Wijzertje 6 november 2020

26/10/2020 - 13/11/2020 :     GDA Natuur

02/11/2020 - 06/11/2020 :     Groepen 1-2 gesprekken sociaal-emotioneel

09/11/2020 - 13/11/2020 :     Groep 8 pre-adviesgesprekken

30/11/2020 :     MR Vergadering

08/12/2020 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

09/12/2020 :     AC Vergadering

19/12/2020 - 03/01/2021 :     Kerstvakantie

25/01/2021 :     MR Vergadering

28/01/2021 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

01/02/2021 - 05/02/2021 :     Groep 8 adviesgesprekken

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Deze week zijn de nieuwe maatregelen van het RIVM van kracht gegaan. Voor het basisonderwijs zijn er gelukkig geen wijzigingen. We zijn dankbaar dat de deuren van school open kunnen blijven.

Deze week mooi nieuws, want twee collega’s hebben met succes de ‘Kanjertraining’ afgerond. Onderstaand zijn onze nieuwe kanjers te zien.

Aed5317e 6ebd 4163 Ae81 4a1d3e594dc8 2
4b618137 80b9 4726 92ec 917364b784fb 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Helaas moeten wij u ook mededelen dat Sophie Oldenburg (leerkracht groep 1/2E) onze school gaat verlaten. Sophie gaat per januari 2021 aan de slag op een particuliere basisschool.

Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste onderbouwleerkracht (fulltime/parttime). De vacature staat op diverse plekken open, wegens de huidige omstandigheden willen wij u vragen om met ons mee te denken. Kent u iemand in uw omgeving die wellicht interesse heeft? Dan komen wij graag in contact met deze persoon.

Graag nemen wij u mee in de thuisblijf regels vanuit het RIVM. We willen u vragen deze zorgvuldig te lezen. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de duur van de quarantaine wanneer iemand besmet is binnen het gezin met Covid-19. Onderstaand is informatie uitgegeven door het RIVM.

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school.

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:

 • Een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen,
 • Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek,
 • Ernstig ziek zijn,
 • Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten,
 • Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19,
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis,
 • Wanneer een leerling koorts heeft, benauwd is of (meer dan incidenteel) hoest, moet thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen,
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels,
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 • Als het personeelslid nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand, https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient.

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Iedereen met één of meer van eerdergenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen,
 • Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering,
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts),
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.

Voor meer informatie in dit kader zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen en https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen.

Een hoop informatie, wel vonden we het belangrijk om dit met jullie te delen, aangezien er veel vragen over gesteld worden.
We wensen jullie alvast een mooi weekend.

Vriendelijke groet,

Erna Heijnis & Arlette Schenk-van der Veldt
Directie Obs de Zonnewijzer

Bericht van de kinderraad

We hebben weer een vergadering gehad met de nieuwe kinderen erbij (Mat en Ilse). We hadden een opdracht gekregen om een foto te maken over wat jij school/leren vond. Er zijn bijvoorbeeld foto’s gemaakt van een boom of van een computer vanwege corona. We hadden ook een opdracht gekregen om een winnaar van de Kinderboekenweek te beslissen. De kinderraad was de jury en er zijn al winnaars. Wie dat zijn, leest u later terug. 

Groetjes,
Max, Kasper, Roos, Jibbe, Elissa, Ilse, Nena en Minou

Nachtgedichten uit groep 5

Deze week hebben we met groep 5a gedichten geschreven met als thema ‘Nacht’. Er zijn prachtige gedichten uitgekomen!

06 11 2020 Nacht 2
06 11 2020 Nacht 3
06 11 2020 Nacht 4
06 11 2020 Nacht 5
06 11 2020 Nacht 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Even voorstellen:

Bij deze wil ik me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Sarah Geerken-Marx getrouwd met Jos Geerken en moeder van Caroline (groep 3) en Julius (start na de kerstvakantie in groep 1). Na een drie jarig avontuur in Italië (Bologna) zijn we ruim een jaar geleden weer opnieuw gesetteld in Haarlem en is onze dochter gestart op de Zonnewijzer. Ik vind het erg interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Ik wil mij daardoor graag inzetten om (namens de ouders) mee te denken en te adviseren over het beleid van de school via de MR. Ik ben blij dat deze kans zicht voordeed en heb deze dan ook met beide handen aangegrepen. Het zijn roerige tijden en dit maakt het des te belangrijker dat kinderen en leerkrachten met plezier (en veilig) naar school kunnen gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Schroom niet om mij aan te spreken voor (hopelijk snel weer op) het schoolplein als je zaken bespreekbaar wil maken.

Afsluiting van de Kinderboekenweek van de Zonnewijzer

In de eerste vlog kon u zien dat juf Cindy, juf Danisha en juf Maaike een kist gingen opgraven. De vraag was toen: “Wie heeft dat gedaan?”, maar vooral “Wat zit er in?”. De kinderen mochten daar een verhaal over schrijven voor de Verhalenwedstrijd.

