Notulen AC 5 februari 2020

Nieuw aanwezig: Koen van Dieren (penningmeester) en Ingrid van Grootveld (secretaris)
Afwezig met afmelding: Arlette, Bianca, Anne en Eline

Club Collect

Terugkoppeling: Koen en Esther zijn beide gemachtigd bij de bank. Wel is het nodig om het adres te wijzigen voor de analoge post. Koen neemt dit op zich, zal zijn prive adres gebruiken.

Voor club collect is een jaaroverzicht nodig, zodra dit binnen is, kan er binnen een week gewerkt worden met Club collect. Per collecte kost dit 300 euro. Het zal m.n. gebruikt worden voor de ouderbijdrage. Esther bespreekt met Arlette hoe en wanneer er communicatie plaats kan vinden richting ouders over de late uitvraag.

Nav dit agendapunt:

  • Postbakje in de lerarenkamer ontbreekt. Esther bespreekt nut en toegang met Arlette.
  • Uitbetalen van facturen vanuit de AC richting Koen, een appje met foto van de factuur en een tikkie richting hem via de AC mail. Esther zal Koen de inloggegevens geven.
  • Grote bedragen kunnen op factuur met leverancier besproken worden dan kan Koen deze direct vanuit de ACpot betalen.

Verzekering

Vanwege langdurig achterstallige betaling is de verzekering van de AC stopgezet bij Unive. Het idee achter zo’n verzekering is om schade bij activiteiten georganiseerd door de AC te dekken. Vraag is of AC zelf nu wel sec zelf activiteiten organiseert. Vaak zit het meer in de ondersteunende sfeer, behalve wellicht de kerstborrel. Om te weten wat we moeten verzekeren, en wat mogelijk onder de schoolverzekering valt, bespreekt Esther met Arlette de afbakening van verantwoordelijkheden van de AC vs school.

Terugkoppeling MR

MR wil graag de cultuurprojecten zoals lopen (muziek, drama) continueren en mogelijk uitbreiden na stopzetting van de subsidie. Daar is financiering voor nodig en MR vraagt AC de ouderbijdrage te verhogen om dit mogelijk te maken. Dit lijkt een structurele bijdrage aan curriculum van school. Dit zou niet een verzoek vanuit MR moeten zijn, maar een verzoek vanuit school. De vraag moet dan ook concreter zijn naar wat er gefinancierd moet worden vanuit AC.

En dan nog steeds is de vraag of het past binnen de doelstellingen van de AC. De AC werkt op basis van incidentele bijdragen die of binnen de begroting (behandeld in een algemene ledenvergadering) zijn vastgesteld, of als er geld over is. De AC financiering is immers gebaseerd op vrijwillige bijdragen vanuit de ouders.

Nav dit agendapunt:

  • Wat is dit jaar het plan voor planeet compleet vanuit school? Nanna licht toe dat er in de weken van 25 mrt tot 31 mrt gewerkt zal worden met een projectweek duurzaamheid. De gemeente financiert een NME dag. Vraag is wat er verder nodig is. Machteld is vanuit leraren hier coördinator van. Esther vraagt Arlette wie hier voor AC contactpersoon voor is. Voorstel is om in ieder geval de dinsdag 24 mrt de gangen te versieren.

Evaluatie kerstborrel

  • Veel enthousiasme bij deelnemers en omstanders, het was een succes. Tip: volgende keer twee liedjes korter, voor de kleintjes duurde het te lang.
  • Er is goed ingekocht, en er is veel meegenomen. Er was niet veel over. Datgene dat nog gesloten was en over was, kon terug naar de winkel. Tip: volgend jaar eerst de sponsoring bij AH ophalen. We hadden meer mee mogen nemen van de filiaalmanager.
  • Het is ieder jaar drukker, top!
  • Communicatie voor hulpouders liep goed, er waren voldoende hulptroepen. Volgende keer weer via leraren en klassenouders laten lopen.
  • Troep op zolder frustreert met opzoeken spullen van AC. Esther koopt voor volgende kerst kratten, zodat het goed opgeborgen kan worden.
  • Esther zoekt podiumkosten lerarenband uit met Mark.

Sportdag 17 april

AC is bezig met huren van een springkussen/stormbaan. Kosten geschat tussen 250-300 euro, lijkt vooralsnog binnen budget van 700 euro te passen. Verzekering speelt hier ook! Het is nu op 1 locatie bij EDO. Hulpouders via de mail van school (is inmiddels gebeurd). Voor springkussen en andere AC verantwoordelijkheden binnen de sportdag zijn Peter, Erika, Esther, Casper en Wafea vrijwilligers.

CIOS organiseert de dag zelf, wel wordt gevraagd om te benadrukken dat de begeleidende ouders bij de groepjes een goede instructie krijgen. Sportcie neem het mee. Na afloop een borrel voor de vrijwilligers uit de AC.

error: Inhoud is beveiligd