Notulen MR 10 februari 2020

Aanwezig: Erna Heijnis, Lili Schutte, Marion van der Schoor, Loes Vereijken, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils en Susan ten Dolle
Afwezig: Daisy Wijers, Daphne Vaatstra

1. Verbouwing

Jan Aalberts licht plannen toe m.b.t. de verbouwing van De Zonnewijzer.

2. Monique van Deursen over overblijf en administratieve werkzaamheden.

De overblijf op Zonnewijzer 2 is soms een probleem met bijvoorbeeld zieke overblijfkrachten. Het loopt niet altijd goed met leerlingen in de bovenbouw. Het gaat echter al een stuk beter dan voorgaande jaren sinds de pauze indeling is veranderd en de groepen afzonderlijk van elkaar op het schoolplein spelen. Hierdoor is er meer rust en ruimte voor de leerlingen.

Het streven is dat er op elk plein ook een personeelslid pleinwacht loopt. Dit is niet altijd haalbaar om diverse redenen.

Er zijn meerdere opties bekeken over een samenwerking met partijen als Op Stoom/Sportsupport/Cios-studenten. Dit is ook vrijwel niet te organiseren i.v.m. personeelstekorten.

Monique gaat een oproepje in het Wijzertje plaatsen voor meer overblijfkrachten of eventuele reservelijst.

Overblijfkosten innen via ClubCollect gaat goed en sneller dan de voorgaande manier. Monique gaat bekijken of schoolreisjesgeld ook via dezelfde manier kan worden geïnd.

3. Mededelingen directie.

Vanuit de PMR wordt er een vraag gesteld over stakingsgelden. Spaarnesant heeft de afgelopen staking niet uitbetaald, maar krijgt het geld wel van de overheid. Het stakingsgeld dat niet uitbetaald is, komt terug op de begroting van de school.

Vakantierooster 2020-2021 is besproken. Voor de meivakantie is door de MR akkoord gegeven dat deze volgend schooljaar loopt van 24 april tot 9 mei 2021.

Directie is bezig met het plannen van studiedagen voor komend schooljaar. Er is alvast een voorstel naar voren geschoven ter goedkeuring voor de MR i.v.m. de besteding van het geld van het CmK. Het geld moet voor november 2020 ingezet zijn.

Het voorstel vanuit de directie is als volgt: een studiedag op maandag 17 augustus (ochtend startvergadering, middag inspiratiesessie Groepsdoorbroken Atelier door professionals). Dinsdag 18 augustus is dan de eerste schooldag. Dit wordt zodra het helemaal vast ligt z.s.m. gecommuniceerd naar de ouders.

4. Ingekomen stukken, notulenlijsten, actielijst [15 min]

  • Bezetting MR oudergeleding
    Marion geeft aan dat ze graag plaats maakt in de MR voor een andere ouder en wil het stokje eind dit schooljaar na vijf jaar overgeven aan een andere ouder.
  • Congres School en Armoede
    Via de mail binnengekomen van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Er is een congres op 28 maart in Amsterdam omtrent Armoede in de School.
  • Huiswerkprotocol
    Er werd een vraag gesteld omtrent het huiswerk na vakanties. De afspraak in het huiswerkprotocol is dat er op de maandag na vakanties geen huiswerk zal worden gegeven.

5. Rondvraag [Allen, 5 min]

Geen

Actielijst

Volgende vergaderingen

Maandag 9 maart – Daisy
Maandag 20 april – Marion
Maandag 18 mei – Lyanne
Maandag 15 juni – Mariska

error: Inhoud is beveiligd