Notulen MR 20 april 2020

Aanwezig: Lili Schutte, Loes Vereijken, Daisy Wijers, Marion van der Schoor, Daphne Hoogeland, Mariska Schoonebeek, Lyanne van Gils, Susan ten Dolle, Erna Heijnis
Afwezig: –

Meeting via Teams

1. Opening

Iedereen aanwezig.

2. Ingekomen stukken, notulen lijsten, actielijst

Op het voorstel van de directie voor de studiedagen in schooljaar 2020-2021 wordt akkoord gegeven.

Er worden ervaringen gedeeld over het thuisonderwijs/ afstandonderwijs.

  • Flexibiliteit in het rooster is fijn. Zowel live instructies als filmpjes.
  • Structuur in het schoolwerk.
  • Hoeveelheid werk is goed te doen.
  • Leerkrachten zijn benaderbaar
  • Doorgaande lijn door de hele school goed bewaken.
  • Kinderen zijn goed in beeld. Bij zorg wordt dit gedeeld met de intern begeleider.
  • Er is veel overleg met de bouwen, MT, Directie en IB.
  • Voor de kinderen die naar school gaan voor opvang is er werktijd/ruimte om mee te doen met instructies van de leerkracht.

3. Mededelingen directie

Er is een brief uitgegaan naar de ouders over de verdeling van de groepen 3 en 4. De leerkrachten en de IB gaan hierover in goed overleg.

De begroting voor schooljaar 2020-2021 is besproken. Er ligt een voorstel bij het bestuur. Na goedkeuring kan gekeken worden naar de invulling van de leerkrachten bij de groepen.

Wanneer kinderen naar school komen voor de opvang is de afspraak dat dit van te voren wordt gemeld. Dit gebeurt niet altijd. Regels zijn aangescherpt. Ouders mogen hun kind alleen brengen als dat van te voren is gemeld en als zij een werkgeversverklaring hebben.

In afwachting van de persconferentie van dinsdag 21 april, is er woensdagochtend een crisis beraad op het bestuur. De schoolgids is in ontwikkeling. Planning is dat de MR deze week de conceptversie ontvangt.

4. Rondvraag

Geen

Actielijst

Volgende vergaderingen

Maandag 18 mei – Marion
Maandag 15 juni – Lyanne

error: Inhoud is beveiligd