Wijzertje 7 februari 2020

10/02/2020 :     MR Vergadering

12/02/2020 :     Rapport mee

13/02/2020 :     Studiemiddag leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. Zonnewijzer 2 vanaf 11.50 uur

14/02/2020 :     Studiedag – alle leerlingen vrij

14/02/2020 :     Valentijnsdag

15/02/2020 - 23/02/2020 :     Voorjaarsvakantie

24/02/2020 - 28/02/2020 :     Rapport/oudergesprekken

02/03/2020 :     Inloopochtend groepen 1 en 2

09/03/2020 :     MR Vergadering

10/04/2020 :     Geen vrije dag!!!!!

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouders / verzorgers

Volgende week is een korte week voor de leerlingen. Op donderdagmiddag hebben de leerlingen vrij en gaan wij aan de slag met de training “De kunst van het lesgeven”. Op vrijdag zijn ze ook vrij en gaan de leerkrachten de Citogegevens analyseren en naar aanleiding daarvan groepsplannen maken voor de aankomende maanden.
Invalproblematiek op De Zonnewijzer

We hebben afgelopen weken weer heel creatief moeten handelen om alle vervangingen te kunnen regelen.

Verleden week
De invalleerkracht die op tijdelijke basis in de kleuterbouw werkt geeft aan dat zij voor een aantal weken op vakantie gaat, er ontstaat een probleem voor 1 dag bij de kleuters en voor 1 dag bij groep 4. Gelukkig zijn er voor twee weken tot de voorjaarsvakantie invallers beschikbaar.
Een leerkracht van groep 7 staat al weken een dag extra voor de groep. Zij is normaal gesproken op woensdag ter ondersteuning van andere groepen, nu valt deze ondersteuning al weg vanaf oktober. Er zijn geen invallers beschikbaar.
Onze vrijwilligster die normaal gesproken 2x 4 uur vrijwilligerswerk doet, kan door privéomstandigheden maar 1x komen. De ondersteuning vervalt.

De invalster in groep 4 wil dit schooljaar gebruiken om meerdere scholen te leren kennen en wil daarom eigenlijk niet lang op één school invallen. Gelukkig heeft ze aangegeven om na de voorjaarsvakantie nog een paar weken te blijven. We zijn heel blij met haar inzet.
Op woensdag meldden twee leerkrachten zich om 7.00u ziek, zij hadden al een dag ziek voor hun groep gestaan. Een leerkracht van de kleuterbouw biedt aan om groep 8 over te nemen, de onderwijsassistente neemt haar kleutergroep over, twee onderwijsassistenten nemen samen groep 5 over, ze verdelen de groep.
De leerkracht van groep 4 meldt zich maandagmiddag ziek. Gelukkig zijn er voor dinsdag, woensdag en donderdag invallers beschikbaar. Totdat dinsdagmiddag blijkt dat de invalster voor de leerkracht zich ziekmeldt. We kunnen dit probleem helaas niet oplossen, er is niemand die ingezet kan worden en voor het eerst in 2,5 jaar sturen wij de betreffende ouders een brief met het verzoek om hun kind thuis te houden.

Staking
Afgelopen donderdag en vrijdag vond er voor het eerst een tweedaagse onderwijsstaking plaats. Er vonden diverse manifestaties plaats door het heel land. Een deel van het team van de Zonnewijzer is donderdag naar de Dam geweest. Daar was eerst een podiumprogramma waarbij diverse sprekers de spijker op de kop sloegen. Vervolgens liepen meer dan 15.000 leerkrachten, docenten, ondersteuners en directieleden een mars door Amsterdam.

De kinderen uit de groepen van leerkrachten die niet gingen staken zijn deze dagen gewoon op school geweest. Sommige leerkrachten hadden ervoor gekozen een aangepast programma te volgen, andere niet. Er is gesproken over de onderwijsstaking, er zijn posters gemaakt, buiten spellen gespeeld en andere activiteiten gedaan.

Brief van een ouder

We willen u onderstaande brief die wij hebben ontvangen niet onthouden. Het team is zeer blij met deze ondersteuning!

Voor de juffen en meesters,
Lampionnen maken, helpen bij de sinterklaasfestiviteiten, chauffeur zijn bij schooluitjes. Als het maar even past, meld ik me aan om in de klas van een van mijn kinderen te helpen. Ik draag graag mijn steentje bij. Maar het is stiekem natuurlijk ook een leuke gelegenheid om een glimp te krijgen van de dynamiek in hun klas en hoe zij zich daarbinnen gedragen.

En hoe leuk ik die momenten elke keer vind, telkens weer groeit mijn waardering en respect voor de personen die dag in dag uit voor de klas staan. Want als ik mijn kinderen thuis met grote regelmaat achter het behang zou kunnen plakken, hoe denk je dat dat voelt als je meerdere dagen per week 28 van die stuiterballen om je heen hebt? Die allemaal op hun manier een vorm van aandacht nodig hebben. En verdienen.

