Schoolvakanties
Calamiteitendag
Schooltijden
Vijf gelijke dagen rooster
Overblijven
Verlofaanvragen
Algemeen Beleid
Plaatsingsbeleid
Schoolteam
Klassenindeling
Kinderraad
Informatieavonden
Gezonde voeding
Fietsen en parkeren
Gymrooster

Kinderopvang

Vakantierooster en studiedagen

Vakanties:

VakantiePeriode
Herfstvakantie10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie20-02-2021 t/m 28-02-2021
Pasen05-04-2021
Koningsdag27-04-2021
Meivakantie24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren24-05-2021
Zomervakantie10-07-2021 t/m 22-08-2021

Overige studiedagen (leerlingen zijn vrij):

DagDatum
Maandag 17-08-2020
Dinsdag08-12-2020
Donderdag28-01-2021
Vrijdag19-02-2021
Woensdag12-05-2021
Maandag14-06-2021

Calamiteitendag (leerlingen zijn vrij):

DagData
Vrijdag09-07-2021
>

Schooltijden

Zonnewijzer 1
groep 1 t/m 4 Ochtend 08:30 – 11:45 uur Middag 12:30 – 14:15 uur
’s Morgens gaan om 08:20 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:30 uur.

Zonnewijzer 2
groep 5 t/m 8 Ochtend 08:20 – 11:35 uur Middag 12:20 – 14:05 uur
’s Morgens gaan om 08:10 uur de deuren open, de lessen beginnen om 08:20 uur.

>

Vijf gelijke dagen rooster en overblijven

De Zonnewijzer werkt met een vijf gelijke dagen rooster. In dit lesrooster hebben we elke lesdag dezelfde schooltijden.

De leerlingen hebben tussen het ochtend- en middagprogramma 45 minuten pauze. Leerlingen die thuis willen lunchen, hebben de mogelijkheid om tijdens de pauze naar huis te gaan. U bent vrij in deze keuze. De meeste kinderen blijven op school. Ze eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.

Door Covid-19 zijn de schooltijden tijdelijk gewijzigd.

Kinderen die op school overblijven betalen hiervoor een overblijfbijdrage. De vergoeding bedraagt per kind € 2,- per maand voor één kind (vaste) dag overblijfdag (tussentijdse opvang) per week. Blijft uw kind bijvoorbeeld alleen op maandag over dan betaalt u € 2- per maand. Voor de hele week overblijven betaalt
u € 10,- per maand. In het geval van wisselend overblijven betaalt u € 2,- per dag.

De kinderen nemen de lunch mee van huis in een broodtrommel en een drinkbeker (geen frisdrank of limonade en snoep of koek). De lunch wordt in een tas aan de kapstok bewaard.

>

Verlof, ziekmelding en absentie

Verlofaanvragen

Ook in Haarlem is ‘leerplicht’ actief bezig om ongeoorloofd verzuim in kaart te brengen. Alle scholen worden regelmatig onderworpen aan een steekproef door de leerplichtambtenaar. In de schoolgids en op onze website (zie de pagina over aanvraag vakantie en verlof) staan de regels en afspraken rondom extra verlof buiten school vermeld. We willen u verzoeken deze goed te lezen en in acht te nemen bij een verlofaanvraag. De directie is genoodzaakt zich hieraan te houden en zal op de naleving scherp toezien. We rekenen op uw begrip.

 

Ziekmelding, absentie

Wij werken op school met Mijnschoolinfo. Dit is ons digitaal communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) is, verzoeken wij u via dit systeem melden. U kunt dit doen door het volgen van onderstaande stappen:

  • selecteer vanuit ‘Alle opties tonen’ de ‘absentiemelding’
  • vul het formulier in wat op uw beeldscherm verschijnt
  • klik op verzenden

Het formulier wordt automatisch naar school verstuurd, waarmee uw kind is ziekgemeld.

