Wijzertje 16 Februari 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Instroomgroep

Op 19 maart start onze instroomgroep. Nieke Kops wordt de juf van deze groep. Ze heeft eerder op De Zonnewijzer ingevallen, dus wellicht kennen jullie haar al. Hieronder stelt zij zich voor:

Mijn naam is Nieke Kops en ik kom uit Velserbroek. In maart mag ik de instroomgroep beginnen op Zonnewijzer 1. De Zonnewijzer is geen onbekend terrein voor mij. Eind 2016 stond ik als invalkracht voor groep 3. Na deze invalperiode heb ik mijn backpack ingepakt om een jaar rond te reizen in Australië en Indonesië. Naast reizen houd ik van muziek (maken), zeilen, surfen en buiten zijn. Ik hoop u gauw te ontmoeten. Tot snel op De Zonnewijzer!

De staking

Op 14 maart is een staking uitgeroepen voor onze regio. Wij hebben op deze dag een studiedag gepland. Voor u betekent dit dat u geen extra opvang hoeft te regelen, omdat de leerlingen al vrij zijn.

Ter informatie: volgende week verschijnt er geen Wijzertje. We wensen u dan ook alvast een fijne voorjaarsvakantie!

Vervanging

Zoals we eerder hebben gemeld is vervanging voor een zieke leerkracht moeilijk te krijgen. De griepgolf is nog niet geheel voorbij. We hebben hier ook afgelopen weken weer mee te maken gehad. Op zo’n moment vervalt alle extra ondersteuning, omdat de onderwijsassistent wordt ingezet, de IB’er of adjunct-directeur voor de groep gaat staan of de leerlingen over andere groepen worden verdeeld. Ons onderwijs komt daardoor onder druk te staan. Het aantal leerlingen dat dagelijks naar huis wordt gestuurd, omdat er geen opvang is, is groot. Om u meer inzicht te geven in hoe groot deze problematiek is, hebben we hieronder een overzicht geplaatst van de situatie in de afgelopen weken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.lerarentekortisnu.nl.

* Correcte term: leerlingendagen. Het gaat hier niet per se om het absoluut aantal unieke leerlingen. Wanneer een klas van 25 kinderen 3 dagen wordt verdeeld, telt dit dus als 75 leerlingdagen. Wordt dezelfde klas de dag er op naar huis gestuurd, telt dit ook als 25 leerlingendagen.

Jaarvergadering Activiteitencommissie

Woensdagavond 7 februari heeft de Activiteitencommissie haar jaarverslag van het afgelopen schooljaar goedgekeurd. Na verrekening van alle inkomsten en uitgaven van het schooljaar 2016/2017 bleef er nagenoeg niets over. Een zeer strakke planning en budgettering dus!

Na een geslaagde Sinterklaas- en Kerstviering, zijn we als AC nu druk bezig met de aankomende activiteiten. Denk hierbij aan het Voorjaarsontbijt, de Sportdag en het Lustrumfeest. Hierover zullen we u later via het Wijzertje verder informeren.

error: Inhoud is beveiligd