Wijzertje 9 Maart 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Verhuizingen

Mocht u nu al weten dat u in de aankomende maanden gaat verhuizen, wilt u ons dan informeren? Wij kunnen dan de eventueel vrijgekomen plek toezeggen aan leerlingen die naar Haarlem verhuizen. U kunt dit doorgeven aan de administratie.

De staking

Volgende week woensdag is uitgeroepen tot stakingsdag. Uw kind zou toch al vrij zijn, omdat wij op deze dag een studiedag hebben gepland. Een aantal leerkrachten gaat staken. Leerkrachten die niet staken, gaan samen een plan ontwikkelen voor de besteding van de beschikbare gelden die volgend schooljaar kunnen worden ingezet voor het verlagen van de werkdruk.

Kangoeroe

De Zonnewijzer doet volgende week donderdag weer mee aan de wereldwijde wiskundewedstrijd Kangoeroe (www.w4kangoeroe.nl). Stichting Wiskunde Kangoeroe, Radboud Universiteit Nijmegen, organiseert in Nederland deze wedstrijd onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Wij wensen alle kinderen die mee willen doen veel plezier met het oefenen en het meedoen aan de wedstrijd.

Bril gevonden

Er is een leesbril gevonden op Zonnewijzer 2. Voor degene die hem kwijt is, de bril ligt op Zonnewijzer 1 in de directiekamer.

Badmintontoernooi

Voor de vakantie heeft een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8 meegedaan met het schoolbadmintontoernooi. Het eindeloos oefenen op de camping betaalde zich uit: het jongensteam van De Zonnewijzer werd tweede. De vrienden Tijn, Rex en Miel uit groep 8 blonken uit in hun tomeloze enthousiasme en inzet. Het team werd aangevuld met de snelle en behendige Yoa uit groep 7 die er al net zo veel zin in had. In vijf enkelspelen en vijf dubbelspelen per persoon vochten de jongens zich onder het toeziend oog van meester Wout naar het podium. Een goed resultaat, een prachtige beker en vooral een hele leuke middag!

Het Wereld Natuur Fonds in de klas

Woensdag en donderdag hebben de groepen 3 en 4 bezoek gekregen van vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds Kennemerland. De kinderen hebben veel plezier beleefd aan deze gastles.

Door Renan uit groep 4C:
In de klas hebben drie vrijwilligers verteld over het WNF. Zij beschermen bedreigde dieren. Zij hebben ook een Facebookpagina. We hebben informatie gekregen over het veranderen van het klimaat. Er worden veel bomen gekapt. Drie filmpjes met uitleg hebben we bekeken. De tijger heeft veel ruimte nodig. Er wordt op hem gejaagd. Er is een zeldzame dolfijn: de zoetwaterdolfijn! Bedreigde ijsberen eten walrussen en zeehonden. Het was een goede gastles.

Trainingen Centrum Jeugd en Gezin

Ook dit voorjaar heeft MPower! weer een uitgebreid aantal trainingen voor kinderen van de basisschool en de middelbare school die woonachtig zijn in Haarlem en Zandvoort.

Welke trainingen?

MPower! biedt onder andere de volgende trainingen aan:

  • Rots en Water
  • Kanjer (deze wordt ook specifiek in Noord gegeven)
  • Mindfulness
  • Omgaan met faalangst (voor middelbare scholieren)

Op www.cjgactiviteiten.nl vindt u een overzicht met alle trainingen en wanneer deze gegeven worden.

Kosten?

Het MPower! aanbod is een gesubsidieerd aanbod van de gemeente Haarlem en Zandvoort en is daarom kosteloos.

Kosten?

Inschrijven kan via de site www.cjgactiviteiten.nl. Ouders ontvangen dan een bevestiging van de inschrijving.

Aanbod omtrent echtscheidingen


KIES training

Het CJG geeft ook de KIES training (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Deze training is voor alle kinderen van 5-12 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn. Deze scheiding kan recent zijn of van langer geleden, en enigszins onprettig zijn verlopen dan wel problematisch. Het is een lotgenotengroep die zich echt richt op de kinderen. Door middel van spelletjes, praten en opdrachten wordt er aan de verwerking van de scheiding gewerkt.
We stellen de groep samen afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Vanwege de huidige aanmeldingen starten we op 6 maart in Haarlem Noord met een KIES-groep voor kinderen van 6-9 jaar. Er zal voor de zomervakantie nog een tweede groep starten in de leeftijd 10-12 jaar. Voorafgaand aan de training vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Om deel te kunnen nemen aan de KIES-training moeten beide ouders (met gezag) een toestemmingsverklaring ondertekenen.

Family Transitions
De cursus Family Transitions is bedoeld voor ouders en bestaat uit vijf bijeenkomsten van ongeveer twee uur. In deze sessies leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding: het hanteren van conflicten, omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties zoals stress, boosheid en verdriet, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen en het uitwisselen van tips voor een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning. Ouders kunnen individueel deelnemen en het is dus niet verplicht dat beide ouders deelnemen aan de cursus. Ex-partners zitten nooit in dezelfde groep.
Aanmelden kan via CJG-coach Karen Winkler uit team Noord: k.winkler@cjgkennemerland.nl

error: Inhoud is beveiligd