Notulen AC 16 maart 2022

Locatie: zonnewijzer 1

Aanwezig: Ilja, Koen, Ingrid, Sandra, Nanna, Eline, Sophie, Erika, Kasper, Myrte, Martijn, Kirsten

Afwezig: Eline, Sophie, Kasper, Martijn

Agendalid: MR lid Loes (Ilja onderhoudt het contact)

Mededelingen

Ilja heeft met Loes en Arlette aan tafel gezeten. Aan de orde is gekomen het tevredenheidsonderzoek/enquete. Groot deel van de ouders heeft in de enquete aangegeven meer ouderbijdrage te willen leveren. Vraag is echter wel, hoe dat in het vat te gieten, aangezien de ouderbijdrage via een ALV moet worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om met MR en AC (plenair) aan tafel te gaan.

1. Hoe zijn activiteiten tot nu toe gegaan?

 • Sinterklaas is goed gegaan. Er is 500 euro minder uitgegeven dan gebudgeteerd.
 • Kerst is, ondanks de beperkingen, goed gegaan. Bij versieren hadden we oude versiering (op ZW2). Dat heeft waarschijnlijk te maken met een klein aantal dozen die waren gepakt, want er zijn nieuwe versieringen gekocht vorig jaar. Sandra geeft aan dat ivm nieuwbouw de zolder ook zal worden opgeruimd, en de kerstspullen dan ook uitgezocht moeten worden. Er is 1500 euro minder uitgegeven dan gebudgeteerd.

2. Financiën

 • Er is 40% minder ouders die een bijdrage hebben geleverd, waardoor we in plaats van de gebudgeteerde 12.500 euro, maar 8000 euro hebben opgehaald. Dat betekent een gat van 4500 euro. Gelukkig is er reeds 3000 euro minder uitgegeven dan gebudgeteerd, waarmee het gat nog op 1500 staat. Zo gaat b.v. Planeet Compleet niet door (vorige vergadering al gemeldt dat er geen ruimte is voor een projectweek in onderwijscurriculum).
 • De collecte is inmiddels drie keer bij ouders langs geweest, dus daar is geen winst meer te behalen. Besloten wordt om toch een check te doen op welke ouders niet hebben betaald, en via een briefje aan de kinderen een herinnering te sturen. De juffen en meesters kunnen deze briefjes in de handen van de kinderen geven. Sandra/Koen (?) checkt bij Arlette hoe dit zich tot de AVG verhoudt.
 • Zichtbaarheid van de activiteiten en AC moet groter (vorige vergadering afgesproken: Communicatie-> Erika zal dit jaar extra aandacht besteden aan communicatie over de activiteiten van de AC, vergezeld door foto’s die wij allemaal maken van onze activiteiten (let wel op de privacy regels!). Zouden de klassenouders en de schoolapp’s misschien beter kunnen worden benut? De communicatiekanalen verdienen enige aandacht.

3. Nieuwbouw ZW1

 • Er is een plan in uitwerking met een architect. De kleuterklassen en lerarenkamer zullen worden gesloopt en tegen de oudbouw komt een nieuwbouw gebouw. De locatie wordt gedeeld met andere gebruikers.
 • Het schoolplein wordt in deze periode een bouwplaats. Na de nieuwbouw, kan het plein heringericht worden, waarbij het plein wel openbaar moet blijven (en dus hufterproof moet worden ingericht). Leraren hebben, net als ouders, de wens om dit groen te doen.( dit is geen formeel standpunt er zijn ook leerkrachten die geen groen speelplein willen)
 • Centrale vraag is wel hoelang het nog duurt alvorens gebouwd gaat worden. Er is nog niet gestart met de inspraak, en ook worden grondstoffen duurder. Dit alles kan nog best wat jaren gaan duren.