Ik heb ze sowieso al heel hoog zitten; de juffen, meesters, alle ondersteunende toppers en andere betrokkenen in het onderwijs. Zij die elke ochtend vanaf 8.00 uur paraat staan voor de horde kids, die al kakelend de klas binnen hobbelen. Want nee: kinderen hebben doorgaans geen ‘even rustig de ochtend opstarten’ knop. Die staan meteen aan. En waar ik de ochtend iets dragelijker kan maken door een extra koffiepauze in te lassen, staat de juf of meester met dat ene bakkie in de hand bij de deur om iedereen welkom te heten in de klas.

Die aai over de bol, geruststellend woord als het even tegenzit, een klopje op de schouder bij een mooi knutselwerkje of goed gemaakte toets, een extra uitleg wanneer nodig… Deze juffen en meesters zijn er voor onze kinderen wanneer wij er niet zijn. En dat is omgerekend toch een aanzienlijk deel van de week. Deze juffen en meesters spelen een grote rol voor de toekomst van onze kinderen.

Leren schrijven, lezen, rekenen, spellen. Kennismaken met andere talen, nieuwsbegrip, een duik in de geschiedenis nemen. Sociale vaardigheden: hoe gaan we met elkaar om en hoe lossen we akkefietjes onderling op. Voor het eerst muziekinstrumenten bespelen, dramalessen, lekker gymmen, leuke (en tegelijkertijd educatieve) uitjes naar de duinen, musea of theater. Nieuwe vaardigheden worden door juffen en meesters aangeleerd. Ze nemen onze kinderen bij de hand en dragen bij aan de ontwikkeling van kleuter tot puber, die een stuk zelfstandiger, wereldwijzer en nieuwsgieriger de wereld in gaat.

Dus ja, met die immense werkdruk in het onderwijs begrijp ik dat er opnieuw gestaakt wordt. En sta ik er volledig achter. Want we willen toch allemaal een goede toekomst voor onze kinderen? Met een onderwijssysteem dat niet langer krakend en piepend het schooljaar doorkomt, waarbij we elke week moeten duimen dat onze juffen en meesters het volhouden. Laten we hopen dat we samen naar een betere situatie kunnen toewerken, met begrip en respect voor elkaar. Voor onze kinderen. En de juffen en meesters natuurlijk.

Virginie Manjoero
Moeder van Morris (groep 5a) & Lenn (groep 1/2b) Suijkerbuijk

Kinderraad in de krant!

In de kinderkrant Jong023 van februari staat een interview met Minou, Kasper en Nena. Op het moment van het interview deden zij mee aan de selectie voor de Kinderraad van de Gemeente Haarlem. Inmiddels kunnen we het mooie nieuwe met jullie delen dat de Zonnewijzer is geselecteerd. Uit deze raad wordt ook een kinderburgemeester gekozen. Minou, Kasper en Nena vertegenwoordigen de Zonnewijzer. Super knap gedaan kanjers. We wensen jullie veel succes!

Jong023 is de kinderkrant voor Haarlem. De meeste leerlingen vinden het geweldig om zelf in de krant te staan. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen van en over kinderen.

Een poepje van eigen deeg
Twee weken terug hebben de kleuters de voorstelling “Een poepje van eigen deeg” mogen bijwonen. Het verhaal ging over een koningin die het bos vervuilde als zij ging picknicken. De dieren uit het bos probeerden de koningin duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling was. Na meerdere pogingen waren de dieren het zat en pakten zij de koningin terug… De kinderen hebben ontzettend genoten en gelachen.
Pinguïn in school
De kleuters werken over het thema sneeuw en ijs. En op vrijdag 31 januari liep er heus een “echte pinguïn” door de kleutergang.
De Spin Sebastiaan
De afgelopen weken hebben de kinderen uit de groepen 4, drie workshops Drama gevolgd.
Het gedicht waar de dramalessen op geïnspireerd waren, ging over spin Sebastiaan van
Annie M.G Schmidt. De eerst twee lessen zijn de kinderen bezig geweest met het uitbeelden van emoties, hebben ze het verhaal nagespeeld en poses voor de foto geoefend. Ook hebben de kinderen op diverse soorten muziek laten zien welke manieren van lopen er zijn.
De Dramalessen hebben de kinderen afgesloten op het podium, waarbij ook de ouders de gelegenheid kregen om de laatste tien minuten bij te wonen. Tijdens het uitbeelden van het verhaal over spin Sebastiaan, hebben de kinderen alle geleerde onderdelen laten zien. Het was een groot succes en de kinderen (en de leerkrachten) hebben er zichtbaar van genoten.
Groep 6B naar Thijsse’s Hof
Op 24 januari 2020 is groep 6B naar Thijsse’s Hof geweest. De kinderen hebben hier zelf een stukje over geschreven:
error: Inhoud is beveiligd