Notulen AC ALV 29 september 2021

Aanwezig: Nanna Claij (leerkracht Zonnewijzer), Arlette van der Veldt (Directie Zonnewijzer), Esther van Stigt (voorzitter), Sandra Haasbeek (leerkracht Zonnewijzer), Eline Wareman, Ilja Seunke, Erika van Heeringen, Koen van Dieren (penningsmeester)

Agenda

  • Vervanging voorzitter Esther <-> Ilja
  • Bespreking en goedkeuring financiën AC
  • Verdeling activiteiten 2021 over de leden
  • WVTTK

Vervanging bestuur

Ilja neemt het voorzitterschap over van Esther.

Dit is met algemene stem aangenomen in de vergadering.

Er zijn drie nieuwe aanmeldingen in de mailbox van de AC, een voor kascontrole en twee nieuwe aanmeldingen. Ilja en Koen nemen contact op.

Goedkeuren van financiën

De financiële verslaglegging van de AC is besproken en vragen beantwoord, de begroting voor 2022/2023 is toegelicht, de vragen hierover zijn toegelicht.

Zowel de verslaglegging als de begroting zijn met algemene stem aangenomen in de vergadering.

Koen mailt het definitieve stuk aan Arlette, Nanna en Sandra , Arlette zet het op de website

Verdeling activiteiten 2021

Sinterklaas (vrijdag 3/12)
– Eline (AC) (met Erika en Ilja)

Kerst (AC) (donderdag 23/12)
– Eline, samen met Sophie en Ilja (vorig jaar Wafé en Leontien)

WVTTK

Esther heeft nog spullen thuis, brengt deze naar Ilja.

Fysiek vergaderen is weer mogelijk. Informatieavonden zijn nog wel digitaal, daar doen we als AC niets aan mee.

Verhoogde PR aandacht wenselijk voor AC in Wijzertje.

Gezamenlijke foto (Ilja Ingrid Koen) op de volgende vergadering.

AC Bestuur nader kennis maken met Sandra.

Arlette geeft aan dat de bijdrage voor materialen dit jaar aan Sinterklaasboeken wordt besteed.

Dag van de leerkracht valt op 5 oktober. Het voorstel is (en wordt aangenomen) dat op 15 oktober een attentie wordt verstrekt door de AC tijdens de studiedag.

Koen zal de Collecte bij ClubCollect opstarten.

Volgende overleggen

Vergaderingen voor komend jaar: op 17 nov. en 16 maart van 20 tot 21 uur (locatie ntb of teams). En laatste vergadering in Zaanenpark op 15 juni van 18.30 tot 20 uur

error: Inhoud is beveiligd