Notulen MR 2 december 2019

Aanwezig: Lili Schutte, Marion van der Schoor, Daisy Wijers, Loes Vereijken, Erna Heijnis, Marieke Brouwer (deels).
Afwezig: Mariska Schoonebeek en Daphne Hoogeland.

Deel 1: 19:30 – 20:00

1. Opening [Lili, 2 min]

2. Vaststellen agenda [Allen, 3 min]

De actielijst is aangevuld.
De vergadering van 13 januari vervalt.
Afspraak: graag na het lezen van de notulen even een bevestigingsmail sturen met akkoord of verbeterpunten. Zodat de notulen daarna doorgestuurd kunnen worden naar de website.

3. 3. Ingekomen stukken, notulenlijsten, actielijst [25 min]

Verslag oudervertegenwoordiging vanuit MR naar Spaarnesant: Er waren 12 ouders van de oudergeleding aanwezig van de 26 scholen. Marion is aanwezig geweest, het was een interessante avond. Er is gesproken over de communicatie van Spaarnesant naar de ouders van de school en de rol van de stichting hierin.

Verslag ontmoeting kinderraad: Loes en Marion hebben gesproken met de Kinderraad. Op de agenda stond de overblijf en lunch. Overblijf wordt nog door veel kinderen als niet prettig ervaren.
De lunch wordt door kinderen nog als gehaast ervaren. Het lijkt erop dat er geen eenduidig beleid is in de klassen. In de ene klas moet stil worden gegeten, in de andere klas wordt een filmpje gekeken. Het is de vraag of het aan de tijd ligt. Ouders geven aan dat het eten soms nog mee naar huis komt, het lijkt dat er soms te weinig tijd is om te eten (eten blijft in de trommeltjes en gaat mee naar huis).

Huiswerkprotocol: schuift door naar de volgende vergadering.

Deel 2: 20:00 – 21:00

1. Toelichting op de Kunst van het Lesgeven door Marieke Brouwer [30 min]

Marieke geeft toelichting op hoe wij werken op school met de Kunst van het Lesgeven.

2. Mededelingen directie [Erna, 30 min]

uitslag audit, bespreking MT-schoolfonds
Spaarnesant heeft de beoordeling ‘goed bestuur’ gekregen.
Audit: Erna bespreekt hoe de audit is verlopen. De presentatie van de auditoren wordt doorgenomen.

Deel 3: 21:00 – 21:30

1. Bespreking idee schoolfonds met Esther van Tricht, vrz. AC [25 min]

De ouderbijdrage is op de Zonnewijzer vrij laag, daarnaast wordt er gedurende het jaar regelmatig nog een bijdrage gevraagd aan ouders. Vanuit de MR wordt het idee besproken met Esther van de AC over een nieuw in te stellen schoolfonds, en de mogelijkheid om de ouderbijdrage jaarlijks met een klein bedrag te verhogenl.

Esther zal dit met de AC bespreken en zoekt uit wat de richtlijnen zijn voor het verhogen van de ouderbijdrage.
Terugkoppeling na de AC-vergadering van 12 februari

2. Rondvraag [Allen, 5 min]

Gaat de staking door? Dat is nog niet bekend. Onder voorbehoud rekening houden dat het doorgaat.
Er wordt gevraagd of er een opvolger voor Marijn (gedragsspecialist) komt. Er is een oproep geweest binnen het team, dit loopt dus.

Actielijst

Maandag 2 september Susan
Maandag 7 oktober Lyanne
Maandag 4 november Mariska
Maandag 2 december Susan
Maandag 10 februari Marion
Maandag 9 maart Daisy
Maandag 20 april Loes
Maandag 18 mei Lyanne
Maandag 15 juni Mariska

error: Inhoud is beveiligd