Notulen MR 7 oktober 2019

Aanwezig: Loes Vereijken, Daisy Wijers, Lili Schutte, Lyanne van Gils, Mariska Schoonebeek, Susan ten Dolle, Erna Heijnis
Afwezig: Marion van der Schoor, Daphne Hoogeland

Deel 1: 19:30 – 20:00

1. Opening [Lili, 2 min]

2. Vaststellen agenda [Allen, 3 min]

13 april wordt 20 april (vergaderdata)

3. Toelichting Leesplan door Iris Buskermolen [30 min]

 Iris Buskermolen licht het leesplan toe. Pluspunten op leesgebied en wensen worden besproken. Het meerjarenplan en het jaarplan komen aan bod. Voor dit schooljaar heeft de leesspecialist een keuze gemaakt uit de subdoelen die beschreven staan in het meerjarenplan. De intern begeleider en de leesspecialist werken samen aan de doelen van het leesbeleid. De leescommissie bestaat uit verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten. De kinderraad wordt ook betrokken in het proces om de leesmotivatie te bevorderen, dit schooljaar bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe leesboeken.

Deel 2: 20:05 – 20:45

1. Mededelingen directie [Erna, 30 min]

 • Het wordt een steeds grotere puzzel om met het aantal afwezige leerkrachten ervoor te zorgen dat er iedere keer een leerkracht voor de groep staat. Erna sluit niet uit dat er in de toekomst wel problemen ontstaan betreft de vervanging.
 • Nieuw kinderdagverblijf. Plannen liggen bij de gemeente en er zijn gesprekken met de buurt gevoerd.
 • Nieuwbouw kleuterbouw: Er wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen voor de kleuterafdeling.
 • Erna Heijnis heeft volgende week een tweedaagse met de directeuren van het bestuur.
 • Staking 6 november: Vrijdag komt er een mededeling in het wijzertje te staan.

2. Audit [10 min]

 • Audit 19 november: 2 MR-leden worden gevraagd om in gesprek te gaan op deze dag. Lili en een tweede MR-lid (in overleg) zullen aanwezig zijn.
 • De leerkrachten hebben kritisch gekeken naar de documenten voor de audit en deze met elkaar besproken. In groepjes zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt. De directie neemt deze punten mee en gaat nogmaals kritisch naar de punten kijken.
 • Het auditteam gaat kijken of de scores die de school gegeven heeft volgens hen passend zijn.
 • Het auditteam gaat met verschillende partijen in gesprek en neemt een kijkje in verschillende klassen. Het auditteam presenteert daarna hoe De Zonnewijzer gescoord heeft.

Deel 3: 20:45 – 21:15

1. Jaarverslag (volgt nog) [10 min]

 Feedback op het jaarplan graag naar Lili via de e-mail

 2. Ingekomen stukken, notulenlijsten, actielijst 2019-2020 [10 min]

 • Notulenlijst is aangepast met de namen van de nieuwe MR-leden.
 • Actielijst
 • Er is een vraag binnengekomen over de zorgstructuur binnen de school. Dit staat beschreven in het SOP (het school ondersteuningsprofiel) en is terug te vinden op de website. Er is een vaste intern begeleider (Brenda Takens) en zij is 5 dagen aanwezig.

3. Rondvraag [Allen, 10 min]

Actielijst

error: Inhoud is beveiligd