Wijzertje 21 september 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Op tijd op school

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. De lessen op ZW 2 beginnen om 8.20 uur en op ZW 1 om 8.30 uur. We merken nu dat er regelmatig kinderen te laat komen, waardoor ze de start van de dag missen.

AVG-formulier

Denkt u er nog aan om het AVG-formulier bij de leerkracht van uw kind in te leveren? Dank u wel.

 

Het jaarboekje

Naast de schoolgids hebben we ook weer het jaarboekje. In dit boekje staan de zaken die voor het schooljaar 2018-2019 van belang zijn. Ook staat de jaarkalender hierin vermeld. Het jaarboekje vindt u op onze website: http://jaarboek.zonnewijzerhaarlem.nl/

 

Tevredenheidsenquête

​Vanaf 1 oktober 2018 willen we een tevredenheidsenquête onder de ouders, leerlingen en het team afnemen. U zult ter zijner tijd een digiDUIF ontvangen met een link waarmee u de enquête kunt openen. We willen u vragen om deze enquête voor 19 oktober 2018 in te vullen. De enquêtes worden anoniem afgenomen. De resultaten zijn voor ons van belang voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Wij vragen u om uw medewerking. Het invullen zal ongeveer 12 minuten van uw tijd kosten. Meer informatie volgt per mail.

Volgende week blikken we in het Wijzertje terug op onze informatieavonden.

 

De fotograaf

Komende week komt de schoolfotograaf weer op langs voor de groepen 3 t/m 8. Op maandag 24 september gaan de kinderen van groep 3 en 4 op Zonnewijzer 1 op de foto en op donderdag 27 september zijn de kinderen van de de groepen 5 t/m 8 op Zonnewijzer 2 aan de beurt. De kleuters gaan in het voorjaar van 2019 weer op de foto.

 

error: Inhoud is beveiligd