Wijzertje 5 oktober 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Tevredenheidsenquête

Afgelopen maandag hebben we u de link gestuurd om de vragen van de tevredenheidsenquête in te vullen. Als u dit nog niet gedaan heeft vragen wij u om dit alsnog te doen. Bij voorbaat onze dank daarvoor!

De Kinderboekenweek

Woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Er is een heel programma rond deze week. Op zowel Zonnewijzer 1 als Zonnewijzer 2 is er een tentoonstelling ingericht. Er zijn weer veel nieuwe mooie boeken aangeschaft. We hopen dat de leerlingen daar veel leesplezier aan gaan beleven.Alle kinderen hebben een AVG-formulier mee naar huis gekregen. Wilt u eraan denken deze op korte termijn getekend mee terug te geven. Onze dank daarvoor.

Dag van de Chemie

Afgelopen woensdag zijn de groepen 8 in het kader van de Dag van de Chemie met de bus naar Nemo in Amsterdam geweest.

Kalender online

Sinds vorige week is de jaarkalender te vinden op de website. Deze is ingevuld tot en met mei. Juni en juli volgen snel.

Knutsel Sep 2018 1
Knutsel Sep 2018 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Kleding gevraagd

Het kan de beste overkomen. Je bent lekker aan het spelen of hard aan het werk en je vergeet even te gaan plassen. Of je krijgt die lastige knoop net niet snel genoeg open. Voor dergelijke ‘ongelukjes’ zijn we dringend op zoek naar reservekleding en -ondergoed. Dus mocht u nog wat over hebben, dan kunt u dit inleveren bij de administratie. Ook verzoeken we iedereen vriendelijk om de kleding die uw kind krijgt bij een ‘ongelukje’ ook weer te retourneren. Hartelijk dank!

 

Kom Erbij!

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema van dit jaar luidt ‘Kom erbij’ en gaat over vriendschap.

Kinderboekenweek Tentoonstelling 2018 2
Kinderboekenweek Tentoonstelling 2018 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Op Zonnewijzer 1 hebben we een grote tentoonstelling gemaakt van alle nieuwe boeken die we hiervoor mogen aanschaffen. De kinderen brengen met hun groep een bezoek aan de tentoonstelling. Ze kunnen heerlijk op de grote, groene bank of op het kleed zitten om lekker in de boeken te bladeren. Hopelijk zitten er boeken tussen die ze graag willen lezen. Op Zonnewijzer 2 hebben we een kleine tentoonstelling gemaakt, zodat de kinderen ook daar in de sfeer van de Kinderboekenweek komen. Bij de meeste groepen staat het thema ook centraal en mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen of leest de juf/meester voor uit haar/zijn lievelingsboek. Al met al zitten we lekker met onze neus in de boeken.

 

 

Thijsse’s hof

Door Lize en Lieke uit 6C

Wij zijn maandagochtend naar Thijsse’s hof geweest. Een aantal moeders brachten ons daarheen. We mochten een rondje maken en in dat rondje mocht je 20 opdrachten maken in een boekje. Het was interessant, want je kwam alles te weten over de natuur. Zoals: je kon voelen hoe warm een komposthoop was/wordt, het verschil van bladeren, wat het verschil was tussen een den en een beuk ennet als Thijsse kijken naar de herfstkleuren van de bomen. Je kon zelfs door het blotevoetenpad. Maar dat deden we niet, want het was zo smerig van al die regen.

 

Pittige Plus Torens

Met ingang van dit schooljaar gaan we bij de groepen 3 t/m 8 werken met een lesmethode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Pittige Plus Torens! In het kort biedt deze methode een totaalpakket van structurele verrijking: een uitdagende en creatieve leeromgeving voor deze groep leerlingen.

Hete pepers

De methode bestaat uit pittige peper-projecten: rode, groene en gele. Rode pepers: complexe opdrachten met een zeer open karakter, zoals ‘los het fileprobleem op’. Groene pepers: complexe opdrachten met een iets meer gesloten karakter. Bij deze opdrachten weet je de uitkomst al, zoals ‘maak een vier talen kwartet’. Gele pepers: dit zijn hulpmapjes en toolboxen waarmee de leerlingen hun projecten kunnen uitwerken, vormgeven en presenteren, zoals ‘een digitale camera’. Er wordt gestart met het opstellen van leerdoelen en het maken van afspraken. De leerlingen evalueren geregeld en ze zullen het eindresultaat ook presenteren aan de groep.

Pittige Plus Torens 5
Pittige Plus Torens 4
Pittige Plus Torens 3
Pittige Plus Torens 6
Pittige Plus Torens 1
Pittige Plus Torens 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

De leerlingen worden begeleid buiten de groep door juf Cindy bij de groepen 3-4 en door meester Jeroen bij de groepen 5-8. Op een vast moment per week gaan ze met een groepje werken aan het project. Ze kunnen dit in de eigen klas ook verder uitwerken op de andere schooldagen. We zijn nu goed aan het kijken welke leerlingen kunnen gaan werken met de pittige plustorens. Zodra deze selectie rond is, zullen we desbetreffende leerlingen inlichten, zodat ze na de herfstvakantie kunnen starten. Het kan zijn dat uw kind vorig jaar buiten de groep extra plusaanbod heeft gekregen bij meester Jeroen of juf Cindy en dat het nu voldoende aanbod in de groep krijgt. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, starten na de herfstvakantie. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Groep 3 start na de eerste CITO periode, omdat daar nu vooral het accent op het leesonderwijs ligt.

Pittige kleuters

Kinderen die in groep 2 een grote ontwikkelingsvoorsprong laten zien, zullen onder leiding van juf Karen extra aanbod buiten de groep krijgen. We gaan in groepjes rouleren, zodat meerdere kinderen aan bod komen. Het doel van het extra aanbod is, dat we de kinderen willen helpen in de klas ook zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wil het niet betekenen dat uw kind ook automatisch vanaf groep 3 de pittige peperopdrachten gaat krijgen. We gaan dan opnieuw kijken of er nog steeds een ruime voorsprong is en of aanbod buiten de groep wenselijk is. Elke maand zal er een stukje geplaatst worden door een van de begeleiders: meester Jeroen, juf Cindy of juf Karen. Zodat u een kijkje kunt nemen in de keuken van.

Robotje

Afgelopen dinsdag bezochten de groepen 5 en 6  de voorstelling Robotje. De robot werd gespeeld door een ware actrice. Er waren behoorlijk wat special effects. Glitter, rook en muziek (eindigend met Space Oddity van Bowie). Het stuk sloot met heel wat kleine robots in allerlei vormen en maten. Het spaceship (soort pinda, zie foto) vertrok met de astronaut en het robotje. Heel wat kinderen waren benieuwd hoe alles werkten. Bedankt alle ouders, opa’s en oma’s voor het vervoeren naar en van de Toneelschuur. Door jullie hulp hebben wij deze ruimtereis kunnen maken 🙂

 

error: Inhoud is beveiligd