Wijzertje 10 september 2021

29/09/2021 :     AC Vergadering (+ ALV)

05/10/2021 :     Inloopmoment Directie

15/10/2021 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

16/10/2021 - 24/10/2021 :     Herfstvakantie

01/11/2021 :     MR Vergadering

17/11/2021 :     AC Vergadering

24/11/2021 :     Inloopmoment Directie

06/12/2021 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wat een intens verdrietige week. Iets wat je nooit wenst mee te maken, stond ineens voor onze schooldeur. Vol van emotie, draait ons hoofd op volle toeren. Hoe vangen we de kinderen op, collega’s, ouders? Hoe brengen we deze onmenselijke boodschap? Hoe zorgen we ervoor dat de Islamitische wijze van afscheid nemen zich verbindt met hoe dit in Nederland wordt gedaan? Zoveel vragen, zoveel gevoel. We hebben het contact met de familie van Yasser als zeer waardevol ervaren. Het was ontzettend fijn om de gemaakte stappen met hen te kunnen afstemmen. Ook is er met verschillende ouders contact geweest en dit leverde waardevolle gesprekken op.

Het moment wat op de foto is terug te zien is de bellenblaasceremonie in groep 7B. Prachtig beeld welke we graag met jullie delen en geen woorden nodig heeft.

Bedankt voor jullie steun en lieve woorden. Het was fijn om terug te krijgen van jullie als ouders en van de familie van Yasser dat we op de goede weg zaten en we als team het juiste hebben gedaan.

We wensen jullie een rustig weekend toe.

Vriendelijke groet,
Erna Heijnis & Arlette Schenk- van der Veldt

Inloop moment bij de directie

Ook dit jaar hopen we dat we weer inloopmomenten voor ouders kunnen houden. Op onderstaande data is er van 8.30 tot 9.00 op beide locaties een mogelijkheid om met directie in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie/thee. Dit alles natuurlijk als de regels van het RIVM met betrekking tot Covid-19 versoepeld worden.
Data:

  • Dinsdag 05-10-2021
  • Woensdag 24-11-2021
  • Donderdag 03-02-2022
  • Maandag 28-03-2022
  • Dinsdag 07-06-2022

Interne begeleiding op de Zonnewijzer

Sinds dit schooljaar heeft de Zonnewijzer twee intern begeleiders. Annette de Zaaijer en Brenda Takens. Elke dag is er een intern begeleider aanwezig op school. Brenda is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig en Annette op woensdag, donderdag en vrijdag.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Wij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt.

Annette is voor IB betrokken bij de A groepen.
Brenda is dat voor de B groepen.
De C en D groepen doen wij voorlopig samen.

Voor dringende zaken kunt u uiteraard een beroep doen op de andere intern begeleider, op de dagen dat de intern begeleider van de groep van uw zoon/dochter niet aanwezig is.

Jubileum meester Gerben

Op één van de studiedagen hebben wij gevierd dat meester Gerben in september 40 jaar in het onderwijs werkzaam is. Op zijn verzoek hebben we dit alleen met het team gevierd. Wij willen jullie wel even op de hoogte brengen van dit bijzondere feit.

Kanjertraining en de ‘Gouden Weken’

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren.

Op de Zonnewijzer gebruiken we hierbij De Kanjertraining als stevige basis. De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn volledig geïntegreerd in ons dagelijks ritme. De Kanjermethode zorgt voor bewustwording van eigen gedrag en het gedrag van de ander. Wij ervaren de Kanjertraining als een waardevol middel om kinderen weerbaarder te maken en pesten te voorkomen.

Elke groep maakt samen groepsregels. Voorbeelden kunnen zijn: elkaar helpen, goed luisteren en vriendelijk zijn. Deze regels worden opgehangen in het klaslokaal en worden regelmatig besproken in de groep. De eerste twee weken stond dagelijks de Kanjertraining op het rooster. Elke dag zijn de groepen spelenderwijs aan het oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen en wordt er gewerkt met coöperatieve werkvormen. Na de eerste twee weken blijft Kanjertraining wekelijks als les aangeboden, maar is dagelijks Kanjergedrag en taal zichtbaar binnen de school. Via de Nieuws Uit de Groep (NUG) zullen de leerkrachten u gedurende het schooljaar op de hoogte houden.

 

ALV oproep

Stem op een nieuwe voorzitter voor de Activiteitencommissie op de algemene ledenvergadering
Zoals u misschien al weet is de Activiteitencommissie (AC) een groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich in verenigingsvorm inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Binnenkort zullen alle ouders en verzorgers het verzoek tot de financiële bijdrage voor de Activiteitencommissie ontvangen. Wij zijn benieuwd waar u het geld voor zou willen uitgeven. Graag horen wij dit van u.

Op de algemene ledenvergadering presenteren wij een terugblik op de uitgaven van vorig jaar, met een oordeel daarover door een kascommissie (die nog een lid kan gebruiken). Daarnaast stellen we het nieuwe budget vast met daaruit voortvloeiend de hoogte van de ouderbijdrage van dit jaar. Heel belangrijk is ook dat onze huidige voorzitter Esther van Stigt aftreedt, en Ilja Seunke zich verkiesbaar heeft gesteld.

Ondanks de Corona, blijven we actief. Dit jaar startte we al met een feestelijke opening van het schooljaar. Helaas blijft het minder zichtbaar voor de ouders, maar wel zichtbaar voor de kinderen. Zo helpen wij de Sint dit jaar met zijn verjaardag op school, juist omdat hij tot de kwetsbare groep behoort.

Op 29 september om half acht organiseren wij weer een algemene ledenvergadering in de teams-omgeving van uw kind. Om toegang tot de vergadering te krijgen, kunt u zich opgeven via de mail aczonnewijzerhaarlem@gmail.com onder vermelding van de naam van uw kind. Dan ontvangt in de teams-omgeving van uw kind een uitnodiging.

Gezocht: vrijwilligers Kascommissie Activiteitencommissie

Beste ouders, de activiteitencommissie (AC) is verantwoordelijk voor de collecte en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Om een juiste besteding van de middelen te waarborgen heeft de AC een kascommissie ingesteld welke de administratie jaarlijks controleert. Voor de controle van het schooljaar 2020/2021 zoeken wij twee vrijwilligers, liefst met enige administratieve kennis. De tijdsbesteding is ongeveer twee uur en de werkzaamheden kunnen volledig vanuit huis worden uitgevoerd.

Mocht je interesse hebben stuur dan aub een email aan: aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

Bij voorbaat dank,
Koen van Dieren
Penningmeester

Schooltuin

Vorige week woensdag gingen wij naar de schooltuin. De laatste keer was in de week voor de vakantie. Wij hebben wortelen, prei en peterselie van ons tuintje af mogen halen. Ook was de mais heel erg gegroeid.

Groep 7B

Directie 5
Directie 4
Directie 3
Directie 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

BHV Cursus

Afgelopen dinsdag 7 september 2021, hadden wij onze jaarlijkse herhalingscursus BHV met de betreffende collega’s. Wij hebben brandjes geblust met brandblussers. We hebben het gehad over het ontruimingsplan en we zijn bezig geweest met reanimatie en EHBO. Alle BHV leerkrachten zijn competent verklaard. We zijn blij met zo’n groot BHV team.

error: Inhoud is beveiligd