Schooltijden

Schooltijden

Groepen 1 & 2: De deuren gaan open vanaf 8.20. De leerkracht start vanaf 8.30 met zijn/ haar onderwijs. De kinderen hebben les tot 14.15.
Groepen 5 & 6: De kinderen verzamelen op het schoolplein. Vanaf 8.15 is er toezicht op het schoolplein. Als de bel gaat gaan de kinderen in de rij en lopen de kinderen met de leerkracht mee naar binnen.
Groepen 7 & 8 en de groepen 3 & 4 : Vanaf 8.10 mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. De lessen beginnen om 8.20. De kinderen hebben les tot 14.05.