Wijzertje 4 september 2020

31/08/2020 - 18/09/2020 :     GDA Natuur

07/09/2020 - 18/09/2020 :     Groep 3 t/m 8 kennismakingsgesprekken

08/09/2020 :     AC Vergadering

18/09/2020 :     Groepsdoorbroken Atelier (GDA) Natuur

21/09/2020 :     Schoolfotograaf groepen 3 en 4

22/09/2020 :     Schoolfotograaf groepen 5 t/m 8

28/09/2020 :     MR Vergadering

02/10/2020 :     Kanjertheater groepen 7

05/10/2020 - 07/10/2020 :     Groep 8 Kamp

10/10/2020 - 18/10/2020 :     Herfstvakantie

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Dat was een bijzondere informatieavond. Natuurlijk zien we elkaar liever ‘live’, gezien de omstandigheden, zijn we trots op beide avonden. We willen jullie bedanken voor de betrokkenheid.

1BD5ADF5 D967 46F1 BF69 A06000AFF71B
56438587 365E 4814 A818 215BB20BE931
AE19DE37 F559 46DC 91AB C6B46C65B2DE
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

De RIVM heeft twee beslisbomen opgesteld voor kinderen tot en met 6 jaar en kinderen tot en met 12 jaar. Beide zijn toegevoegd aan dit Wijzertje. De leidraad is voor kinderopvang en scholen. Graag delen we hem ook met jullie, zodat we allemaal goed op de hoogte zijn van de richtlijnen die wij dienen te volgen als school.

Beslisboom 0 t/m 6 jaar en Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Tijdens de online info avond heeft u van de betreffende leerkrachten gehoord wat dit schooljaar op het programma staat.
Ook hebben wij als team natuurlijk een jaarplanning. Onderwerpen waar wij ons naast het lesgeven mee bezig gaan houden zijn onder andere:

  • De verdere borging van De kunst van het lesgeven, de Kanjertraining, ICT-beleid (waarbij onder andere programmeren in midden en bovenbouw) en ons meerbegaafdenbeleid.
  • Doorgaande leerlijnen opstellen voor drama, dans, muziek en beeldende vorming.
  • Er gaan nieuwe methodes uitgezocht en aangeschaft worden voor de zaakvakken en voor de kleuterbouw.
  • We gaan actief inzetten op leren van elkaar waarbij er collegiale consultaties zullen worden gehouden (leerkrachten kijken bij elkaar in de groep). Er worden korte klassenbezoeken gehouden (flitsbezoeken) door de directie, IB-er en de specialisten, en we gaan lessonstudy inzetten (het samen voorbereiden en ontwerpen van de lessen onder begeleiding van de specialisten van De kunst van het lesgeven).
  • Een aantal leerkrachten heeft zich alweer opgegeven voor verschillende trainingen via onze Academie of bij andere organisaties.

 

Wij zien dat er op Zonnewijzer 1 nog ouders blijven wachten op de stoep, voor de ingang van het plein, tot de groep van hun kind naar binnen gaat. Wij vragen u om op het moment dat uw kind bij zijn/haar leerkracht staat ruimte te maken voor andere ouders. Zo zorgen we met elkaar dat er voor iedereen gelegenheid is om de 1,5 meter in acht te houden.

Op zonnewijzer 2 starten alle kinderen weer op de oorspronkelijke schooltijden. We zien dat dit bij de start van de schooldag goed gaat en de drukte op de stoep voor het plein op dat moment afneemt. Deze locatie leent zich hier goed voor aangezien iedere groep een eigen nooddeur heeft. We zijn aan het onderzoeken hoe we hier een eenduidige lijn in kunnen trekken voor de gehele school en zullen hier zo spoedig mogelijk bij jullie op terug komen. We willen de ouders waarvan de kinderen op beide locaties gelijktijdig uit zijn, geruststellen dat het gehele team hiervan op de hoogte is en we begrijpen dat het niet haalbaar is om op twee plekken tegelijk te zijn. We wachten met uw zoon/dochter tot u er bent.

