Wijzertje 12 juni 2020

15/06/2020 :     MR Vergadering

19/06/2020 :     Rapport mee

03/07/2020 :     Studiedag – alle leerlingen vrij

04/07/2020 - 16/08/2020 :     Zomervakantie

17/08/2020 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

31/08/2020 - 18/09/2020 :     GDA Natuur

31/08/2020 :     Groepsdoorbroken Atelier (GDA) Natuur

31/08/2020 :     MR Vergadering

01/09/2020 :     Digitale Informatieavond ZW1

01/09/2020 :     Infoavond ZW1 (Via Teams)

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De eerste week met alle kinderen weer op school is een feit. Wat fijn om alle kinderen weer te zien en wat hebben we dit gemist. We mogen er nog drie weken van genieten en dat gaan we volop doen.

We zien blije gezichten van de kinderen die het ontzettend fijn vinden om elkaar weer te zien. Een bizarre tijd waar we op terug kijken. Fijn dat we inmiddels weer een stap hebben kunnen maken in de versoepeling van de maatregelen. Wel werken we nog steeds volgens de richtlijnen van het RIVM, dit betekent dat wij contact met u opnemen om uw kind op te halen als uw kind, door het RIVM omschreven, ziekteverschijnselen heeft.

Ondanks de versoepeling willen we jullie blijven attenderen om goed de afstand te bewaken op het schoolplein met het brengen en het halen van de kinderen. We zien iedere dag dat dit een uitdaging is. Daarnaast verzoeken we jullie de kinderen op de juiste tijd te brengen en dit niet te vroeg of te laat te doen. Dit zorgt voor onnodige drukte voor het plein. Iets wat we willen voorkomen. De start en eindtijd is nog steeds de tijd die we per 11-05-2020 voor de verschillende groepen hebben ingesteld.

We willen het goede nieuws met jullie delen, dat u vandaag de formatie ontvangt. Deze volgt later vandaag met een begeleidende brief. Kijk hier goed naar en mochten er vragen zijn, stel deze gerust. Daarnaast zijn in dit Wijzertje de vakantie- en studiedagen voor schooljaar 2020-2021 toegevoegd.

Tot slot willen we graag met u delen dat er een alternatief rapport komt om het schooljaar af te sluiten. Het verschil met het reguliere rapport is dat er geen resultaten zullen worden weergeven. Uiteraard zal dit rapport wel een goed beeld geven van de ontwikkeling van uw kind van de afgelopen periode. Aansluitend hierop zullen er tien minuten gesprekken volgen, dit keer digitaal. Op deze manier kunnen we het jaar toch goed met elkaar afsluiten.

Vriendelijke groet,

Erna Heijnis en Arlette Schenk- van der Veldt

Vakantierooster 2020-2021

VakantiePeriode
Herfstvakantie10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie20-02-2021 t/m 28-02-2021
Pasen05-04-2021
Koningsdag27-04-2021
Meivakantie24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren24-05-2021
Zomervakantie10-07-2021 t/m 22-08-2021

Studiedagen (de leerlingen zijn vrij)

DagDatum
Maandag 17-08-2020
Dinsdag08-12-2020
Donderdag28-01-2021
Vrijdag19-02-2021
Woensdag12-05-2021
Maandag14-06-2021

Calamiteitendag (de leerlingen zijn vrij)

DagData
Vrijdag09-07-2021

Oproep van de MR

In de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad komt per volgend schooljaar een plaats vrij. Marion van de Schoor zal na vijf jaar de MR verlaten. We willen haar bij deze heel hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.

De MR is een belangrijk orgaan binnen de school, dat bestaat uit een personeels- en een ouder-geleding. In de oudergeleding zitten momenteel Daisy Wijers, Loes Vereijken en Lili Schutte. De MR van de Zonnewijzer komt 10 keer per jaar samen op maandagavond van 19:30-21:30uur. Wil je meedenken over het beleid, lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen binnen de school? Stuur dan een e-mail voor 1 juli naar mr@zonnewijzerhaarlem.nl. Bij meerdere aanmeldingen zal er begin volgend schooljaar een verkiezing worden gehouden.

Ga voor meer informatie naar de MR pagina van de zonnewijzer.

Activiteitencommissie breidt haar activiteiten uit

Waarschijnlijk was u al bekend met de inzet van ouders via de activiteitencommissie(AC) bij Sinterklaas, de kerst(borrel), paasontbijt, schaatsen en koningsspelen. Naast actieve inzet gaat er natuurlijk ook geld naar deze activiteiten, via uw ouderbijdrage. Voor volgend jaar is er vanuit deze ouderbijdrage geld gereserveerd voor een nieuwe activiteit. De ouders van de medezeggenschapsraad hebben de AC gevraagd om met een financiële bijdrage het muzieklab toegankelijk te houden voor alle kinderen op school. Door het verminderen van subsidies leek het er even op dat niet alle kinderen meer in het muzieklab kunnen deelnemen, dat is nu voorkomen.

Dit is 10 juni op de digitale algemene ledenvergadering van de AC besloten. Na een rommelig begin binnen de digitale omgeving heeft de AC verantwoording kunnen afleggen over de uitgaven van het schooljaar 2018-2019 en is het budget voor volgend jaar in stemming gebracht. Beiden zijn aangenomen. Wij zullen u volgend jaar vragen om een ouderbijdrage van 28 euro in plaats van 26 euro.

Naast de financiële verantwoording zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: Koen van Dieren wordt penningmeester (vader van Luca groep 2c) en Ingrid van Grootveld wordt secretaris (moeder van Bastian groep 6b). Tevens zal vanaf volgend jaar de activiteitencommissie de samenwerking met de ouders in de medezeggenschapsraad verder intensiveren. Op deze wijze hopen wij u nog beter te kunnen vertegenwoordigen op school en het voor uw kinderen zo leuk, kleurrijk en leerzaam mogelijk te maken en houden.

Tot slot kunnen we nog twee vrijwilligers gebruiken voor de kascommissie, om de uitgaven van afgelopen jaar na te lopen. We zijn ontzettend blij met uw hulp, aanmelden kan via: aczonnewijzerhaarlem@gmail.com. 

error: Inhoud is beveiligd