Wijzertje 7 december 2018

wijzertje

agenda

Agenda*


wo 19 dec Inloopochtend directie, ZW 1&2
do 20 dec Inloopochtend, groep 1 t/m 4
do 20 dec Kerstviering
za 22 dec 2018 – zo 6 jan 2019 Kerstvakantie
 * De agenda loopt t/m de kerstvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Erna-en-Arlette
Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas

We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest! De Sint werd begeleid door vijf Pieten. Twee Pieten zijn meegegaan naar Zonnewijzer 2 om daar alle mooie surprises te bekijken. Wat is er hard gewerkt aan deze surprises! Prachtige resultaten, complimenten aan iedereen!


Studiedag

Donderdag waren de leerlingen vrij en konden zij bijkomen van de drukke dag ervoor.kijklogo_web

Wij hebben als team een goede studiedag gehad. De leerkrachten van de kleuterbouw zijn geschoold in het maken van een KIJK!-rapport. U gaat hier binnenkort meer over horen.

De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben een tweede workshop gehad over de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte. 

In de middag zijn we bezig geweest met een cultuursessie. U zult daar binnenkort het resultaat van zien. 


Bezoek van de Sint

Ook dit jaar bracht de Sint weer een bezoek aan onze school. De leerlingen en vele ouders stonden woensdagochtend vol spanning op het plein van Zonnewijzer 1 te wachten op zijn komst. Ook de paparazzi stonden al klaar om niks te missen van dit grote moment.


En natuurlijk werd er tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten ook veel gezongen en gedanst. Alle leerlingen hadden een dansje ingestudeerd op het lied De Dakendans en dit hebben zij vol overgave aan de Sint laten zien. Klik hier voor een fragment.


Quiz

De leerlingen van groep 5 hebben zelf een quiz gemaakt op de iPad.

quiz-groep-5


Update van de Activiteitencommissie

jaarverslag-ac-2018Elk jaar brengt het bestuur van de Activiteitencommissie (AC) een jaarverslag uit. Op de laatste vergadering van dit jaar wordt het jaarverslag van afgelopen schooljaar besproken. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het budget van de AC bestaat immers uit de vrijwillige bijdrage van u en alle andere ouders. Daarnaast zullen het jaarplan en de begroting van het lopende schooljaar worden besproken en wordt de vrijwillige bijdrage voor het komend schooljaar vastgesteld.

Indien u interesse heeft om de vergadering bij te wonen bent u woensdag 12 december van harte welkom op Zonnewijzer 2. We starten om 19.30 uur en dit agendapunt zal vermoedelijk een half uurtje in beslag nemen.


Groepsdoorbroken ateliers

De creativiteit stroomt volop tijdens de groepsdoorbroken ateliers. Menigeen heeft tijdens de inloopavond de diverse kunstwerken al kunnen bewonderen. Bij deze een impressie wat de kinderen allemaal hebben gemaakt.