Wijzertje 30 augustus 2019

13/07/2019 - 25/08/2019 :     Zomervakantie

22/08/2019 :     Studiedag – alle leerlingen vrij

04/09/2019 :     Studiedag – alle leerlingen vrij

13/09/2019 :     KLM Open

17/09/2019 :     Muzieklab Groepen 5

20/09/2019 :     Muzieklab Groepen 6

24/09/2019 :     Muzieklab Groepen 5

24/09/2019 :     Schoolfotograaf

01/10/2019 :     Muzieklab Groepen 5

02/10/2019 :     Start Kinderboekenweek

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouders / verzorgers

De eerste week zit er alweer op. Het schooljaar is goed begonnen. Volgende week hebben wij woensdag een studiemiddag in het teken van De kunst van het lesgeven. De leerlingen op Zonnewijzer 2 zijn om 11.50 uur uit. De leerlingen op Zonnewijzer 1 gaan om 12.00 uur naar huis. Zij hebben dan nog geen lunchpauze gehad.

Nieuwbouw

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen gaat er de aankomende jaren veel veranderen in de omgeving van de school. Er komt veel nieuwbouw. Als Zonnewijzer gaan wij hier ook op anticiperen. Aankomend schooljaar gaat de architect aan de slag om een ontwerp te maken voor nieuwbouw van onze kleuterafdeling. De planning is dat in schooljaar 2020-2021 gestart gaat worden met de nieuwbouw. We zullen u op de hoogte houden van al deze ontwikkelingen.

De informatieavond

In het afgelopen schooljaar hebben we bedacht dat we de informatieavond graag in een andere vorm wilden gieten. We wilden graag naast een stukje informatie in de groep, workshops geven over onze identiteit.

Echter door de hectiek in de periode voor het eind van het schooljaar is het ons niet gelukt om deze avond goed voor te bereiden op de wijze die wij kwalitatief juist zouden vinden. Daarbij speelt ook nog dat een aantal leerkrachten (die deze workshops mede vorm zouden geven) ziek zijn. We hebben daarom besloten om dit mooie plan voor nu in de ijskast te zetten en dit op een later moment terug te laten komen.

De informatieavond start dit jaar niet met een algemeen gedeelte, we willen u hieronder informeren waar we aankomend schooljaar (onder andere) mee aan de slag gaan:

 • Het borgen van onze speerpunten.
 • De onderwijskundige ontwikkelingen van de leerlingen gaan we op een andere wijze volgen, we gaan niet meer vanuit groepsplannen werken maar volgens de wijze die aansluit bij De kunst van het lesgeven.
 • Vanaf januari gaan de leerlingen vanaf groep 3 drama lessen krijgen van een vakdocent en de eigen leerkracht. Dit resulteert in een podiumoptreden.
 • Alle groepen krijgen weer workshops van vakdocenten van Muzieklab.
 • Er is een nieuw leesbeleidsplan opgesteld van waaruit gewerkt gaat worden.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuw rapport voor groep 3 tot en met 8.
 • Dit schooljaar wordt gebruikt om nieuwe methodes voor de zaakvakken uit te kiezen voor schooljaar 2020-2021.
 • In november krijgen we een audit door directeuren van collega-scholen van Spaarnesant. Collega-directeuren komen een hele dag op school om onze school ‘door te lichten’.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
 • Er worden door veel leerkrachten trainingen gevolgd bij de Spaarnesant Academie.
 • Onze studiedagen staan in het teken van De kunst van het lesgeven, scholing van vakdocenten op het gebied van drama, muziek en beeldende vorming. Leerkrachten worden geschoold hoe om te gaan met hun (nieuwe) MacBook en hoe deze optimaal ingezet kan worden bij voorbereiding van de lessen op het digibord.

Dit betekent voor u dat de leerkracht u zal informeren over zaken die aankomend schooljaar in de groep aan de orde gaan komen:

 • De informatieavond voor Zonnewijzer 1 start op dinsdag 10 september om 19.00u;
 • De informatieavond voor Zonnewijzer 2 start op 12 september om 19.00 uur.

Voor de kleuterbouw, de groepen 3 en de groepen 8 duurt de informatieavond van 19.00-20.00 uur. Voor de overige groepen duurt deze van 19.00-19.30 uur. Wij hopen op uw komst.

Foto’s in de schoolgids en jaarboekje

Verleden schooljaar heeft iedereen een AVG-formulier ingevuld over het wel of niet plaatsen van foto’s in het Wijzertje, de schoolgids, jaarboekje etc. De leerkracht heeft daar een overzicht van.
Tot nog toe hebben wij ouders daarna steeds benaderd als wij foto’s willen plaatsen in een van deze documenten. Vanaf nu zullen wij dat niet langer doen. Heeft u toestemming gegeven voor plaatsing in de schoolgids, jaarboekje etc. dan zullen wij u bij plaatsing niet meer (extra) benaderen maar uitgaan van hetgeen u verleden jaar heeft aangegeven.
Mocht u in de loop van tijd anders zijn gaan denken over uw toestemming dan kunt u dat bij de administratie doorgeven. Zij zal de wijziging opnemen en de leerkracht informeren.

Afscheid nemen

Nog even de afspraken over afscheid nemen op een rijtje:

 • Bij de kleutergroepen mogen de ouders mee naar binnen tot aan de deur van de klas.
 • Bij groep drie mogen de ouders tot de herfstvakantie mee naar binnen tot de deur van de klas.
 • Vanaf groep 4 nemen de leerlingen buiten op het plein afscheid van hun ouders.
error: Inhoud is beveiligd