>

Algemeen Beleid

Groep 1 en 2:

Als ouder/ verzorger heeft u de tijd om uw kind tot aan het klaslokaal te brengen, gedag te zeggen of iets aan de leerkracht te vragen. We vragen u het afscheid kort te houden. Wanneer u uw kind na schooltijd komt halen, vragen we u vriendelijk om buiten op het ’grote plein’, buiten de hekken van het kleuterplein op uw kind te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten en hebben dan beter overzicht of de kinderen goed bij hun ouders/ verzorgers terechtkomen.

Groep 3 t/m 8:

Voor de groepen 3 tot met 8 willen wij u uitnodigen om bij de buitendeur* van de school afscheid te nemen van uw kind. Mocht u iets kort aan de leerkracht willen vragen, kunt u natuurlijk even mee naar de klas lopen. We vragen u, als u uw kind na schooltijd komt halen, buiten op het plein op hem of haar te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. De groepen 3 en 4 gaan via de hoofduitgang naar buiten.

* Kinderen van de groepen 3 en 4 kunnen de eerste twee weken tot aan het klaslokaal gebracht worden.

Vanwege Covid-19 hanteren wij tijdelijk een aangepast beleid.

>

Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten stadsbreed een gelijk plaatsingsbeleid voor vierjarigen in te voeren.

Voor een uitgebreide toelichting zie de pagina over het plaatsingsbeleid en inschrijven op de website.

>

Het schoolteam:

Om goed op elkaar afgestemd te zijn en te blijven, overleggen de leerkrachten met grote regelmaat met elkaar over leerlingen, de manier van lesgeven en het oplossen van problemen.
Dat gebeurt gezamenlijk tijdens vergaderingen, daarnaast ook op andere ogenblikken in- of na schooltijd. Als team hebben we vertrouwen in elkaar, geven we elkaar ondersteuning en werken we in en aan een open collegiale sfeer.
We zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig voelt op onze school. Wij doen het samen en niet alleen.

Schoolleiding
Erna Heijnis (directeur) (ma/di/woe/do)
Arlette van der Veldt (adjunct-directeur) (di/woe/do/vrij)

Interne begeleiding
Groepen 1 t/m 8 Brenda Takens (ma/di/wo/do/vrij)

Bewegingsonderwijs
Mark Butter (ma/di/woe/do/vrij)

Ondersteuning
Maaike Bijker (ma/di/woe/do/vrij)
Danisha van der berg (ma/di/woe/do)
Cindy Ravelli (ma/di/woe/do)

Administratie
Monique van Deursen (ma/di/do tot 14.00 uur, vrij tot 12.00 uur)

Congiërge
Duncan Stoker (ma/di/woe/vrij)

Bouwcoördinatie
Onderbouw: Linda Schoorl
Middenbouw: Sandra Haasbeek
Bovenbouw: Eva Betjes

Specialisatie
Gedrag en emotionele ontwikkeling: vacature
ICT: Mark Hoedeman & Gerben Lenstra
Meer- en hoogbegaafden: Kirsty Paap
Cultuurcoördinatie: Monique Veelenturf
De kunst van het lesgeven: Marieke brouwer
Leesspecialist: Iris Buskermolen
NT2: Sophie Oldenburg

Vertrouwenspersoon
Ingrid Berends op ZW1
Eva Betjes op ZW 2

HVO
Yvette Brand: Groepen 7 en 8

BHV
Maaike Bijker
Duncan Stoker
Monique van Deursen
Iris Buskermolen
Mariska Schoonebeek
Cindy Ravelli
Eva Betjes
Mark Butter
Linda Schoorl
Machteld Hoogendorp

