Wijzertje 26 Januari 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Niet bereikbaar

Op dinsdag 30 januari worden op Zonnewijzer 2 de telefoons vervangen. Op woensdag 31 januari gebeurt dit op Zonnewijzer 1. Wij zijn op beide dagen tussen 9:00 uur en 10:00 uur niet bereikbaar.

Ingang Zonnewijzer 1

Wij vragen u onder schooltijd gebruik te maken van de ingang op het kleuterplein. Komt u uw kind uit groep 3 of 4 onder schooltijd halen, wilt u dan ook via de kleuteringang de school betreden? De deur zal dan door de administratie geopend worden.

Groepsdoorbroken extra aanbod

We zijn op school altijd bezig het aanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op De Zonnewijzer werken we in alle klassen met niveaugroepen. Dat houdt kort in dat de leerlingen de instructie en verwerking krijgen die past bij hun niveau. Er zijn drie niveaus: de korte instructie, de basisinstructie en de verlengde instructie.

Voor een aantal leerlingen is het wenselijk om, naast het volgen van de korte instructie in de groep, op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. Deze kinderen hebben, naast het werken in de groep, extra aanbod nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Als het aanbod niet passend is bij het denk- en leerniveau van een leerling dan kan hij/zij gaan onderpresteren, met als gevolg dat de cognitieve ontwikkeling stagneert. Door een passend aanbod te bieden willen we dat voorkomen.

In november is meester Jeroen gestart met een groepje kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Verderop in dit Wijzertje kunt u een stuk lezen over het werken met Jeroen. In dat stuk legt Jeroen uit wat de kinderen bij hem leren en op welke manier hij dat samen met hen aanpakt.

Met ingang van deze week is er ook een groepje leerlingen gestart bij de kleutergroepen onder leiding van juf Karen. Deze kinderen gaan aan de slag met spelletjes en opdrachten, die ze daarna ook in de eigen klas zelfstandig kunnen maken en doen. Verderop in het jaar zullen we via het Wijzertje een stukje plaatsen over het werken met juf Karen.

In de groepen 3 wachten we eerst de Cito-periode af voor we gaan starten met het groepsdoorbroken extra aanbod. In groep 3 ligt de focus in het eerste half jaar vooral op het leesproces, aangezien dit veel instructie vraagt. Daarnaast is er veel aandacht voor de groepsvoming en het aanbod van alle andere nieuwe vakgebieden.

In de groepen 4 werkt juf Kirsty momenteel met een aantal kinderen aan projecten. De kinderen krijgen kort instructie bij de opdrachten en ze werken hier zelfstandig aan verder in de eigen klas.

We zijn op dit moment nog bezig een passende oplossing te vinden voor het structureel aanbieden van groepsdoorbroken extra aanbod in de groepen 3 en 4. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Van de MR

De MR is ook dit jaar weer enthousiast van start gegaan. We hebben sinds de zomervakantie een iets andere samenstelling. Lili Schutte heeft plaatsgenomen in de MR en ondersteunt als vicevoorzitter Joris Essing. Vanuit de personeelsgeleding hebben Mariska Schoonebeek en Daphne Hoogeland zitting genomen. De MR vergadert één keer per maand op maandagavond. Belangrijke documenten, zoals het huishoudelijk reglement, het jaarplan, de jaarplanning, de notulen van de vergaderingen en alle data zijn terug te vinden op de website onder het kopje MR. undefinedDaar vindt u tevens de data van de vergaderingen.

De afgelopen bijeenkomsten hebben we onder andere gesproken over de verkeerssituatie rondom school. Inmiddels ligt er namens De Zonnewijzer en de Dr. H. Bavinckschool een brief bij de gemeente. We hebben bericht gekregen dat deze brief goed is ontvangen en hopelijk volgt er snel een inhoudelijke reactie. Daarnaast hebben we gesproken over de TSO op Zonnewijzer 2 en de samenwerking hierin met Sportfever. Tot slot hebben we het gehad over de plek die cultuuronderwijs in zal nemen in het onderwijs van De Zonnewijzer en over de begroting voor dit schooljaar.

Voor een uitgebreid verslag van alle vergaderingen verwijzen we u graag naar de website. De notulen van de afgelopen vergadering zullen hier binnenkort ook verschijnen. Tevens willen wij u wijzen op ons e-mailadres: mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

Heeft u een vraag, idee of aanvulling die de MR in haar vergadering kan bespreken of wilt u een keer bij een vergadering aanwezig zijn, we horen het graag! De eerstvolgende vergadering zal zijn op maandag 12 februari om 19.30 uur.

