Notulen MR 9 maart 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Marion van der Schoor, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils, Susan ten Dolle, Erna Heijnis
Afwezig: – 

1. Opening

Brenda Takens is vanavond afwezig. Erna zal eerder aanschuiven.

 2. Schoolfonds

Lili heeft een reactie mogen ontvangen van Esther van Tricht, voorzitter AC. Op 2 december is het idee besproken om een nieuw in te stellen schoolfonds in te voeren en de mogelijkheid om de ouderbijdrage met een klein bedrag te verhogen. Esther heeft dit besproken met de AC. De MR en AC zullen het gesprek vervolgen.

3. Ingekomen stukken, notulen lijsten, actielijst

Mail AC wordt besproken, zie boven.

Er wordt besproken of de school een traktatiebeleid/ zoet beleid heeft. Het is lastig om dit bij elke leerling te controleren en tevens zijn er verschillende meningen over wat een ‘gezonde’ traktatie is. De school geeft zoveel mogelijk het advies om gezonde tussendoortjes mee te geven en een traktatie niet te gek te maken. De leerkrachten geven aan veel gezonde bakjes te zien tijdens het tussendoortje.

Er wordt besproken hoe leerlingen bij de pittige pepers worden ingedeeld. Er is een protocol meer/hoogbegaafdheid.
Leerlingen worden standaard bij de kleuters, groep 3 en groep 5 gescreend. Daarnaast wordt er in elke groep gekeken of de pittige pepers passend is voor een leerling. Pittige pepers wordt één keer in de week gegeven. Daarnaast krijgen de leerlingen passend aanbod op de vakken waar dat nodig is bijvoorbeeld compacten en verrijken zodat de leerlingen gemotiveerd blijven.

 4. Mededelingen directie

Er komt deze week nogmaals een brief over het coronavirus. Hierin wordt geadviseerd nog steeds goed de handen te wassen en kinderen met griepachtige verschijnselen thuis te laten. Er is per klas een oplossing bedacht voor het niet handen schudden in de ochtend. Vooralsnog zijn er niet meer leerkrachten ziek dan de jaren ervoor.

De besturen zijn het eens wat betreft de plannen voor de nieuwbouw. Hoe nu verder wordt vervolgd.

Bij het bestuur zijn de formatiebesprekingen gestart. Over twee weken is er nogmaals een gesprek en dan zal er meer bekend zijn hoe de formatie volgend jaar in te zetten.

5. Rondvraag

Geen

Actielijst

Volgende vergaderingen

Maandag 20 april – Marion
Maandag 18 mei – Lyanne
Maandag 15 juni – Mariska

error: Inhoud is beveiligd