Wijzertje 18 januari 2019

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Kersttruien

Denkt u nog aan onze oproep van vorige week? Heeft u nog kersttruien die uw zoon of dochter niet meer draagt, doneer ze dan aan ons. U kunt ze inleveren bij de leerkracht.

 

AVG-formulier

In het najaar hebben we u gevraagd om een formulier in te leveren over de AVG. U kon daarbij toestemming geven voor het plaatsen van foto’s van uw kind in bijvoorbeeld het Wijzertje. Van een aantal kinderen hebben wij (tot nog toe) geen formulier teruggekregen. Wij gaan er vanuit dat deze kinderen niet op de foto mogen. Het wordt voor de school steeds ingewikkelder om foto’s te plaatsen. U zult gemerkt hebben dat hierdoor het aantal foto’s in het Wijzertje terugloopt.

 

Betaling 1e termijn TSO

Het blijkt dat best veel ouders, ondanks herhaalde herinneringen, de kosten van het overblijven van het eerste deel van het schooljaar nog niet hebben betaald. Wij verzoeken u, als u het vergeten bent, dit bedrag op korte termijn over te maken. Dank u wel!

 

Cito-toetsen

Deze week zijn wij op school gestart met het afnemen van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De uitslagen van deze toetsen zijn bedoeld voor de leerkracht. Door middel van deze Cito-toetsen wordt gekeken naar de vaardigheden van een leerling en de groep. Op basis hiervan kunnen wij beslissen hoe we het onderwijs het best passend kunnen organiseren. Uit ervaring blijkt dat leerlingen het prettiger vinden om tegelijk een toets te maken. Afspraken onder schooltijd komen nu extra onhandig uit en wij willen u vragen hier de komende drie weken rekening mee te houden. Tijdens de rapportgesprekken in februari wordt u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter op school.

 

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer een heleboel gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, neem dan een kijkje bij de centrale plekken van de gevonden voorwerpen. Deze plekken zijn in de gang van de kleuters, na de klapdeuren bij de centrale ingang van de groepen 3 en 4 en op Zonnewijzer 2 in de hal. In februari zullen we alle gevonden voorwerpen schenken aan het goede doel.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Bij dit Wijzertje is ook de nieuwsbrief van de GMR toegevoegd.

Betaling 2e termijn TSO

In januari start de tweede termijn van de tussenschoolse opvang (TSO) van het schooljaar 2018-2019. Wilt u zo vriendelijk zijn om de betaling van de 2e termijn van de TSO te voldoen voor 31 januari 2019. Hieronder vindt u de bedragen. De tweede termijn betreft de periode januari tot en met mei.

Het bedrag dient overgemaakt te worden op NL 71 INGB 0008 412716 t.n.v. stichting Overblijf De Zonnewijzer, o.v.v. de naam van uw kind, 2e termijn 2018-2019.

 

Pittige peperklas groep 4

Na de herfstvakantie zijn we met een aantal kinderen uit groep 4 van start gegaan met de pittige peperklas. Vol enthousiasme kwamen de kinderen het tussenlokaal in om, nieuwsgierig als ze zijn, allerlei vragen af te vuren over wat we dit jaar allemaal gaan doen. Vorig jaar was al een aantal kinderen van start gegaan, maar de lessen zijn nu wat anders ingericht dan ze gewend waren. Dit jaar doen we net als vorig jaar projecten, maar dan vanuit onze Pittige Pepertorens. Om hieraan te beginnen, worden bepaalde basisvaardigheden verwacht van de kinderen.

Image2
Image3
Image1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Van de herfst- tot de kerstvakantie zijn we voornamelijk aan de slag gegaan met deze basisvaardigheden. We maakten een mindmap/woordspin over onszelf, maar daarna ook over een zelfgekozen onderwerp. Zo leren we onze gedachten over wat we al weten van een onderwerp op papier te zetten. Ook hebben we informatie over het gekozen onderwerp opgezocht op internet. “Wikikids” is hiervoor heel geschikt, maar al snel leerden de kinderen ook andere sites kennen en speelden we met de app Google Earth om zo een rondje over de wereld te maken en ons eigen huis te vinden.
Daarna zijn we toch echt begonnen met een Pittige Peper. Vanaf deze week bijten we ons vast in de wereld van de geheimtaal en leren we over Caesarcodes, Pigpen en het systeem van Vigenère. Hoe ontcijferen en versleutelen we codes.

Muzieklab groep 5

De groepen 5 zijn begonnen met het leren bespelen van een instrument. Dit is in samenwerking met Hart en wordt verzorgd door het Muzieklab.

Viool
Hoorn
Gitaar
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hier wat korte reacties van kinderen uit 5B:

Imke: Ik heb de hoorn bespeeld. Dat voelde goed! (de kinderen hebben getoeterd op I feel good van James Brown).

Solvay: Ik vind de viool mooi klinken. Ik ben benieuwd naar de geheimen van dit instrument! (de docent had verteld dat ze de geheimen van dit instrument gaan leren kennen).

Jules: Ik vind het leuk op de gitaar. Ik kan mijn eigen liedjes maken!

Op dinsdag 2 april is er voor de ouders van elke groep 5 (A, B en C) een uitvoering. De kinderen hebben er nu al zin in. De komende weken zullen zij het instrument leren kennen en uiteraard oefenen op de liedjes die zij gaan spelen tijdens het concert.

error: Inhoud is beveiligd