Werken bij meester Jeroen

Sinds een maand of twee heb ik, (meester) Jeroen, wat moeite om de kinderen op tijd het lokaal uit te krijgen, omdat de leerlingen met veel enthousiasme aan allerlei projecten werken. De bedoeling van de projecten is dat kinderen zelf meedenken over wat ze op welke manier willen leren. Ze leren op een manier die ook wel ‘top down leren’ genoemd wordt: je onderzoekt wat je wilt leren en je komt er gaandeweg achter wat je hier allemaal voor moet weten en kunnen en je gaat hier vervolgens mee aan de slag.

Leerling: ‘Meester, ik doe programmeeroefeningen die van makkelijk naar moeilijker gaan. Dat is toch ‘bottom up’ leren en geen ‘top down’?’ Jeroen: ‘Goed gedacht, maar je doel is dat je wilt leren programmeren. Je bent oefeningen gaan doen om dit te gaan leren, dus is het toch ‘top down’.’ Dit is een voorbeeld van een gesprekje over doelen stellen en hier activiteiten aan koppelen om deze doelen te behalen.

Leerling: ‘Ik probeer nu twee propellers boven elkaar te laten draaien. Misschien kan ik er zo voor zorgen dat de propellers in de lucht blijven hangen.’
Wat begon als grapje, namelijk de uitdaging om ‘iets’ gedurende langere tijd ongeveer vijf centimeter boven de grond te laten vliegen, is door veel kinderen aangegrepen om zich te verdiepen in elektronische schakelingen en overbrengingen. Gelukkig hebben we hier aardig wat materialen voor op school, van een gestructureerd lesprogramma tot losse onderdelen als motoren en schakelaars die ‘ergens’ ingebouwd kunnen worden. Maar ja, dan moet je wel een beetje weten wat je aan het doen bent. Veel leerlingen starten nog met ‘vrij experimenteren’, maar gaan toch al snel op zoek naar informatie om beter te snappen hoe ze hun idee daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Voor veel kinderen die meedoen aan dit groepsdoorbroken extra aanbod voor de groepen 5 t/m 8, is de ‘relatieve vrijheid’ om op basis van persoonlijke doelen en eigen interesses te werken, best even wennen. De bedoeling is dat de kinderen zich uitgedaagd voelen om zich gedurende langere tijd vast te bijten in een onderwerp dat hen interesseert en het geleerde, dat wat ze bedacht en/of ontdekt hebben, met anderen te delen.

De lessen, misschien past de term ‘bijeenkomsten’ beter, bestaan uit twee delen. Het eerste deel is een gezamenlijk deel waarbij we aan verschillende gezamenlijke doelen werken, zoals doorzetten wanneer het moeilijk wordt, oefenen met samenwerken en het stimuleren van een flexibele en geïnteresseerde houding. Hierbij doen we diverse activiteiten die veelal een beroep doen op de creativiteit, maar ook op het doorzettingsvermogen op meerdere vlakken zoals cognitie, sociaal inzicht, motoriek, techniek en muzikaliteit. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan de kinderen veel meer zelfstandig aan de slag, zoals u hierboven aan de hand van de voorbeelden heeft kunnen lezen.

Op woensdagmiddag is er een ‘open inloop’, waarbij deze groep kinderen zelfstandig, maar wel onder mijn begeleiding, door mag werken aan hun project. Op dit soort momenten vinden vele waardevolle interacties en samenwerkactiviteiten plaats tussen leerlingen uit de verschillende groepen.

Het opstarten van dit ‘extra aanbod’ heeft wel wat voeten in de aarde, maar al met al durf ik te stellen dat het al best succesvol verloopt en dat we al vele waardevolle momenten met elkaar hebben beleefd !

Jeroen Rabenberg

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn er weer. Ze zijn bedoeld om het voorlezen weer eens goed op de kaart te zetten. In de groepen 1-2 wordt elke dag voorgelezen, maar thuis voorlezen is natuurlijk ook heerlijk. Bovendien is het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt voorlezen de fantasie en ontwikkelt het hun taalgevoel.

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de CPNB. Het doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen.

Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen kiest elk jaar het Prentenboek van het Jaar. Voor 2018 hebben zij gekozen voor het boek Ssst! De tijger slaapt. Naast dit boek heeft het comité nog negen andere prentenboeken gekozen die de Prentenboek TopTien compleet maken.

Een masker op

Afgelopen woensdag is Juf Christine met de kinderen van groep 5A aan de slag gegaan met klei. Ze hebben maskers gemaakt. De maskers zijn daarna afgebakken en volgende week gaan de kinderen ze beschilderen.

Maskers-maken-newjpg
Maskers-maken-2-new
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
error: Inhoud is beveiligd