Wijzertje 2 november 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

We zijn weer goed gestart na een heerlijke herfstvakantie.

Van DigiDUIF naar Social Schools 3.0

Zoals u heeft gemerkt zijn we overgestapt van DigiDUIF naar Social Schools 3.0. U kunt inloggen met dezelfde inloggegevens die u voor DigiDUIF gebruikte. Helaas hebben we deze week gemerkt dat een aantal functies nog in ontwikkeling zijn. Hier wordt achter de schermen door Social Schools aan gewerkt.

Hoe werkt het
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de webomgeving. De link naar het Wijzertje wordt ook via Social Schools verstuurd.

Veilige omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

We hopen dat spoedig alle functies optimaal werken en iedereen snel zijn weg heeft gevonden op Social Schools.

Studiedag 29 oktober 2018

We kunnen terugkijken op een succesvolle studiedag. We hebben veel inspiratie opgedaan. Cultuur heeft een hoofdrol gehad deze dag. We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe muziekmethode voor de gehele school. Hierover kregen we ’s ochtends een actieve lezing, waar we zeer enthousiast van werden. De komende periode zullen we deze methode gaan uitproberen in de klassen. 

’s Middags stonden er drie workshops op het programma: beeldend, drama en muziek. De leerkrachten konden deelnemen aan één van de drie. Na deze workshops, gegeven door vakdocenten en kunstenaars uit de regio, heeft iedereen de gelegenheid gekregen om met de opgedane kennis en inspiratie een lessenserie te ontwerpen die in het komende creatieve atelier gebruikt zal worden.

Kortom, een dag vol inspiratie die we overigens smullend mochten onderbreken met gebak van de activiteitencommissie in het kader van de Dag van de Leerkracht. Ontzettend bedankt, het heeft ons goed gesmaakt!

 

error: Inhoud is beveiligd