>

Klassenindeling

GroepDocent
Groep 1/2ALyanne van Gils
Groep 1/2BPeggy Drent (ma/di/woe) Suzanne van Ling (do/vrij)
Groep 1/2CNicky Appel (ma/di om de week) Ingrid Berends (di om de week/woe/do/vrij)
Groep 1/2DSuzanne van Ling (ma) Linda Schoorl (di/woe/do/vrij)
Groep 1/2ESophie Oldenburg (ma/di om de week/woe/do/vrij) Nicky Appel (di om de week)
Groep 3ALeonie van der Steen (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 3B Marieke van Beem (ma/di/woe) Marlies Seinstra (do/vrij)
Groep 3C Iris Buskermolen (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 4A Gerben Lenstra (ma) Sandra Haasbeek (di/woe/do/vrij)
Groep 4B Arnoud Verschuur (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 5A Sanne de Graaf (ma/di/do) Tessa Rol (woe/vrij)
Groep 5B Daphne Hoogeland (ma/di/vrij) Nicky Appel (woe/do)
Groep 6A Machteld Hoogendorp (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 6B Kirsty Paap (ma/di/do/vrij) Gerben Lenstra (woe)
Groep 7A Milou Steen (ma/di) Mark Hoedeman (woe/do/vrij)
Groep 7B Nanna Claij (ma/di/do/vrij) Sanne Klasen (woe)
Groep 7CEva Betjes (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 8A Susan ten Dolle (ma/di/woe/do/vrij)
Groep 8B Mariska Schoonebeek (ma/di/woe) Sanne Klasen (do/vrij)
Groep 8CMarieke Brouwer (ma/di/woe/do/vrij)
>

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het beleid instemmings- en/of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. Dit geeft ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en schoolpraktijk. De MR van De Zonnewijzer is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur en heeft op deze manier tevens invloed op het beleid en het Bestuur.
Heeft u vragen voor de MR? Neem dan contact op via mr@zonnewijzerhaarlem.nl

De MR houdt u via de notulen op de website en berichten in het Wijzertje (twee-wekelijkse nieuwsbrief) op de hoogte.

Lees verder op de pagina van de medezeggenschapsraad.

Vertegenwoordiging in de MR 2020-2021

Ouders:
• Lili Schutte (voorzitter)
• Loes Vereijken
• Daisy Wijers
• Sarah Geerken-Marx

Schoolteam:
• Susan ten Dolle (secretaris)
• Daphne Hoogeland
• Lyanne van Gils
• Mark Butter

GMR:
• Marieke Brouwer

De kinderraad

De kinderraad op De Zonnewijzer bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Dit zijn leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De raadsleden vergaderen één keer per maand en denken mee in het belang van leerlingen en school. De leerlingen hebben allemaal een eigen contactgroep voor wie zij contactpersoon zijn. Ze vragen leerlingen met hen mee te denken en informeren hen over genomen besluiten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. De adjunct-directeur is als vertegenwoordiger van het schoolteam bij de vergaderingen van de kinderraad aanwezig.

>

Informatie- en inloopavonden

Aan het begin van het schooljaar is er altijd een informatieavond. Op deze avond informeren wij u over onderwijskundige ontwikkelingen op de Zonnewijzer. Er zijn voor de groepen 3 tot en met 8 twee inloopochtenden gedurende het jaar. Kinderen nemen hun ouder/ verzorger mee naar school om samen naar het werk te kijken. Zij vertellen zelf waar ze mee bezig zijn en laten één en ander zien. Voor de kleuterbouw zijn er vier inloopochtenden per jaar.
De data van de informatieavond en de inloopochtenden vindt u terug in de schooljaarkalender.

Startgesprekken
Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Voor de groepen 1 en 2 houden we startgesprekken met de ouders/ verzorgers van de nieuwe leerlingen. Voor de kinderen die vorig schooljaar ook in de groepen 1 en 2 zaten, worden er algemene gesprekken in november gepland. Bij de groepen 3 en 4 vinden ook startgesprekken plaats tussen ouders/ verzorgers en leerkracht. De startgesprekken vanaf leerjaar 5 worden gevoerd tussen kind, ouders/ verzorgers en leerkracht.
De startgesprekken hebben als doel om elkaar beter te leren kennen en om te bespreken hoe de kinderen thuis functioneren. Wij willen graag weten wat ze thuis graag doen, waar ze goed in zijn, hoe ze school ervaren en wat misschien lastig is voor ze. Op deze wijze kunnen we samen prettig en effectiever van start gaan.

Nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvangt u via Mijnschoolinfo ‘Het Wijzertje’ waarin het nieuws over de school staat. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website. Daarnaast ontvangt u elke twee weken een ‘Nieuws uit groep’ van de leerkracht(en) van uw kind. Op deze manier willen we alle ouders goed op de hoogte houden waar wij als school en in de klassen mee bezig zijn.

>

Commissies

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord, samenwerking met de ouders in MR en samenwerking met de leerkrachten en directie van de school. Met de ouders van de MR overleggen we ca twee keer per jaar en in de activiteitencommissie hebben een leerkracht en directielid zitting. Als u de ouderbijdrage betaalt, bent u automatisch lid.

Doel en organisatie
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Bij de ouders belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.
b. Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
c. Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
d. Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen.
Het dagelijks bestuur van de AC bestaat dit jaar uit Esther van Stigt (voorzitter), Koen van Dieren (penningmeester) en Ingrid van Grootveld (secretaris). In het bredere bestuur zitten de actieve leden, die u op de internetsite kunt vinden. Ook de statuten van de vereniging kunt u daar vinden.

Activiteiten
Het creëren van een positieve sfeer willen we bereiken door feesten en thema’s mee te organiseren en financieren. Zo zorgen wij voor decoratiemateriaal waar we het gebouw bij feesten en thema’s mee versieren, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de centrale Kerstviering (borrel) en het Paasontbijt. Ook faciliteren we sportdag/koningsdag met speelobjecten, de avondvierdaagse en financieren we het afscheidscadeau voor groep acht. Daarnaast financieren we ook een deel van de lustrumfeesten.
De ondersteuning van het verbrede onderwijsaanbod stemmen we af met de ouders van de MR en directie van de school. Denk hierbij aan het financieren van de projectweek, ondersteunend materiaal (bibliotheek of mediatheek) en het toegankelijk maken van het muzieklab voor alle leerlingen.

Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Als betalend lid kunt u meebeslissen in de algemene ledenvergadering (ALV) over de activiteiten, budget en jaarverantwoording van de vereniging. Op de ALV van tien juni 2020 is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op:
€ 28,- bij 1 kind op school
€ 54,- bij 2 kinderen op school
€ 75,- bij 3 kinderen op school
€ 96,- bij 4 kinderen op school
Bij meer kinderen komt er € 21,- per kind bij. De vereniging vraagt eens per jaar via ‘mijn schoolinfo’ om uw bijdrage.

Uw inzet?
Wilt u meer dan alleen maar geld overmaken. Alle hulp is van harte welkom! De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler en efficiënter te laten werken. Om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied van sponsoring/korting. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

WERKGROEP VERKEER

Op De Zonnewijzer hebben wij een werkgroep verkeer. De verkeersouders organiseren in samenspraak met de directie en leerkrachten extra activiteiten om de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen. Zo regelen zij het ophangen van de spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’ en de campagne ‘Op voeten en fietsen naar school’. Dit doen zij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Haarlem, waarmee zij contact onderhouden. Ook verzorgen zij een vaste rubriek in het Wijzertje, met mededelingen over verkeersactiviteiten op school en tips voor ouders en kinderen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De zogenaamde ‘Verkeersbrigade’ bestaat uit een team van klaar-overs aan het begin van de schooldag de oversteekplaats voor De Zonnewijzer 1 bewaken. Evenals de klassenouders, hulpouders en luizenouders worden de klaar-overs geworven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. De Zonnewijzer heeft contact met de wijkagent van de wijken ‘Sinnevelt’ en ‘Planetenwijk’ in verband met de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst iedere ochtend klaar-overs staan bij Zonnewijzer 1, zijn wij op zoek naar een aantal ouders dat zich aan wil melden. De klaar-overs werken met een 4-weken-rooster, waarbij u eens per 4 weken aan de beurt bent, vaker kan ook, graag zelfs! De tijden zijn van 08.10 tot 08.30 uur. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl (N.B. Indien gewenst, kunt u uw kind, voordat u gaat ‘klaar-overen’, alvast naar de klas brengen).

