Wijzertje 01 maart 2019

* De agenda loopt t/m de voorjaarsvakantie, wijzigingen voorbehouden. Het Wijzertje houdt de agenda wekelijks bij. Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender in het jaarboek.

Beste ouders / verzorgers

Voor de vakantie hebben we u geïnformeerd dat ook onze school op 15 maart dicht is in verband met de staking. In het laatste Wijzertje heeft u ook een overzicht gekregen hoe wij de anderhalve week voor de vakantie om zijn gegaan met het regelen van vervanging en het voorkomen dat leerlingen naar huis moesten worden gestuurd. Hieronder volgt nogmaals een uitleg waarom wij het nodig vinden om op 15 maart te gaan staken.

Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs gestaakt. Voor uw kind betekent dit, dat er op deze dag geen lesgegeven wordt. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. Wij beseffen dat dit ongemak met zich meebrengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt waarschijnlijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s om uit te wijken naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen. Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.

 

Op school heeft u hier tot voor kort niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen.
We zijn nu op een punt aangekomen waarop we besluiten: zo kan het niet langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd. Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs door gekwalificeerde leerkrachten leveren.

Om deze reden gaan wij staken. Wij hopen hiermee de noodzaak van het nemen van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een structurele investering om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te garanderen.

Interne Begeleiding

Sinds het najaar werkt Brenda Takens bij ons op school ter vervanging van Esther Kramer. Esther kan op dit moment haar werkzaamheden als IB-er niet uitvoeren. Wij verzoeken u, wanneer u contact zoekt met de IB-er van Zonnewijzer 2, contact op te nemen met Brenda (brenda.takens@spaarnesant.nl).

 

Leest u ook graag het Wijzertje?

Meld u dan aan als redactielid! Het Wijzertje is op zoek naar minimaal 1, maar het liefst twee ouders die het Wijzertje willen maken.
Stuur een mail naar: zonnewijzertje@gmail.com

error: Inhoud is beveiligd