Wijzertje 7 september 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

De eerste week zit er alweer op. We hebben een goede start gemaakt en kijken ernaar uit om er met elkaar een mooi jaar van te maken.

Nieuwe collega

Afgelopen maandag is er, naast alle eerder voorgestelde nieuwe leerkrachten, nog een nieuwe collega gestart: Sandra Haasbeek. Juf Liza Baardman heeft in de vakantie aangegeven dat zij een nieuwe baan heeft. Gelukkig hebben we de vacature snel kunnen invullen. We zijn blij met de komst van Sandra. Ze stelt zich in dit Wijzertje aan u voor. Wij wensen haar een mooie tijd op De Zonnewijzer en kijken uit naar de samenwerking.

Belangrijk: de AVG

Zoals u weet is per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Volgende week dinsdag krijgt uw kind een brief mee over deze wet en een invulformulier. Wij vragen u deze brief goed te lezen en het formulier ingevuld weer aan de leerkracht te geven. Aangezien u uw handtekening moet zetten, ontvangt u dit formulier in een papieren versie. Wij rekenen op uw medewerking. Dank u wel.

 

Informatieavond op 18 en 20 september

De informatieavonden komen er weer aan. Deze avonden zijn gepland op dinsdag 18 en donderdag 20 september. Het algemene gedeelte vindt plaats in de gymzalen op beide locaties. Na dit stuk is er in alle groepen een presentatie met informatie over het jaar door de leerkracht(en) in de klas. Het algemene stuk heeft een vaste inhoud. Het is dus niet nodig om hier meerdere keren bij aanwezig te zijn. De koffie en thee worden verzorgd door de AC. We willen de AC hier alvast voor bedanken. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar deze avonden.

Dinsdag 18 september Zonnewijzer 1
Algemeen gedeelte groep 1/2: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 1/2: 19.45 uur – 20.15 uur

Algemeen gedeelte groep 3/4: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 3: 20.30 uur – 21.30 uur
Groep 4: 20.30 uur – 21.00 uur

Donderdag 20 september Zonnewijzer 2
Algemeen gedeelte groep 5/6: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 5/6: 20.30 uur – 21.00 uur

Algemeen gedeelte groep 7/8: 19.00 uur – 19.30 uur
Groep 7: 19.45 uur – 20.15 uur
Groep 8: 19.45 uur – 21.15 uur

 

Jaarkalender website

De jaarkalender op de website is op dit moment nog niet bijgewerkt met alle belangrijke data. We zijn hier achter de schermen mee bezig. We voegen belangrijke data van de maand september toe aan deze nieuwsbrief. De overige maanden zullen op korte termijn terug te vinden zijn op www.zonnewijzerhaarlem.nl.

  • Vrijdag 14 september: de eerste ‘nieuws uit de groep’ (nieuwsflits uit de jaargroepen)
  • Dinsdag 18 september: informatieavond Zonnewijzer 1
  • Woensdag 19 september: studiedag – leerlingen zijn vrij
  • Donderdag 20 september: informatieavond Zonnewijzer 2
  • Maandag 24 september 19.00 uur: start inschrijving kennismakingsgesprekken. U ontvangt hierover een digiDUIF.
  • Maandag 24 september: schoolfotograaf
  • Donderdag 27 september: inloopochtend directie Zonnewijzer 2 (08.30 – 09.00 uur). Heeft u een vraag of gewoon trek in koffie/thee? U bent van harte welkom in de personeelskamer van Zonnewijzer 2.

Teamfoto

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe teamfoto en deze laten we graag aan u zien.

Bovenste rij: Monique, Duncan, Gerben, Mark, Marieke, Maaike, Mariska, Wout, Lyanne, Susan, Marjan, Iris, Suzanne, Judith, Jeroen, Lisette, Danisha, Marieke, Jan-Hessel, Sophie, Arlette, Edith
Middelste rij: Merel, Monique, Cindy, Erna, Ingrid, Sandra, Nanna, Marja, Esther, Peggy, Leonie
Onderste rij: Sanne, Nieke, Eva, Daphne, Marlies, Kirsty, Marijn, Karen

Even voorstellen

Mijn naam is Sandra Haasbeek en ik ga dit schooljaar beginnen als leerkracht op De Zonnewijzer. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en woon samen met mijn man en twee kinderen in Haarlem. Toen mijn eigen kinderen op de basisschool zaten, heb ik met veel plezier de Pabo doorlopen. Helaas was er na mijn afstuderen een vacaturestop in Haarlem, zodat ik niet meteen in het onderwijs kon starten. Om toch aansluiting te houden met het onderwijs ben ik bij Slachtofferhulp gaan werken. Daar heb ik mij met name bezig gehouden met de ontwikkeling van kinderen na een heftige gebeurtenis en het organiseren en begeleiden van groepsopvang op scholen. Omdat mijn hart toch in het onderwijs ligt, ben ik heel blij dat ik dit jaar op maandag t/m donderdag groep 4 les ga geven.

Nieuwe borden in en om de school

Wellicht is het u al opgevallen. Alle borden rondom school hebben een nieuw jasje gekregen met als hoogtepunt het drieluik op Zonnewijzer 1. Dit valt gelijk op wanneer u langs fietst of loopt. We zijn er trots op. De overige borden hebben een kleine verandering ondergaan in de huisstijl en een aanpassing aan het logo. Het bord op de luifel van Zonnewijzer 2 zal ook nog worden vervangen.

Tevens kunnen we vol trots onze nieuwe borden in de school laten zien. Op deze borden staan de schoolafspraken. We zijn trots op dit resultaat en we hebben tijdens het proces van zowel de borden buiten als de borden binnen veel hulp gekregen van ouders. Onze dank is hiervoor groot en we vinden het fijn om ook op dit gebied samen te werken.

Schaaklessen

Ook dit schooljaar worden er weer schaaklessen aangeboden door stichting Buurtschaak. Deze stichting wordt ondersteund door de gemeente Haarlem. Het is een serie van 16 lessen die begint in de tweede helft van september. De schaaklessen zijn op vier verschillende scholen in Haarlem. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn ’s middags na schooltijd welkom. Voor informatie over locaties, tijden en aanmeldingen kunt u terecht op www.buurtschaak.nl.

Klaar… over!

De scholen zijn weer begonnen, en dat betekent dat ook de pubers van omringende scholen en slaperige wegbreng-ouders zich weer op de Planetenlaan begeven. Gelukkig zijn daar onze klaar-over superhelden, die in hun knaloranje retro outfit ons kroost veilig naar de overkant begeleiden en geregeld door het rood fietsende of rijdende types een mep met hun beroemde ei-bord geven….

Het lijkt heel raar, klaar-overs bij een zebrapad met verkeerslichten, maar de oversteek is echt een linke boel voor de allerkleinsten in de ochtendspits. De nodige bijna-ongelukken hebben dat helaas bewezen. Het klaar-over rooster voor dit jaar is nu nog een gatenkaas, maar wij hopen op flink wat aanmeldingen. Al doe je het maar eens per maand, beste ouder van kleuter of groep 1, 2. Of zolang je even zonder werk zit: alle beurten helpen. En het is nog gezellig ook! Aanmelden kan bij zo’n leuke ouder in oranje jas, of via de mail: verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl.

error: Inhoud is beveiligd