Wijzertje 9 november 2018

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Er is een drukke periode aangebroken. Er wordt door de leerlingen hard gewerkt aan mooie lampionnen. Daarnaast komt onze goedheiligman volgende week aan in Nederland. De sint- en kerstvoorbereidingen zijn (in samenwerking met de AC) in volle gang. Dit is een ontzettend gezellige periode van het schooljaar die de nodige drukte met zich meebrengt.

Creatieve ateliers

Deze week zijn de groepsdoorbroken creatieve ateliers van start gegaan in de groepen 5 en 6. De andere groepen zullen op korte termijn volgen. Er vinden mooie creatieve activiteiten plaats. De resultaten worden op de kijkavond van 28 november tentoongesteld.

Kosten overblijf

Als uw kind overblijft dan betaalt u daarvoor een bijdrage van 50 euro per half jaar. Dit zijn de kosten voor een hele week overblijven. Van deze bijdrage wordt onder andere het TSO personeel betaald (Tussentijdse Opvang) en daarnaast wordt hiervan ook speelmateriaal gekocht dat gebruikt kan worden tijdens de Tussentijdse Opvang.
Alle ouders waarvan de kinderen overblijven hebben recentelijk het verzoek gekregen (van onze administratie) om het openstaande bedrag over te maken. We hebben al 50% van de betalingen ontvangen. We willen deze ouders bedanken voor de snelle afhandeling. De ouders die nog niet betaald hebben, willen we vragen dit op korte termijn alsnog te doen. Alvast bedankt.

AVG

Gelukkig heeft bijna iedereen het formulier voor de AVG (toestemming voor het plaatsen van foto’s etc.) ingeleverd. De ouders van de kinderen waarvan we het formulier nog niet retour hebben ontvangen, krijgen nogmaals de brief toegestuurd van de leerkracht.
Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk inleveren? Het bevat belangrijke informatie die wij als school nodig hebben. Onze dank is groot.

Pittige kleuters

Na de herfstvakantie zijn we gestart met de ‘pittige kleuters’. De pittige kleuters is een groepje kinderen dat in groep 2 een (grote) ontwikkelingsvoorsprong laat zien en daarom onder leiding van juf Karen extra aanbod buiten de groep krijgt. Het doel van het extra aanbod is dat we de kinderen willen helpen in de klas zichzelf uit te dagen en ze leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt. Op vrijdagmiddag worden de kinderen door juf Karen opgehaald uit de klas en werken ze (voorlopig) in het lokaal van Op Stoom.

De eerste weken wordt er gewerkt met de pittige boxen. Elke groep heeft een box in de klas staan waar spelletjes in zitten, die wat meer uitdaging bieden dan het gewone materiaal in de klas.

Deze boxen hebben allemaal een verschillende inhoud en wisselen om de acht weken van groep. De spelletjes hebben wel de juiste uitleg nodig om er goed mee te kunnen spelen in de klas. Juf Karen zal de komende weken aan de pittige kleuters uitleggen hoe deze spelletjes gespeeld worden, zodat zij er in hun eigen klas zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. In de loop van dit schooljaar zullen de spelletjes opnieuw aan een aantal kinderen worden uitgelegd. Ook kunnen de kinderen elkaar de regels van de spelletjes uitleggen.

De samenstelling van de pittige kleuters zal de komende tijd regelmatig wisselen. Bij kleuters gaat de ontwikkeling namelijk niet altijd in hetzelfde tempo en daarom kunnen er steeds andere kinderen voor in aanmerking komen. Er zal steeds door de leerkrachten gekeken worden wie er mee doen.

error: Inhoud is beveiligd