Wijzertje 28 september 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

De informatieavonden zijn goed bezocht afgelopen week. Wat fijn, zoveel betrokken ouders. Dank jullie wel. We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar.

Kennismakingsgesprekken

Alle kinderen hebben een AVG-formulier mee naar huis gekregen. Wilt u eraan denken deze op korte termijn getekend mee terug te geven. Onze dank daarvoor.

Tevredenheidsonderzoek: doe mee!

Maandag 1 oktober ontvangt u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen voor ons tevredenheidsonderzoek. We vragen u per gezin deze lijst éénmaal in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 12 minuten. De resultaten uit de enquête zullen we meenemen bij het schrijven van ons nieuwe vierjarenplan. De vragenlijst staat open tot 19 oktober. Wij hopen dat u de lijst invult. De onderzoeksresultaten zijn voor ons van groot belang.

Fietsendief actief

Afgelopen week is tijdens de informatieavond op Zonnewijzer 1 een damesfiets gestolen. De fiets stond keurig op slot, maar dat mocht niet baten. Er zijn inmiddels meer gevallen van fietsendiefstal bekend in Haarlem-Noord. We willen u hierbij waarschuwen.

Nieuw lid Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft een nieuw ouderlid: Kees-Jaap Hin. Verderop in dit Wijzertje stelt hij zich aan u voor.

Mee naar binnen in groep 3 en 4

De afspraak is dat de ouders van de groepen 3 en 4 niet meer mee naar binnen lopen, tenzij u iets dringends aan de leerkracht moet melden. Complimenten voor de ouders die deze week gelijk afscheid hebben genomen op het schoolplein bij de start van de dag. Fijn! We willen de ouders die het nog moeilijk vonden nogmaals vragen vanaf maandag echt afscheid te nemen op het plein en niet meer mee naar binnen te gaan. Mocht je een vraag hebben of iets tegen de leerkracht willen zeggen dan kan dit ook altijd kort na schooltijd. Een andere mogelijkheid is een afspraak inplannen met de juf of meester. We gaan ervan uit dat dit helemaal goed komt deze week. Alvast bedankt voor de medewerking.

GGD-flits

​Als bijlage in de mail van deze nieuwsbrief vindt u de GGD-flits. In deze flits leest u over het vaccinatieprogramma.

 

Even voorstellen

Ik ben Kees-Jaap Hin, vader van Rients uit groep 7 en Kjell uit groep 6. Dit schooljaar ben ik als ouderlid toegetreden tot de Medezeggenschapraad van De Zonnewijzer. Mijn speerpunt is leraren en leerlingen de ruimte geven: leraren om met passie hun vak uit te kunnen oefenen en leerlingen om met veel plezier te kunnen leren. Spreek me gerust even aan als je punten hebt die je graag wilt inbrengen in de Medezeggenschapsraad. Donderdagmiddag ben ik aanwezig op het schoolplein van Zonnewijzer 2 om mijn jongens op te halen. 

Waar is hier de nooduitgang?

Waarschijnlijk werden er heel wat ouders van de groepen 4 afgelopen woensdag geconfronteerd met de vraag: ‘Wat is ons vluchtplan voor thuis?’. Menigeen zal hier niet direct een antwoord op hebben gehad, maar de kinderen kunnen vast helpen om alsnog zo’n plan op te stellen. Ze hebben namelijk de brandweer op bezoek gehad in de klas en veel geleerd over wat je moet doen bij brand en hoe je een vluchtplan maakt. 

error: Inhoud is beveiligd