Wijzertje 13 september 2019

13/09/2019 :     KLM Open

17/09/2019 :     Muzieklab Groepen 5

20/09/2019 :     Muzieklab Groepen 6

24/09/2019 :     Muzieklab Groepen 5

24/09/2019 :     Schoolfotograaf

01/10/2019 :     Muzieklab Groepen 5

02/10/2019 :     Start Kinderboekenweek

04/10/2019 :     Brandweervoorlichting Groepen 4

04/10/2019 :     Schaatsen Groepen 5

07/10/2019 :     MR Vergadering

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouders / verzorgers

Woensdagmiddag 4 september hebben we weer een zinvolle studiemiddag gehad. Om het jaar goed te kunnen starten heeft het hele team een verdiepingstraining gehad van De kunst van het lesgeven. We kunnen terugkijken op een goede middag.

13 09 Studiemiddag 4
13 09 Studiemiddag 3
13 09 Studiemiddag 2
13 09 Studiemiddag 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Schoolfotograaf ZW 2

Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf bij de groepen 5 t/m 8. Er zullen die dag individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt worden. Wie vindt het leuk om in de ochtend de kinderen te begeleiden naar de fotograaf? Er is hulp nodig van 08.30 tot 12.00 uur. Er kunnen zich natuurlijk ook meerdere ouders aanmelden!

Aanmelden kan bij Monique van Deursen van de administratie.

KLM open

Vandaag, vrijdag 13 september, zijn de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 uitgenodigd bij de KLM Open. Het is dit jaar de 100e Dutch Open en daarmee het oudste internationale sporttoernooi van Nederland. We zijn uitgenodigd, omdat een leerling (nu in groep 4) deze uitnodiging heeft gewonnen. Het was een hele organisatie, maar gelukkig is het gelukt om alle groepen te kunnen vervoeren. Wij bedanken alle ouders die ons daar heen willen brengen en halen voor de ondersteuning.

Informatieavonden

De informatieavonden zijn goed bezocht. Wat fijn zoveel betrokken ouders. Dank jullie wel. We kijken terug op twee geslaagde avonden. Mochten er naderhand nog vragen opborrelen, schroom niet om deze te stellen.

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar!

Yvette Brand bij gestart als nieuwe HVO docent

Ik ben Yvette Brand, 42 jaar en gehuwd met mijn man Matthijs. Onze kinderen zijn 8 en 10 jaar. Na de PABO te Maastricht, werkte ik negen jaar als groepsleerkracht voor de groepen 8, 7, 5 en 4 in Maastricht en Den Haag. In mijn vrije tijd was ik buitensportinstructeur in de Ardennen, paardrijdinstructeur in Spanje en reisde graag de wereld over. De afgelopen 9 jaar ben ik werkzaam geweest als Educatief Medewerker Natuur- en Milieueducatie en Schooltuinen voor de gemeenten Rotterdam, Haarlem en Amsterdam (Nieuw-West). Afgelopen jaar heb ik de opleiding tot HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) docent afgerond in Utrecht.
Op de Zonnewijzer geef ik HVO-lessen aan de groepen 7 en 8 (1x p.w. 45 min.). Elke groep is verdeeld in twee kleinere groepen van max. 15 leerlingen.
Na de kennismaking gaan we o.a. aan de slag met de thema’s; Mensenrechten en de rechten van het kind in het bijzonder, gamen, identiteit, wat is geluk? vooroordelen, vrijheid, gelijkheid, 100 jaar democratie en stemrecht, levensbeschouwing, samenlevingsvormen en actualiteiten.

De thema’s onderzoeken we door:

  • Jezelf en de ander te leren kennen door open te staan en te luisteren naar wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Maar ook door zelf aan te kunnen geven en/ te beargumenteren wat je bijv. belangrijk, interessant of vervelend vindt.
  • Leren zelfstandig keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
  • Verschillen respecteren. De kinderen onderzoeken elkaars waarden en normen.
  • Verantwoordelijkheid nemen.

We gebruiken daar verschillende werkvormen voor:

  • Kringgesprekken, voorlezen, rollenspelen, spelvormen, schrijf- en tekenvormen, filosoferen, debatteren en filmpjes zorgen voor een afwisselend programma. Op deze manier komen de kinderen spelenderwijs te weten wat zij belangrijk vinden in het leven.

Kort gezegd; ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.’ Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag. Met veel plezier zal ik het komende jaar de HVO-lessen verzorgen!

Zwart leren meisjesjasje gevonden

Op de laatste dag voor de zomervakantie heb ik op ZW 2 een zwart jasje uit de stapel gevonden voorwerpen gevist die ingepakt werd om naar de tweedehandswinkels te brengen. Ik zag dat hij van echt leer was, dus een dure aanschaf. Die moet toch iemand missen? Wie mij merk, maat en omschrijving sturen kan, mag ‘m komen ophalen. Mail maar naar ingridvk@planet.nl. Ingrid van Koppenhagen, moeder van Imke uit 6B.

