderdag 21 september Informatieavond groep 5 t/m 8, Zonnewijzer 2
Maandag 25 september Begin van de startgesprekken
Vrijdag 29 september Scholendag groep 7
Maandag 16 oktober – dinsdag 17 oktober Schoolfotograaf
Vrijdag 20 oktober Studiedag
Zaterdag 21 oktober – zondag  29 oktober Herfstvakantie

* De agenda loopt t/m de herfstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in DigiDuif.

 


 

Beste ouders, verzorgers,

Foto-Erna

De eerste werkweek zit er weer bijna op en we kunnen er met een glimlach op ons gezicht op terugkijken. We zagen veel blije kinderen en positieve ouders en van veel collega’s hebben we teruggekregen dat ze ‘een goede start’ hebben kunnen maken. Een goed begin is het halve werk.

De training ‘Een goede start’, die wij verleden week hebben gevolgd, heeft nieuwe inzichten gegeven in groepsvormingsprocessen. We hebben nieuwe handvatten gekregen om in de eerste weken van het schooljaar een goede structuur neer te zetten. De interactie tussen de leerkracht en de leerlingen in deze periode is zeer bepalend voor de sfeer in de groep voor het hele schooljaar.

Juf Marijn Boon

We zijn verheugd u te kunnen melden dat Juf Marijn zwanger is. Wat een blij nieuws om het schooljaar mee te starten!

Op tijd beginnenHalf-negen

Graag willen wij u op onze starttijden wijzen:

  • Op Zonnewijzer 2 starten we om 8.20 uur
  • Op Zonnewijzer 1 starten we om 8.30 uur

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? Onze dank.

Het inspectieverslag

Het heeft even geduurd, maar nu is ons inspectieverslag ‘Rapport van bevindingen Kwaliteitsonderzoek’ toch echt bijgesteld. De opmerking van de inspectie dat wij geen 5-gelijkedagenrooster zouden hebben, is verwijderd uit het verslag.

Informatieavond

De informatieavonden staan gepland op 19 en 21 september. Op 19 september vindt deze plaats op Zonnewijzer 1 en op 21 september op Zonnewijzer 2. Op beide avonden is er een algemeen gedeelte waarin u, als ouder, wordt geïnformeerd over onze plannen voor aankomend schooljaar. Dit algemene gedeelte is voor alle groepen gelijk. Om ervoor te zorgen dat ouders bij alle jaargroepen aanwezig kunnen zijn, wordt deze algemene informatie op verschillende tijdstippen aangeboden. De avonden zijn als volgt ingedeeld:

Dinsdag 19 september 

19.00 – 19.30 uur:     algemeen gedeelte groep 1/ 2

19.45 – 20.15 uur:     groep 1/2

19.45 – 20.15 uur:     algemeen gedeelte groep 3/4

20.30 – 21.30 uur:     groep 3

20.30 – 21.00 uur:     groep 4

potloden

Donderdag 21 september

19.00 – 19.30 uur:     algemeen gedeelte groep 7/8

19:45 – 20.15 uur:     groep 7

19.45 – 21.15 uur:     groep 8

19.45 – 20.15 uur:     algemeen gedeelte groep 5/6

20.30 – 21.00 uur:     groep 5/6

 


 

Vanuit de gemeente

In Haarlem willen we dat iedereen meedoet! Dit geldt ook voor de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen, zodat hun kinderen ook de kans krijgen zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

–          Voor kinderen in het basisonderwijs: € 100Geld-broekzak

–          Voor kinderen in het middelbaar onderwijs: € 200

–          Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees dan de voorwaarden en vraag er een aan op: https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

Ook voor huiswerkbegeleiding of bijlessen kunt u een tegemoetkoming krijgen. Deze bedraagt € 25 per lesuur tot een maximum van € 100 per maand. Voor de aanvraag van deze tegemoetkoming is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op: https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Keuzebudget voor kinderen

Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

 


 

Van de MR

Zoals u voor de vakantie in het Wijzertje heeft kunnen lezen, beginnen wij dit schooljaar met het uitzetten van verkiezingen voor een nieuw MR-lid vanuit de oudergeleding. Voor deze functie hebben zich twee kandidaten gemeld. Bij deze stellen zij zich graag even aan u voor.

