Notulen AC 12 november 2020

Aanwezig: Arlette van der Veldt (Directie Zonnewijzer), Nanna Claij (leerkracht Zonnewijzer), Esther van Stigt (voorzitter), Koen van Dieren (penningsmeester), Ingrid van Grootveld (secretaris), Leontien Blauw, Erika van Heeringen, Sophie Peters, Wafae Belami, Anne van Huijstee, Eline Wareman, Ilja Seunke.

1. Mededelingen

Volgende jaar komt de vacature van voorzitter AC vrij. Esther gaat verhuizen en zal stoppen. Via schoolplein nieuwe voorzitter werven. Leontien wil ook gaan stoppen. Allen mensen aanspreken!

2. Financiële situatie 

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering is nog discussie over inkomsten dit jaar. Wederom blijven de inkomsten hangen nu op ca €6.500,- euro, in plaats van de ingecalculeerde €12.000,-. Binnenkort wordt de tweede herinnering naar ouders verstuurd. Idee is om meer ruchtbaarheid te geven aan de bijdragen van de AC aan activiteiten, ook tijdens Covid-19. Leuke foto’s, bijvoorbeeld met de kinderen in T-shirts op de avondvierdaagse. Arlette kijkt in het archief. Ingrid en Koen schrijven stukje voor in het Wijzertje.

Een heroverweging over de uitgaven en de verschillende posten staat bij tegenvallende budgetten volgende vergadering op de agenda. Arlette zou graag 150 euro terug naar de Kinderboekenweek willen schuiven, om zo de oude bijdrage te handhaven. Tevens een vraagstuk voor de volgende keer: hoe gaan wij om met de €2500,- die gereserveerd staat voor de nieuwbouw? De kinderen en ouders die hier voor acties hebben uitgevoerd, zijn inmiddels van school. De nieuwbouw is weer uitgesteld. Misschien kunnen we dat dit jaar als reserve gebruiken en in de loop van de jaren weer aanvullen.

3. Invloed van Corona op AC activiteiten

Ouders mogen het gebouw niet in, dus ook niet versieren. Leerkrachten doen het nu zelf, ook het opruimen. De inkoop voor Sint loopt. Voor de kerstactiviteit is enige wrijving, omdat de uitgaven niet in verhouding staan tot de ideeën vanuit AC. Het gaat nu veel in materie zitten en niet in ‘leuke dingen’ doen. De discussie binnen de kerstcommissie lijkt vast te lopen. AC leden en kerstcommissie voelen zich niet bij elkaar gehoord. Andere commissieleden staan achter het voorliggende plan. Arlette initieert een overleg met als doel weer met de gezichten dezelfde kant op komen te staan ten behoeve van de leerlingen.

4. Kerstactie Arlette

Summier de afspraken, om te voorkomen dat de verrassing verdwijnt. Er zijn leuke reacties. AC stemt in om op basis van de door Arlette aan te leveren lijst, te kijken hoeveel en wat we kunnen bijdragen.

5. WVTK

Ilja heeft nog niet een volledig overzicht van wat de AC doet. De volgende vergadering wil hij er wel bij zijn.

Volgende overleggen

Tussen sint en kerst een kerstoverleg op woensdag 9 december 2020 20:00 – 21:00.
Daarna dinsdag 13 april 2021 20:00 – 21:00 is er een tussenoverleg, mogelijk ook i.v.m. wel/niet koningsspelen en corona.
Voor dinsdag 22 juni 2021 20:00 – 21:00 vindt de afsluitende ALV en afsluitende vergadering plaats,
Locatie teams.

error: Inhoud is beveiligd