PS: Mocht je kind spullen kwijt zijn, kijk dan in de kast met gevonden spullen in de hal bij Zonnewijzer 1 of onder de trap in het midden van Zonnewijzer 2. Soms zwerft iets eerst door de school, dus kijk na een tijdje nog eens als je het niet terugvindt. Er blijft ook geregeld wat hangen aan de kapstok bij de gymzalen.

Nieuws van de MR

De samenstelling van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is vernieuwd. Voor de zomervakantie gaf Joris Essing al aan te willen stoppen na vier jaar krachtig lidmaatschap. Vorige week liet ook Kees-Jaap Hin weten terug te willen treden. Dit betekent dat verkiezingen niet nodig zijn en de twee kandidaten die zich hadden aangemeld automatisch zitting nemen in de MR. Vanaf heden bestaat de oudergeleding uit de volgende personen: Lili Schutte (voorzitter), Marion van der Schoor (vicevoorzitter), Loes Vereijken en Daisy Weijers. De personeelsgeleding blijft ongewijzigd: Susan ten Dolle (secretaris), Daphne Vaatstra, Lyanne van Gils en Mariska Schoonebeek.
De gehele MR dankt Joris Essing en Kees-Jaap Hin nogmaals hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. En we verwelkomen natuurlijk de nieuwe leden Loes en Daisy. Hieronder stellen ze zich kort aan u voor:

Daisy Wijers
Mijn naam is Daisy Wijers en mijn beide dochters starten dit schooljaar op de Zonnewijzer. Louana in groep 4 en Sayenne in groep 3. Ik ben zelf bijna vijftien jaar werkzaam in het onderwijs. Ik bekleed daar de laatste jaren verschillende functies. De afgelopen jaren ben ik teamleider geweest en dit schooljaar heb ik tevens gewerkt als vervangend directeur. Verder zit ik al bijna tien jaar in het management team en ik vind het ontzettend leuk om mee te denken op schoolniveau. Daarnaast ben ik praktijkbegeleider op stichtingsniveau. Ik coach/ begeleid startende leerkrachten die binnenkomen bij ons in de stichting en ik coach/begeleid de studenten van het zij-instroom traject van HS Leiden.
De vijf speerpunten die de Zonnewijzer komend schooljaar wil neerzetten, spreken mij enorm aan. Op de school waar ik werkzaam ben, volgen meerdere collega’s de opleiding 21e eeuwse vaardigheden en daardoor ben ik goed op de hoogte van deze ontwikkelingen binnen het onderwijs. Graag zou ik met de MR mee willen denken over het beleid binnen de school en mijn expertise met jullie willen delen.
Groeten
Daisy Wijers

Loes Vereijken
Mijn naam is Loes Vereijken en ik ben moeder van Rifka (3c) en Cato (1/2 a). Wij zijn als gezin relatief nieuw in Haarlem. In het dagelijks leven werk ik als (kinder-jeugd) psychiater waarbij ik de laatste 3 jaar samen met collega’s een vangnet probeerde te bieden aan allerlei kwetsbare doelgroepen in Amsterdam (o.a. dak- en thuisloze jongeren/ gezinnen). Per september ga ik de overstap maken naar de jeugd GGZ, iets dichterbij huis. De ontwikkeling van kinderen in de meest brede zin heeft me altijd gefascineerd. Waarbij er niet alleen oog is voor de cognitieve capaciteiten (rekenen/taal e.d.) maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (Hoe voelt het kind zich? Hoe gaat het om met anderen?). Hierbij zijn spel en het kunnen uiten van creativiteit heel belangrijk. Mij is bijvoorbeeld opgevallen dat de overgang van de kleuters naar groep 3 erg groot is, waarbij er ineens veel minder plek is voor spelenderwijs en onderzoekend leren. Ik zie een basisschool als een soort mini gemeenschap waarbij kinderen van en met elkaar leren. Ik vind het belangrijk dat er in deze tijd van prestaties ook aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen. Ieder kind is uniek! Ik zou het leuk vinden om mijn bijdrage hieraan te kunnen leveren en ondersteun de weg die de Zonnewijzer reeds is ingeslagen met meer aandacht voor Cultuur en Creativiteit in het onderwijs. In Amsterdam heb ik soortgelijke ervaring opgedaan door 2 jaar deel te nemen aan de oudercommissie van het kinderdagverblijf van onze dochters.
Tot ziens op het schoolplein ?
Hartelijke groeten,
Loes Vereijken

error: Inhoud is beveiligd