Notulen AC 17 november 2021

Locatie: Digitaal (oproep om mail te sturen aan ilja@seunke.com voor betere verbinding volgende vergadering)

Aanwezig: Ilja, Koen, Ingrid, Sandra, Nanna, Eline, Sophie, Erika, Kasper, Myrte, Martijn, Kirsten,

Agendalid: MR lid Loes (Ilja onderhoudt het contact)

1. Naar aanleiding van verslag vorige keer

Dank voor de traktatie op de studiedag en terugkoppeling van Sandra over de Coronamaatregelen. Ouders mogen niet in school, mits uitgenodigd en dan met mondkapje. AC zou dus, in overleg met school kunnen versieren, met mondkapje en zoveel mogelijk ontlopen van leerkrachten. In overleg zou s’ avonds ook de mogelijkheid behoren.

2. Voorstelrondje voor de nieuwe leden

Myrte, Kirsten en Martijn worden welkom geheten.

3. Financiën

Betalingen club collect->Koen heeft een lijst van school en zal de collecte starten (is gestart, helaas missen gegevens van 50 leerlingen)

4. Activiteiten

Sinterklaas -> aanspreekpunt Eline.

 • Pepernoten en speculaaspoppen zijn geregeld.
 • Wicky’s moeten nog worden besteld bij AH, dat wil Erika doen.
 • De schoencadeautjes worden direct door Koen betaald uit het ACbudget.
 • Er is nog geld beschikbaar binnen het budget om versieringen te kopen (duurzame vervanging van ballonboog). Eline overlegt dit met juf Ingrid.
 • Voor kinderen met allergieën wordt via wijzertje oproep geplaatst dat ouders zelf strooigoed aanleveren aan de leerkrachten van de klas, bij voorkeur week van tevoren (copy is aangeleverd bij Sandra). Indien er versierd mag worden, zal Eline een oproep doen voor hulp via de app.
 • Sandra bedankt de AC voor de sinterklaasboeken.


Kerst
-> Sophie wordt als aanspreekpunt afgelost door Eline. Erika en Sophie blijven ondersteunen.

 • Kerst ook dit jaar, ivm Corona, aangepast ten opzichte van het draaiboek van Sophie (voormalig trekker kerst vanuit AC). Dat betekent geen diner, maar waarschijnlijk ontbijt (gemaakt en meegenomen door de kinderen zelf). Dit voorkomt grote hoeveelheden ouders die hun kinderen in donker brengen en halen, wat handhaven 1.5m maatregel onmogelijk maakt. Geen kerstband op schoolplein, maar aangepast in overleg met de band. En dus geen kerstborrel.
 • Sandra heeft di. 23-11 overleg met de kerstcommissie binnen school. Zij neemt na het overleg contact op met Eline om de aangepaste plannen te bespreken.
 • Sophie vraagt om tijdige info over zaken die door AC aangeschaft moeten worden (b.v. presentje), zodat er voldoende tijd is om dit te regelen. (vorig jaar was er rondom presentje nogal wat stress).
 • Vraag is, welke versiering er nog is en bruikbaar in het aangepaste scenario. Ilja gaat kijken in opslaghok wat er aan versiering aanwezig is en koppelt dit terug aan Eline.
 • Indien er versierd mag worden, zal Eline een oproep doen voor hulp via de app.

 

4. Activiteiten (vervolg)

Avondvierdaagse?

 • Sandra vraagt naar ontbreken van avondvierdaagse in overzicht activiteiten van AC. AC heeft wel de t’shirts gesponsord. AC was nooit zelf actief betrokken, maar een aparte oudercommissie. Na diverse oproepen in wijzertje, is er geen ouder opgestaan, die het wil oppakken. Daarom geschrapt. (in de oude notulen is niet duidelijk een besluit vastgelegd dat we het niet meer doen, het is wel meermaals aan de orde geweest in vergaderingen. In reactie op notulen sluit Nanna aan bij conclusie dat er geen besluit is genomen in de ACvergaderingen en dat is besloten dat leerkrachten op de avonden meer aanwezig zijn, terwijl de ouders met hun kinderen lopen. School is blij met de ondersteuning van de AC bij alle activiteiten, waaronder ook de avondvierdaagse.)
 • Ilja wil wel aanspreekpunt worden. Sandra en Ilja gaan in overleg, Martijn wil ook wel betrokken worden. Ilja geeft aan dat kinderen door de ouders zelf worden ingeschreven bij de Haarlemse wandelorganisatie voor de avondvierdaagse en dat dat niet per se via school verloopt. Alleen een oproep om gezamenlijk te lopen. In verleden is er ook een standje met water en appels geweest.


En opstarten nieuwe activiteit
-> opening Schoterbos?

 • Ingrid heeft contact gezocht met gemeente, om te vragen wanneer het ‘vernieuwde’ bos weer geopend wordt en het dan mogelijk is om de opening op te fleuren met sport en spel voor de Zonnewijzer. Er is nog geen datum bekend, het zal het voorjaar 2022 worden. Ingrid vraagt in januari nog een keer na, of er duidelijkheid is over datum en plannen opening.
 • Sandra vraagt bij school of er interesse is om de opening te gebruiken voor sport en spel (in welke vorm dan ook)


Pasen
-> aanspreekpunt wordt Myrte (ondersteund door Eline), onderwerp voor volgende vergadering

Koningsspelen -> aanspreekpunt Kasper, Martijn wil wel helpen, net als Erika. (volgende vergadering)

Planeet Compleet. Nanna meldt dat er geen ruimte is voor een projectweek in onderwijscurriculum. Wel vinden groeps-doorbroken ateliers plaats, met aandacht voor cultuur.

Communicatie -> Erika zal dit jaar extra aandacht besteden aan communicatie over de activiteiten van de AC, vergezeld door foto’s die wij allemaal maken van onze activiteiten (let wel op de privacy regels!)

MR

Ilja neemt contact op met Loes.

Rondvraag

 • Communicatie -> Erika zal dit jaar extra aandacht besteden aan communicatie over de activiteiten van de AC, vergezeld door foto’s die wij allemaal maken van onze activiteiten (let wel op de privacy regels!)
 • Lente/Zomerfeest in de plaats van kerstborrel voor de ouders. Onderwerp voor volgende vergadering.
 • Kasper bekijkt met (gym)meester Mark of er nog extra leuke activiteit kan komen.

 

Volgende vergadering op woensdag 16 maart met Pasen, Koningsspelen, Schoterbos en Zomerfeest op de agenda.

error: Inhoud is beveiligd