Eindelijk weten we wie de kist begraven heeft. Juf Maaike had namelijk gezien waar meester Duncan de sleutel had verstopt. Juf Cindy en juf Danisha waren ook erg benieuwd. Met zijn drieën besloten ze om de kist open te maken.
In de brief stond dat de kist van een oud-leerling van de Zonnewijzer was. Zij noemt zichzelf de ‘Verhalenschrijfster’, omdat ze allerlei verhalen bedenkt.
Behalve een brief lag er ook een envelop met boekenbonnen in, want door een boek te lezen kom je in een andere wereld.

De bonnen zijn naar de winnaars van de Verhalenwedstrijd gegaan.
De winnaars waren:
onderbouw: groep 1 /2 E
middenbouw: Sem uit groep 6A
bovenbouw: Isabel uit groep 8a.

Hoe het allemaal gegaan is en wat er nog meer in de kist zat, kunt u zien in de vlog:

Veel kijkplezier!
De leescommissie

Activiteitencommissie blijft actief! Kom luisteren op 18 november om half acht.

Onlangs hebben alle ouders en verzorgers het verzoek tot de financiële bijdrage voor de Activiteitencommissie ontvangen. Graag willen we u op de hoogte houden van de uitgaven van het geld dat we via de activiteitencommissie doen. Zoals u misschien al weet is de Activiteitencommissie (AC) een groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Ondanks de Corona, blijven we namelijk actief. Helaas minder zichtbaar voor de ouders, maar wel zichtbaar voor de kinderen! Zo helpen wij de Sint dit jaar ook met zijn verjaardag op school, juist omdat hij tot de kwetsbare groep behoort.

Op 18 november organiseren wij weer een algemene ledenvergadering in de teams-omgeving van uw kind. Om toegang tot de vergadering te krijgen, kunt u zich opgeven via de mail aczonnewijzerhaarlem@gmail.com onder vermelding van de naam van uw kind. Dan ontvangt in de teams-omgeving van uw kind een uitnodiging. Op de algemene ledenvergadering presenteren wij een terugblik op de uitgaven van vorig jaar, met een oordeel daarover door een kascommissie (die nog een lid kan gebruiken!). Daarnaast stellen wij een uitbreiding van onze taken voor, die u (vooraf) kunt bekijken op onze schoolpagina. Wij willen in een huishoudelijk reglement vastleggen dat wij vanuit de activiteitencommissie regelmatig met de ouders uit de medezeggenschapsraad in overleg gaan over (financiële) bijdragen voor extra onderwijsactiviteiten, zoals nu bij het huidige muziekonderwijs.

De week van de mediawijsheid

De week van de mediawijsheid loopt dit jaar van 6 t/m 13 november. In deze periode wordt er op school extra aandacht gegeven aan de mediawijsheid. Het thema van dit jaar is: “Wat is jouw digitale balans?”, in 2020 zitten leerlingen in de basisschoolleeftijd vanaf 10 jaar gemiddeld 1,5 uur per dag op social media.

Het gebruik van social media is heel belangrijk. Vooral in de tijd van het thuisonderwijs hebben wij dit op school veel nodig gehad.

Maar social media kan ook veel van je vragen. Sommige kunnen een druk ervaren om altijd bereikbaar te kunnen zijn en dat kan zelfs leiden tot stress. Het kan zijn dat je je minder goed voelt, omdat je jezelf gaat vergelijken met anderen op social media. Maar ook het gamen kan veel van je tijd vragen. Het is daarom belangrijk om een balans te kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
Mark Hoedeman en Gerben Lenstra

Boekenhoek in de groep

06 11 2020 Boekenkast Groep 3
06 11 2020 Boekenkast Groep 6
06 11 2020 Boekenkast Groep 8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

In iedere groep is een boekenhoek aanwezig. Het idee is om deze te gebruiken voor een leesplekje in de klas, waar aandacht is voor leuke boeken om leesmotivatie te bevorderen. Als leerlingen dan een leuk, grappig of spannend boek hebben gelezen kunnen ze deze in de klas zetten ter inspiratie voor hun klasgenootjes. Als andere leerlingen enthousiast zijn geworden, kunnen zij het boek ook meteen lezen. In de bovenbouw is de boekenkast omgetoverd tot ‘BOOKFLIX, de boekvariant van de filmversie. De boeken die bij de boekbesprekingen worden gebruikt en tijdelijk op school mogen blijven, komen te staan bij ‘trending’. In de onderbouw zijn er ook boeken te vinden die passen bij het thema. Bij de kleuters is dit op dit moment ‘kunst’ en in de groepen drie ‘restaurant’.

 

error: Inhoud is beveiligd