Wijzertje 19 Januari 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Griepgolf

Er gaat een heuse griepgolf door de school. Veel kinderen zijn ziek en ook de leerkrachten komen er niet zonder kleerscheuren vanaf. Deze week waren er drie leerkrachten ziek en was er niet voor iedere groep elke dag een invaller. Dit houdt in dat er veel moet worden geregeld, programma’s moeten worden omgegooid, groepen moeten worden verdeeld. Op sommige momenten vervalt helaas de extra ondersteuning, omdat een groep opgevangen moet worden. Tot nog toe hebben we het kunnen regelen, maar mocht het op een gegeven moment niet meer lukken dan rest ons helaas niets anders dan een groep naar huis te sturen. Dit is echter wel de laatst optie in onze mogelijkheden. We zullen u hier dan op zijn vroegst één dag van tevoren over kunnen informeren, omdat we tot het laatste moment zullen proberen om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd.

Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en bereid zijn om af en toe in te vallen, wilt u dan contact met ons opnemen?

Day a Week School

Zoals u misschien weet doet De Zonnewijzer mee aan de Day a Week School. Voor een select groepje kinderen, uit groep vijf tot en met zeven, is het mogelijk een dag per week naar een andere school te gaan in Haarlem of omstreken. day-a-week-schoolDaar volgen ze een onderwijsprogramma dat aansluit bij hun specifieke onderwijsbehoefte. Het gaat om kinderen die vanwege hun capaciteiten behoefte hebben aan een lesprogramma waarin op een andere wijze wordt lesgegeven, waarin ze worden uitgedaagd en waarin ze goed ‘leren leren’. Het is een aanvulling op wat De Zonnewijzer deze kinderen in het onderwijsaanbod al biedt.

In de maand oktober zijn we begonnen met de uitgebreide selectieprocedure. Alle kinderen van groep vijf, zes en zeven hebben daaraan meegedaan. Ze hebben zogenaamde ‘hersenkrakers’ gemaakt in de klas. Op basis van twee vervolgoverleggen, waarvan één op schoolniveau en één met enkele vertegenwoordigers van de Day a Week School zijn er uiteindelijk vier kinderen geselecteerd. Aanstaande donderdag is de eerste dag van de Day a Week School. Het traject voor deze kinderen duurt tot midden groep acht. Jaarlijks zal in de groepen vijf een nieuwe selectieronde plaatsvinden.

We wensen de geselecteerde kinderen een fijne tijd toe op de Day a Week School!

Schoolregels

Aan het begin van het schooljaar hebben we met elkaar een aantal schoolregels opgesteld:

  1. We behandelen een ander, zoals we zelf ook behandeld willen worden.
  2. We houden ons aan afspraken.
  3. We houden de school netjes en opgeruimd.
  4. Op de gang zijn we rustig.
  5. We helpen elkaar.

Jasper Roks, vader van Guus uit 5C en Freek uit 3B, heeft voor ons deze regels in mooie pictogrammen omgezet. Binnenkort zult u deze in de school terugvinden. Wij zijn zeer blij met zijn professionele ontwerp en willen Jasper hier dan ook nadrukkelijk voor bedanken. Jasper is tevens de ontwerper van ons schoollogo, waardoor het geheel mooi op elkaar is afgestemd.

Bakkertje Bor

Afgelopen dinsdag hebben de kleuters gesmuld van de voorstelling Bakkertje Bor. Deze voorstelling werd aangeboden vanuit het cultuurmenu van HART.
Bakkertje Bor bakt de lekkerste taarten van het hele land. De taarten zijn zo lekker omdat Bakkertje Bor een heel bijzonder maar vooral geheim ingrediënt gebruikt… Wat dat is kunnen we niet verklappen want donderdag 25 januari gaat groep 1-2E nog genieten van deze voorstelling!

Stormschade

De storm van gisteren heeft in het hele land voor veel schade gezorgd. En ook onze school moest eraan geloven. De schoolpleinen worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid, maar één van de bomen op het plein van Zonnewijzer 1 bleek toch niet bestand tegen de harde wind die gisteren raasde. Hij brak als een luciferhoutje. De kinderen vonden het natuurlijk behoorlijk spectaculair, maar keken gelukkig wel veilig toe van achter de ramen. Er was vooraf al besloten om met dit weer niet buiten te spelen.

error: Inhoud is beveiligd