Door Covid-19 zullen er geen ‘live’ inloopochtenden zijn van de directie. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk wel bereikbaar zijn voor jullie vragen. Mocht er iets zijn of wil je iets vragen, laat het ons weten. We kunnen altijd telefonisch contact hebben of een afspraak maken in Teams.

We wensen jullie een mooi weekend.

Vriendelijke groet,

Erna Heijnis en Arlette Schenk- van der Veldt

Pittige Pepers

Maandag 7 september gaan de Pittige Pepers weer van start voor de groepen 4 t/m 8. Dit betekent dat leerlingen die deelnemen, elke maandag een deel van de dag uit de klas zullen zijn om met andere leerlingen te werken aan doelen voor het leren leren.
Komend jaar zal groep 5 gekoppeld worden aan groep 7 en groep 6 aan groep 8.
Groep 4 start de eerste tijd met elkaar en vanaf februari kunnen er leerlingen uit groep 3 instromen.
Mark Hoedeman is met ingang van dit schooljaar toegevoegd aan de werkgroep en hij zal ook leerlingen bij de Pittige Pepers begeleiden.

We kijken uit naar een pittig jaar!

Thuis in verband met coronaklachten en onderwijs op afstand

Momenteel zijn er veel leerlingen afwezig in verband met klachten die gerelateerd zijn aan corona. Hierdoor lopen ze waardevolle onderwijstijd mis. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen blijven oefenen met de belangrijkste vakken. Hiervoor hebben wij de volgende digitale leermiddelen beschikbaar: Kleuterplein (groep 1-2), Taalzee en Rekentuin (groep 1-8) en Nieuwsbegrip (groep 5-8). Wij adviseren om dagelijks met de verschillende vakgebieden te oefenen, zolang de leerling thuis is.

Daarnaast willen we jullie meenemen in het proces dat wij achter de schermen met elkaar nadenken over een structureel plan voor het onderwijsaanbod voor deze leerlingen. Zodra we hier meer helderheid over hebben, zullen we jullie informeren.

Les over de dode hoek


Vandaag hebben we les gehad over de dode hoek bij vrachtwagens. We hebben heel veel gedaan en geleerd. We mochten een kijkje nemen in de vrachtwagen. We hebben geleerd wat de dode hoek is en hoe er daardoor ongelukken gebeuren. En we hebben geleerd waar de camera’s zitten: rechts boven, achter en links boven.
Damin en Lois groep 7B

Foto uit Noordhollands Dagblad d.d. 31-08-2020

Creatief bij de kleuters, tijdens de groepsdoorbrokenateliers.

Tijdens het groepsdoorbrokenatelier (GDA’s) is een groep kleuters druk bezig geweest met het maken van kralen van klei. In de volgende GDA’s zullen de kinderen van deze kralen een ketting rijgen en de ketting verder versieren.

UDDZ8317
RZAA7587
PBSY4574
LZAM7252
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nog meer creativiteit

We delen graag nog een kleine, willekeurige selectie van meer culturele activiteiten binnen de school:

IMG 3398
OTUW8518
41EDA4BE 77E7 48A7 B9A2 EE89A71BBFE4
IMG 3395
IMG 3392
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Komt u de Activiteitencommissie nog (cre)actiever maken?

Zoals u misschien al weet is de Activiteitencommissie (AC) een groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Voor het komend jaar gaan we weer helpen bij het organiseren van de feestelijke activiteiten en zoeken daar versterking bij. Wilt u mee helpen bij de gluhwein op de kerstborrel of juist de avondvierdaagse kunt u contact opnemen met aczonnewijzerhaarlem@gmail.com. Voor zo lang het nodig is, moeten deze activiteiten natuurlijk ook Coronaproof zijn. Dus we vergaderen voorlopig online.

Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Als betalend lid kunt u meebeslissen in de algemene ledenvergadering (ALV) over de activiteiten, budget voor volgend jaar en jaarverantwoording van de vereniging (en de daarmee ook de hoogte van de ouderbijdrage). In de schoolgids kunt u vinden wat de hoogte is bij 1 of meerdere kinderen. Binnenkort zullen we u via ‘mijn schoolinfo’ benaderen voor uw bijdrage.

Misschien tot ziens en hartelijke groet van het dagelijks bestuur van de AC

error: Inhoud is beveiligd