>

Privacyregeling

Wij houden ons aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en geven geen gegevens van en over leerlingen door aan derden, zonder toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Lees verder op de pagina met betrekking tot privacy.

>

Gezonde voeding

Om kinderen op te laten groeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders/verzorgers hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch.

Daarvoor is de medewerking van jullie als ouders/verzorgers wenselijk. We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders/ verzorgers geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje aan hun kinderen mee. Wij vragen hier rekening mee te houden bij traktaties.

>

Fietsen en parkeren

Wij adviseren de kinderen die dichtbij school wonen lopend naar school te komen.

Een groot deel van de leerlingen komt op de fiets naar school. Uiteraard houden alle kinderen én ouders/ verzorgers zich aan de verkeersregels.
Dit houdt in:

  • fietsen op de weg (niet de op stoep)
  • mét het verkeer mee fietsen (niet tegen het verkeer in)
  • houd de rijweg vrij voor ander verkeer, wanneer u wacht op uw kind na schooltijd.

Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken. Op Zonnewijzer 1 is er op het hoofdplein naast de gymzaal een fietsenparkeerplek omringd met hekken. Op Zonnewijzer 2 zijn de fietsenrekken bij binnenkomst meteen rechts op het schoolplein te vinden.

>
Gymrooster

Periode 1: vanaf de zomervakantie t/m eind januari

Maandag (ZW2) 2020-2021

TijdGroep
08.20 - 09.057A
09.05 - 09.507B
09.50 - 10.356A
10.35 - 11.206B
12.20 - 13.055A
13.15 - 14.005B

Dinsdag (ZW2) 2020-2021

TijdGroep
08.20 - 09.058A
09.05 - 09.508B
09.50 - 10.358C
10.35 - 11.207C
12.20 - 13.056B
13.15 - 14.006A

Woensdag (ZW2) 2020-2021

TijdGroep
08.20 - 09.058C
09.05 - 09.508B
09.50 - 10.358A
10.35 - 11.207C
12.20 - 13.057B
13.15 - 14.007A

Donderdag (ZW1) 2020-2021

TijdGroep
08.30 - 09.154A
09.15 - 10.004B
10.00 - 10.453A
10.45 - 11.303B
12.30 - 13.153C
13.15 - 14.005A

Vrijdag (ZW1) 2020-2021

TijdGroep
08.30 - 09.154B
09.15 - 10.004A
10.00 - 10.453B
10.45 - 11.303C
12.30 - 13.153A
13.15 - 14.005B

Periode 2: begin februari t/m de zomervakantie
groep 5 en 6 wisselen halverwege het jaar om van locatie

Maandag (ZW2) 2020-2021

TijdGroep
09.50 - 10.355A
10.35 - 11.205B
12.20 - 13.056A
13.15 - 14.006B

Dinsdag (ZW2) 2020-2021

TijdGroep
12.20 - 13.055B
13.15 - 14.005A

Donderdag (ZW1) 2020-2021

TijdGroep
13.15 - 14.006A

Vrijdag (ZW1) 2020-2021

TijdGroep
13.15 - 14.006B
>

Voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang

De Zonnewijzer werkt met de volgende met de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang:

Voor meer informatie kunt u de website bekijken en contact opnemen met de door u gekozen buitenschoolse opvang.
>
error: Inhoud is beveiligd