Wijzertje 10 januari 2020

24/01/2020 :     Inloopochtend groepen 1 en 2

05/02/2020 :     AC vergadering

10/02/2020 :     MR Vergadering

12/02/2020 :     Rapport mee

13/02/2020 :     Studiemiddag leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. Zonnewijzer 2 vanaf 11.50 uur

14/02/2020 :     Studiedag – alle leerlingen vrij

14/02/2020 :     Valentijnsdag

15/02/2020 - 23/02/2020 :     Voorjaarsvakantie

24/02/2020 - 28/02/2020 :     Rapport/oudergesprekken

02/03/2020 :     Inloopochtend groepen 1 en 2

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouders / verzorgers

Het mag nog net, we wensen u allen een zeer voorspoedig en gezond 2020!
De start op school begon rommelig. Twee collega’s waren door omstandigheden maandag afwezig. Er waren geen invallers. Dit betekende dat een klassenassistente groep 4 heeft overgenomen. De ondersteuning aan de groepen 4, 5 en 6 kwam daardoor te vervallen. Voor groep 5 was geen invaller en deze groep moest daardoor verdeeld worden. Een extra belasting voor de leerkrachten van Zonnewijzer 2 en dubbel voor de leerkrachten van groep 5 en 6 die ook al hun ondersteuning van de klassenassistente moesten missen. Complimenten aan de collega’s die dit allemaal zo flexibel oppakken!
Ook donderdag was er geen invaller voor groep 5. We hebben onderling geschoven en de ICT-ondersteuning is op deze dag vervallen. U begrijpt dat wij ons zorgen maken over hoe dit jaar gaat verlopen, de griepgolf moet nog komen…

Staking

In het team vinden nog allerlei gesprekken over de stakingsoproep plaats. We kunnen u nog niet definitief vertellen wat wij op 30 en 31 januari gaan doen. Zodra we daar zekerheid over hebben zullen wij u informeren.

Een dochter!

Beste ouders en kinderen!
Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van een hele fijne vakantie! Ik wens jullie allemaal alle moois en goeds voor 2020!
Voor ons begon het nieuwe jaar wel heel speciaal! Op 1 januari om 08:28 is onze tweede wondertje geboren; Lieve Elisabeth Hoogeland. Ze woog 2365 gram dus best klein! Maar ze is heel sterk en groeit al goed! Over een tijdje kom ik zeker op school langs om jullie aan Lieve voor te stellen.
Tot gauw!
Groetjes (Juf) Daphne

08 01 Lieve 2
08 01 Lieve 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nieuwe collega

Vanaf 6 januari zullen we in groep 7A een nieuwe leerkracht verwelkomen. Nina van Rijn is een nieuwe zij-instromer bij ons op school en vanaf januari bij ons in de groep. De eerste weken zal Nina vooral observeren, maar we werken er naartoe dat Nina 2 dagen zelfstandig voor de groep komt te staan. Hieronder stelt Nina zich aan u voor.

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Nina van Rijn en ik ben dit schooljaar begonnen met het zij-instroomtraject van de Pabo. De eerste periode heb ik op De Kring gewerkt, en na de kerstvakantie ga ik mijn traject verder voortzetten in groep 7 bij juf Eva.
Ik woon in Haarlem met mijn man en mijn drie kinderen. Leuk weetje: Ik heb zelf ook op De Zonnewijzer gezeten!
Ik heb vanochtend al even kort kennis kunnen maken met de kinderen en ik heb erg veel zin om in januari te starten!

Superboek!

Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek helpt kinderen hierbij. Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden.

Voor kinderen met een leesbeperking kan je gratis lid worden van Passend Lezen! Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek. De collectie van Superboek bestaat uit ruim 11.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De waanzinnige boomhut.

Op De Zonnewijzer is het vanaf nu mogelijk om deze boeken van Superboek ook te lezen en/of luisteren. Na inloggen is er op alle Ipads de bijbehorende app “Daisyspeler” beschikbaar. Mocht er gekozen worden voor een luister/voorleesboek is het prettig als de leerlingen een eigen koptelefoon beschikbaar hebben. Meer informatie over Superboek! is beschikbaar via https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek

Groep 8 deelt kerstpakketten uit bij Schoterhof

In de week voor kerst brachten de leerlingen uit groep 8 kerstpakketten naar het Schoterhof
We hebben twee liedjes gezongen en daarna kerstpakketten uitgedeeld aan de bewoners namens de Riki Stichting. Voor zowel ons als de bewoners van het Schoterhof heel waardevol!

Rekentuin, Taalzee en Words&birds

Op school oefenen de kinderen op de Ipads met de adaptieve programma’s Rekentuin, Taalzee en Words&birds. Met deze programma’s kunnen kinderen op hun eigen niveau oefenen met verschillende reken-, taal- en ook Engelse oefeningen.

Via de website www.rekentuin.nl kunnen de kinderen zich inloggen. Er zijn op school kinderen die hiervoor hun wachtwoord weten. Weet uw kind het wachtwoord niet? Dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
In de programma’s zitten meer dan 25.000 verschillende opgaves voor de groepen 1 t/m 8 in het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs.

08 01 Rekentuin Taalzee
08 01 Rekentuin Taalzee 2
08 01 Rekentuin Taalzee 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Plusaanbod groepen 1-2

In alle groepen zijn we continu bezig te kijken wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn, wat ze nodig hebben en daar passen we waar mogelijk ons onderwijsaanbod op af. Met verschil in maak- en leerwerk is dat voor kinderen van groep 3 t/m 8 goed aan te passen. Maar hoe werkt dat eigenlijk in groep 1-2?

We nemen in groep 1 (+ 3 + 5) de quickscan van het DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) af. Zo signaleren we kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben op 1 of meerdere gebieden. In de eigen groep zorgt de leerkracht dat deze kinderen uitdagend werk krijgen. Uitdaging door het inzetten van smartgames en door te differentiëren bij het aanwezige ontwikkelingsmateriaal. Op deze manier worden de werkjes die de kinderen doen ook een vast onderdeel van de weektaak: het werkje moet gedaan worden. Het doel van dit extra aanbod is om de kinderen een stap verder te helpen om zichzelf in de klas ook uit te dagen (bijv. In de bouwhoek) en om te leren door te zetten wanneer iets moeilijk wordt.

We willen wel duidelijk maken, dat dit niet betekent dat deze leerlingen hun verdere schoolloopbaan extra uitdagend aanbod nodig zullen hebben. Vaak blijkt vanaf groep 3 dat de voorsprong inloopt. Dit komt omdat dan o.a. lezen, rekenen en spelling aan bod komen, wat vaak al uitdaging genoeg is. Een klein aantal leerlingen zal ook in de hogere groepen aangepaste leerstof nodig hebben op 1 of meer vakgebieden. Dat doen we dan door middel van compacten (inkrimpen van de gewone lesstof) en verrijken (uitdagend andere lesstof).

Een aantal kinderen heeft aan dit aangepaste aanbod nog niet genoeg, ze komen niet voldoende tot leren. Die kinderen komen in aanmerking voor deelname Pittige Pepers.

error: Inhoud is beveiligd