4. Paasontbijt

 • Eline is de trekke met overdracht naar Myrthe, met hulp van Kirsten. Paasontbijt is 15 april.
 • AC draagt bij met placemats (hebben we nog op voorraad? Ilja kijkt op ZW2); bloemen (bloeiend, dus misschien bloemen die over zijn bij de bloemenwinkel? Juf Eva heeft haar alternatieve bloemen zelf nog), en ca 500 chocolade eieren. Geen servetten!
 • Om zichtbaarder te zijn als AC is het leuk om de eieren als ‘paashaas’ in een mand rond te brengen in de klassen.
 • Sandra stelt voor om koffie/thee (en chocolade eitjes) aan een tafel uit te delen aan de ouders, waarbij ook meer reclame kan worden gemaakt voor de AC. Sandra zet de koffie. Ilja, Koen, Myrthe, Kirsten zullen de tafel bemensen.
 • Erika schrijft vooraf en achteraf een stukje voor wijzertje, vooraf om ouders op de koffie te wijzen en achteraf Myrthe/Kirsten als paashazen.

5. Bijdrage groep acht

 • Er is contact geweest met Koen over de bijdrage (Sabrina van Dongen).
 • Er is 1300 euro beschikbaar voor de gezamenlijke drie klassen, voor de fotoboeken. Eventueel geld dat overblijft, mag net als vorig jaar, meegenomen worden naar de groep acht borrel.
 • Ingrid koppelt dit terug aan de moeder vanuit 8b en juf Kirsty, met verzoek om dit met de andere moeders van 8a en 8c te delen.

6. Koningspelen

 • Kasper is trekker heeft contact met Mark over de koningsspelen. Erika en Martijn willen ook helpen.
 • Ze zijn op 22 april en de begeleiding van de spellen vindt plaats door CIOS studenten. De kinderen zullen weer in groepjes worden begeleidt door ouders, die via de klassenouders worden geworven.
 • Geen plastic waterflesjes, maar zelf bekers meenemen. Dan moet het wel mogelijk zijn dat de kinderen de bekers met water vullen. Sandra checkt bij Mark. (terugkoppeling na de vergadering: Mark heeft overleg gehad met Casper over de koning spelen en daar zijn ook al afspraken gemaakt over de ( financiële) bijdrage van de AC. Ook de toegankelijkheid van de toiletten en de watervoorziening zijn in dat overleg aan de orde gekomen. Het idee is dat er bidons met ons logo aangeschaft gaan worden?)

7. Avondvierdaagse?

 • Sandra geeft aan dat de school graag ziet dat de avondvierdaagse vanuit school wordt gelopen. Dat is ook handig bij de laatste dag, dat je als school een plekje in de optocht krijgt. De juffen en meesters willen met een standje langs de route met appels en water.
 • Waarschijnlijk betekent dit dat de inschrijvingen en het geld verzamelen door de AC moet worden gedaan, en niet individueel inschrijven bij de centrale organisatie.
 • Ilja wil wel aanspreekpunt worden. Sandra, Nanna, Erika en Ilja gaan in overleg, (nav vorige vergadering; Martijn wil ook wel betrokken worden) via teams op vrijdag 25-03-22 van half 1 tot 1 uur. Ilja verstuurt de uitnodiging.

8. Afscheidsborrel Erna

 • School organiseert een feestelijk afscheid op 29 juni. Het programma is in ontwikkeling.

9. Secretaris

 • Wie kan Ingrid als secretaris vervangen? Taken: formeel lid van het bestuur (dus KvK inschrijving), plannen overleggen, voorbereiden agenda , organiseren van overleggen en verslaglegging, , ALV plannen en organiseren, bewaken van de statuten, tekstjes aanleveren schoolgids en internetsite. En wat er verder ter tafel komt.
 • Ingrid schrijft nog oproep in wijzertje.

 

Volgende vergadering op woensdag 15 juni in Zaanenpark met op de agenda, vaststellen budget 2022/2023 (als onderdeel van ALV), kascommissie instellen, evalueren, afscheid Erna en afscheid Ingrid.

error: Inhoud is beveiligd