Wijzertje 6 Juli 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

De tienminutengesprekken

Volgende week vinden de tienminutengesprekken plaats. U heeft zich afgelopen week via DigiDUIF kunnen inschrijven. Vandaag krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee. De kleuters krijgen volgende week hun rapport.

Ziekmeldingen

We willen u nogmaals vragen of u bij het ziek melden van uw kind gebruik wilt maken van DigiDUIF.

Wanneer u bij het invullen ‘overig’ invult dan zal de administratie u bellen en vragen naar de reden van het afwezig zijn. Ongeoorloofd verzuim moeten wij bij de leerplichtambtenaar melden. De regels voor het verkrijgen van verlof kunt u terugvinden op onze website. Er gelden strikte regels voor het toekennen van verlof.

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij willen u hierbij meenemen in de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid:

In het schooljaar 2017-2018 is er veel gebeurd op het gebied van ontwikkelingsvoorsprongen en meer- en hoogbegaafdheid. Er is extra aanbod buiten de groep gekomen. Voor de groepen 2 onder leiding van Karen, voor de groepen 3-4 onder leiding van Fanneke en Cindy en voor de groepen 5 t/m 8 onder leiding van Jeroen. We zijn nog aan het nadenken over een passende naam voor deze groepen.

Daarnaast zijn we begonnen het DHH (een signaleringsinstrument voor hoogbegaafdheid) goed te gebruiken om hiermee kinderen in kaart te brengen. Hierbij is een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling belangrijk.

Kirsty Paap, coördinator meer- en hoogbegaafdheid, heeft afgelopen jaar het beleidsplan geschreven en is samen met bovengenoemde collega’s bezig het aanbod op school te optimaliseren, zowel in de groep als buiten de groep.

Voor het schooljaar 2018-2019 staat het optimaliseren van het aanbod in de groep en buiten de groep nog steeds bovenaan het lijstje. De opzet voor de groepen 2 gaat dan ook wat veranderen. In groep 2 is een groot aantal kinderen aanwezig met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vlakken. Deze kinderen kunnen een uitdaging aan. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we dan ook in groepjes rouleren, zodat er meer kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod bij Karen zal zijn dat we de kinderen een stap verder willen helpen om in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Don’t give upVanaf groep 3 wordt er dan met behulp van de QuickScan uit het DHH specifieker gekeken naar kinderen die nog steeds een duidelijke voorsprong laten zien. Mocht dat zo zijn, dan krijgt de leerling werk passend bij zijn/haar niveau. Voor de groepen 4 t/m 8 gaan we vooral inhoudelijk kijken hoe we dit kunnen optimaliseren, zodat het werkbaar is voor zowel de leerkracht als de leerling.

Van de MR

Tot maandag 9 juli kunt u zich nog kandidaat stellen voor de MR. Wilt u meedenken en advies geven over het beleid van De Zonnewijzer, geef u dan op door een mail te sturen naar mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

De MR vergadert tien keer per jaar op maandagavond. Onderwerpen als de planning, veiligheid, financiën en het beleid voor de toekomst van de school komen aan de orde. De MR is een belangrijk orgaan binnen de school dat voorziet in de inspraak van ons als ouders. Daarom is het belangrijk een voltallige oudergeleding te hebben. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zonnewijzerhaarlem.nl/mr.

Klaar en over…

Voor de laatste keer trokken Aart Overbosch en Melinda Lechner de feloranje jassen aan om bij Zonnewijzer 1 te klaar-overen. Omdat ze dit jaren gedaan hebben, is een bloemetje namens de school en alle ouders dik verdiend. Heel veel dank aan allebei voor het heelhuids overzetten van ieders kinderen!

Na de zomer hebben we nog maar 4 klaar-overs over. Gezien het grote aantal bijna aanrijdingen met onwakkere automobilisten en dwarse pubers te fiets hopen we enorm dat zich nieuwe ouders, opa’s, oma’s of buren melden om mee te draaien in het rooster (op schooldagen van 08.10 – 08.30 uur). Anders moeten we er mee stoppen.
Meld u aan, ook al is het maar voor een keer per maand! U maakt in de drukke ochtendspits écht het verschil en het is nog gezellig ook. Aanmelden kan bij een van de klaar-overs of stuur een mail naar verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

Concert voor ouders
Verschillende groepen hebben deze week het resultaat van de muzieklessen laten zien aan hun ouders. Ook groep 3A bracht een optreden. De kinderen zongen, dansten, bespeelden muziekinstrumenten en dirigeerden elkaar. Het was een fantastisch optreden voor trotse ouders.
error: Inhoud is beveiligd