Wijzertje 20 maart 2020

10/04/2020 :     Geen vrije dag!!!!!

10/04/2020 :     Goede Vrijdag

11/04/2020 - 13/04/2020 :     Pasen

12/04/2020 :     Eerste Paasdag

13/04/2020 :     Tweede Paasdag

25/04/2020 - 10/05/2020 :     Meivakantie

27/04/2020 :     Koningsdag

05/05/2020 :     Bevrijdingsdag

13/05/2020 :     AC Vergadering

18/05/2020 :     MR Vergadering

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Een extra Wijzertje deze week om jullie goed op de hoogte houden van alles wat er op dit moment speelt. Het is onwerkelijke situatie. Er is deze week mega hard gewerkt door iedereen. Een groot compliment naar het hele team. En ook naar jullie als ouders/ verzorgers. Van jullie werd ook een hoop gevraagd deze week. We realiseren ons dat dit niet niks is. Naast alle taken die jullie al hebben, komt hier nu ook de taak als leerkracht bij. Wij hebben respect voor het feit dat jullie dit allemaal oppakken. We doen ons uiterste best om dit allemaal soepel te laten verlopen.

We krijgen positieve reacties terug van ouders en ook welkome tips. Beide zijn welkom, dank jullie wel.

Hoe zag onze week eruit?

Vrijdagavond:

Het kabinet bracht het bericht naar buiten dat de scholen open moesten blijven. Wel worden de richtlijnen aangescherpt. Dit houdt in dat alle excursies, projecten en activiteiten tot en met 1 april geannuleerd moeten worden. Ook hebben we na te denken over de binnenkomst op school en het naar huis gaan. Dit zal vanaf nu met gestroomlijnd moeten worden, zodat er geen 100 mensen bij elkaar in een ruimte of op het plein staan. We voelen een grote zorg naar de leerkrachten. Bij hoesten, niezen of een snottebel wordt verzocht binnen te blijven door het RIVM. Uiteraard volgen we deze richtlijnen, maar hoe bolwerken we dit in tijden met een lerarentekort?

Zondagavond:

Het bericht van het kabinet wordt gedeeld dat de scholen gaan sluiten. Dit bericht komt hard aan bij ons. De laptops gaan open, WhatsApp slaat op hol en de telefoon staat roodgloeiend. Wat nu? Nederland verkeert in een noodsituatie, waarvan geen handleiding klaarligt. We sturen het bericht van onze bestuurder naar alle ouders/verzorgers met daarin de nadrukkelijke vraag om ons enkele dagen te geven om een noodplan op te stellen en alle systemen te activeren.

Maandag:

We komen als team bij elkaar. Helaas niet compleet, een aantal collega’s vertoont kenmerken van verkoudheid en wordt nadrukkelijk verzocht door het RIVM om thuis te blijven. Geen kinderen op school. Een groot gemis, het is stil en voelt onwerkelijk.

Belangrijk vinden we dat alle kinderen gelijk aanbod krijgen op onderwijs. Om dit op elkaar af te stemmen voor 21 groepen hebben we onze tijd hard nodig. Ondertussen wordt er ook voor gezorgd dat alle kinderen alvast aan de slag kunnen met Rekentuin, Taalzee en vanaf de groepen 5 met Nieuwsbegrip. Alle inlogcodes worden verzameld en zonodig aangemaakt.

Ook wordt er nagedacht over de opvang van de ouders in vitale beroepen. Er wordt een rooster gemaakt, nauwkeurig naar de richtlijnen gekeken en dit alles in overleg met de betrokken collega’s. Voor deze colega’s is thuiswerken niet aan de orde. Een belangrijk gegeven is dat de gezondheid van deze collega’s goed in acht wordt genomen.

Dinsdag:

Alle ouders ontvangen een bericht van de leerkracht met de inlogcodes van bovengenoemde programma’s. MT komt wederom bij elkaar om zich te buigen over het aanbod, de eenduidigheid hierin en het ontwikkelen van het noodplan. Door verkoudheidsklachten en eigen kinderen met dezelfde klachten maken we gebruik van Teams om met elkaar te vergaderen. Nog wat onhandig starten we ons digitaal overleg, maar al snel hebben we Teams onder de knie.

Woensdag:

De ouders ontvangen een bericht van de directie. Daarnaast sturen ook de leerkrachten een mailing met daarin het schema voor het ophalen van de spullen voor aankomende vrijdag. Ook hier is goed over nagedacht, want het is niet mogelijk om met de gehele school dit op hetzelfde tijdstip te doen, gezien de richtlijnen van het RIVM. We zien dat de eerste videoberichten via de klassenouders van de leerkrachten naar de leerlingen worden verstuurd.

Dit is ook de dag dat het bericht gedeeld wordt dat de eindtoetsen van groep 8 niet doorgaan. Mochten de ouders van groep 8 hier vragen over hebben, dan kan er contact worden opgenomen met Brenda Takens, brenda.takens@spaarnesant.nl.

Donderdag:

De punten worden op de i gezet. Er vindt een overleg plaats met de ICT-coördinatoren om te plannen af te tikken en de handleidingen verzendklaar te maken voor jullie als ouders. De eerste instructie video’s worden opgenomen door de leerkrachten. Er wordt een afgeschermd YouTube kanaal geopend waar alles op geplaatst kan worden en alle spullen worden klaar gelegd voor de volgende dag voor de kinderen.

Vrijdag:

Alle kinderen halen hun spullen op. Dit gaat gespreid volgens de richtlijnen van het RIVM. Verdwaasd lopen we naderhand rond, ook wij pakken onze spullen ervan uitgaande dat we de komende tijd nauwelijks op school zullen zijn.

Ons doel voor de komende tijd is om alle lijnen kort te houden. We willen daarom nogmaals herhalen, zijn er vragen of willen jullie iets delen, schroom niet om contact te zoeken.

Pas goed op elkaar en jezelf.

Vriendelijke groet namens ons hele team, 

Erna Heijnis en Arlette Schenk-van der Veldt

error: Inhoud is beveiligd