MR

2015_koningsdag_D90A6035

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Ouders en leerkrachten in de MR kunnen in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. De MR heeft instemmingsrecht in bijvoorbeeld de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de onderwijstijden en de vaststelling van de schoolgids. Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen.

In de MR van De Zonnewijzer zitten vier ouders en vier leerkrachten. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR heeft zich afgelopen jaren bezig gehouden met  de invoering en evaluatie van het 5 gelijke dagen rooster. Verder zijn de kosten van de tussenschoolse opvang en de organisatie rond de verschillende locaties de Zonnewijzer besproken. Tevens hebben ouderleden zitting genomen in de benoemingadviescommissie voor de benoeming van een nieuwe (adjunct) schoolleider. De MR adviseert ook over de begroting van de school en over de inhoud van de schoolgids.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Een bestuur met meerdere scholen, zoals stichting Spaarnesant, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Debby Houtgraaf is voor de Zonnewijzer lid van de GMR van stichting Spaarnesant.

Contact
Heeft u vragen over voor de MR? Neem dan contact op via  mr@zonnewijzerhaarlem.nl
De MR houdt u via de notulen op deze website en berichten in het Wijzertje op de hoogte.

Leden MR

In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Beide geledingen zijn even groot. In de MR van OBS de Zonnewijzer zitten vier ouders en vier leerkrachten.

Personeelsgeleding

Daphne Hoogeland (secretaris) Mariska Schoonebeek Lyanne van Gils Susan ten Dolle
Daphne Mariska Lyanne Susan

Oudergeleding

Joris Essing  (voorzitter)

Lili Schutte ( vice-voorzitter) Marion van der Schoor Kees-Jaap Hin
Joris Lili Marion Kees-Jaap

MR VERGADERINGEN

9 oktober 2017
13 november 2017
15 januari 2018
12 februari 2018
12 maart 2018
9 april 2018
28 mei 2018
11 juni 2018 ( optioneel)
9 juli 2018
10 September 2018
8 Oktober 2018
12 November 2018
14 Januari 2019
11 Februari 2019 (gecancelled)
11 Maart 2019
8 April 2019
13 mei 2019 (gecancelled)
3 juni 2019

8 juli 2019

NOTULEN

Notulen 9 oktober 2017

Notulen 13 November 2017

Notulen 15 Januari 2018

Notulen 12 Maart 2018

Notulen 09 April 2018

Notulen 28 Mei 2018

Notulen 9 Juli 2018

Notulen 10 September 2018

Notulen 8 Oktober 2018

Notulen 12 November 2018

Notulen 14 Januari 2019

Notulen 11 Maart 2019

Notulen 8 April 2019

Notulen 3 Juni 2019

JAARVERSLAG

Jaarverslag MR de Zonnewijzer, schooljaar 2017-2018

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Zonnewijzer te Haarlem