Yola de LangeFoto-Yola-de-Lange

Dag allemaal, ik ben Yola de Lange, moeder van Nora (5 jaar) en Sophia (2 jaar).
Ik ben learning & development consultant en werk momenteel voor het Spaarne Gasthuis. Met mijn eerstegraads docentendiploma en mijn diploma Opleidingskunde op zak vind ik het erg leuk om na te denken over leren en de ontwikkeling van mensen, jong en oud. Ik zou deze passie graag willen meenemen naar de MR van De Zonnewijzer en hoop een waardevolle bijdrage te leveren. Ik kijk er naar uit!

Lili Schutte

Mijn naam is Lili Schutte (44 jaar). Mijn dochters Celia en Isabel lopen al een paar jaartjes mee op De Zonnewijzer. Foto-Lili-SchutteDit jaar zitten ze in groep 6A en 5C. Het lijkt mij heel leuk en belangrijk om nu de kans te grijpen om actief mee te denken over het schoolbeleid. Zeker vanuit het perspectief van de bovenbouw. Ik zal kort iets over mijzelf vertellen: ik ben professioneel musicus en heb jarenlang bij het symfonieorkest Holland Symfonia gespeeld. Na de grote bezuinigingen op cultuur in 2013 heb ik mij toegelegd op muziekeducatie. Momenteel werk ik als coördinator educatie bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het mag dus niet verbazen dat ik cultuur ongelooflijk belangrijk vind voor de ontwikkeling van kinderen. Daar wil ik mij graag voor inzetten, maar uiteraard ook voor alle andere belangrijke zaken die op school spelen. Ik sta altijd open voor suggesties, ideeën en issues van andere ouders die in de MR aan de orde kunnen komen. Wie weet tot ziens!

 


 

Schoolfotograaf zoekt helpers

Lens-cameraOp maandag 16 en dinsdag 17 oktober 2017 komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Graag willen wij twee ouders vragen om de schoolfotograaf een handje te helpen van 08.00 tot 14.00 uur. Als dank ontvangen de hulpouders een kortingscode voor een gratis afdruk van 20×30 cm van hun kind(eren). Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Monique van Deursen van de administratie.

 


 

Humanistische Vorming

Humanistische-Vorming
Groep 8 is deze week ook meteen begonnen met het vak Humanistische Vorming. Deze week kregen zij een introductieles en vanaf volgende gaan ze echt van start. In het volgende Wijzertje kunt u hier meer over lezen en kunnen we u zelfs een filmpje laten zien.

 


 

Veilig naar school

De scholen zijn weer begonnen en dus begeven onze leerlingen en hun ouders zich weer massaal in het verkeer. Duncan Stoker en Arjan van Eck hebben de vlaggen opgehangen om medeweggebruikers erop te wijzen dat we weer begonnen zijn!

DeScholenZijnweerBegonnen

Tevens roepen wij ouders op om zich op te geven als klaar-over voor de oversteekplaats bij Zonnewijzer 1. Graag doorgeven hoe vaak u kunt (bijvoorbeeld eens per 2 weken of elke week. Eens per 4 weken is ook goed!) en welke dag uw voorkeur heeft.
Stuur uw aanmelding naar verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

 


 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen Zonnewijzer 2

De kast met gevonden voorwerpen op Zonnewijzer 2 is vanaf nu te vinden in het extra lokaal van groep 5. Vanaf de hoofdingang is dit het tweede lokaal aan de linkerkant.Step

Stepje gevonden

Na de klassenborrels op de laatste schooldag is in het Zaanenpark een stepje blijven liggen. In de vakantie is het mij niet gelukt via buurt-apps en briefjes de eigenaar te achterhalen. Wie het juiste merk en de kleur meldt, mag ‘m komen ophalen bij Ingrid van Koppenhagen (moeder Kas 7A en Imke 4B). U kunt me aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar ingridvk@planet.nl.