Wijzertje 20 mei 2022

26/05/2022 - 27/05/2022 :     Hemelvaart

06/06/2022 :     Pinksteren

07/06/2022 :     Inloopmoment Directie

15/06/2022 :     AC Vergadering

20/06/2022 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

27/06/2022 :     MR Vergadering

15/07/2022 :     Calamiteitendag (De leerlingen zijn vrij)

16/07/2022 - 28/08/2022 :     Zomervakantie

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Afgelopen twee weken zijn verschillende groepen 5, 6 en 8 op excursie geweest. De groepen 5 en 6 hebben een bezoek gebracht aan Teylers museum. Een enkele groep gaat nog volgende week. Ze hebben daar de tentoonstelling “Vogelpracht” bekeken. De groepen 8 gaan (of zijn al geweest) naar het Frans Hals museum. We merken dat iedereen daar weer enorm veel zin in heeft.

Verleden week hebben we jullie geïnformeerd dat Arlette de nieuwe directeur gaat worden, dit betekent dat de vacature voor een nieuwe adjunct-directeur deze week wordt opengesteld. We hopen dat we snel een geschikte kandidaat kunnen aanstellen.

Schoolvakanties en studiedagen augustus 2022- juli 2023

VakantiePeriode
Herfstvakantie15-10-2022 t/m 23-10-2022
Kerstvakantie24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie25-02-2023 t/m 05-03-2023
Pasen07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren29-05-2023
Zomervakantie22-07-2023 t/m 03-09-2023

Studiedagen (de leerlingen zijn vrij)

DagDatum
Vrijdag 14-10-2022
Maandag30-01-2023
Woensdag15-03-2023
Woensdag17-05-2023
Donderdag15-06-2023
Vrijdag 07-07-2023

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind
Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken of iets anders? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per jaar.
Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of neem telefonisch contact op via 06 – 43121900.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen!
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school?
Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget?
Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld.
Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 -2052486 of e-mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl

Vriendelijke groet,
Namens het hele team,

Arlette Schenk- van der Veldt & Erna Heijnis

Avondvierdaagse helaas geannuleerd

Onderstaand bericht ontvingen wij van het bestuur van de Haarlemse Avondvierdaagse.

Wát hadden we er zin in, toen we in september als Bestuur bij elkaar kwamen. Zou het dan écht kunnen, in 2022 weer een Avondvierdaagse, zoals we die ooit organiseerden? Lang zag het er allemaal rooskleurig uit. Een enthousiast bestuur, lage coronacijfers, kortom, alle tekenen zagen er goed uit. Maar hoe dichter bij de start van de Avondvierdaagse, hoe somberder we werden. Zo kon de gemeente Haarlem vanwege de werkzaamheden rond het Houtplein nog geen vergunning afgeven (het Houtplein ligt in juni open en een veilige alternatieve route is niet zo eenvoudig gevonden in een druk centrum) vrijwilligers voor de 4 avonden zelf bleven uit en EHBO’ers bleken niet te vinden. Ook moest een aantal drumbands afhaken. Dit alles heeft ons helaas en met pijn in ons organisatie-hart doen besluiten de opzet van de Avondvierdaagse dit jaar te wijzigen.

  • Dit jaar wordt er geen Avondvierdaagse gelopen in Spaarndam, Haarlem Noord en Haarlem Schalkwijk. Dit betekent dat er alleen gelopen wordt vanuit Haarlem-West (Geel Wit aan de Van Oosten de Bruijnstraat) en Heemstede (Sportplaza Groenendaal aan de Sportparklaan). Op deze manier kunnen we de weinige vrijwilligers die zich hebben aangemeld samenvoegen.
  • Op vrijdagavond is er helaas geen intocht in Haarlem.

We snappen dat dit alles ook voor u een teleurstelling is. Ons uitgangspunt is echter dat het altijd een veilige Avondvierdaagse moet zijn. Die veiligheid kunnen we niet garanderen als we alle startbureaus open houden.

Schoolreisje 21-22

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Waar we de laatste 2 jaren, vanwege Covid-19, niet op schoolreis konden verheugen wij ons als school om weer met de kinderen op schoolreisje te kunnen.
Op 21 juni staat het schoolreisje gepland, de groepen 1 t/m 4 gaan naar Oud Valkeveen en de groepen 5 t/m 8 gaan naar de Kwakel om een echte survival tocht te maken. Wilt u als ouder doorgeven aan de leerkracht van uw kind (van de groepen 5 t/m 8) als uw zoon/dochter geen zwemdiploma heeft? Er kan dan bij de locatie een zwemvest geregeld worden. Tevens de vraag om schone droge kleding mee te laten nemen, zodat de kinderen zich kunnen verkleden. Laat waardevolle spullen thuis. De groepen 5 t/m 8 dienen een lunchpakket mee te nemen. Voor drinken en versnaperingen wordt gezorgd.

Om van deze dag een groot succes te maken, hebben wij hulp nodig bij de kleuterbouw. Per kleuterklas zijn er 5 ouders nodig. Deze dag begeleidt u een groepje kinderen uit de klas van uw eigen kind. Wilt u de leerkracht een e-mail sturen als u deze dag wilt helpen?

Ook hebben we nog ouders nodig bij enkele groepen 3 en 4. U kunt zich hiervoor bij de leerkracht aanmelden.

Begin volgende week ontvangt u via de Parent app een Ideal verzoek om € 30,00 per kind te betalen voor het schoolreisje. Mocht u vragen hebben over de betaling dan kunt u contact opnemen met de administratie.

Vriendelijke groet,

Mede namens directie en het team,
Monique van Deursen (administratie Obs de Zonnewijzer)

Bezoek Frans Hals met groep 8

Wat vond groep 8 a van de zonnewijzer van het frans hals Museum

We begonnen met een super leuke busrit. We kwamen aan bij het Frans Hals museum en we gingen via de verkeerde deur naar binnen dus toen werden we naar een andere deur gestuurd.
Daar werden we door een café naar een Kamer geleid waar alles begon.
We krijgen wat uitleg en toen werden we in twee groepen gedeeld.
Wij gingen met de gids mee en leerden om anders te kijken naar een schilderij.
Toen gingen we terug naar de Kamer en kregen een instructiefilmpje die een beetje haperde.
Toen werden we in groepjes van 3 gedeeld. Eentje werd stylist eentje werd een model en de ander werd fotograaf en we draaiden door zodat Iedereen aan de beurt kwam.
Daarna werd er een mooi filmpje van gemaakt en kon je elkaars creaties zien.
Toen gingen we 10 uurtje eten en op een stoep wachtend op de bus.
Toen de bus aankwam gingen we allemaal vrolijk naar binnen.
En de buschauffeur had muziek opgezet dus er was een feestje.
Toen de bus bij school aankomt kon je niet voor de school parkeren want er stond een auto In de weg toen is hij maar heel eventjes op de drukke weg gaan staan en wij konden er snel uit en toen waren we weer op school.

Einde

Frans Hals Groep 8a Foto 1
Frans Hals Groep 8a Foto 2
Frans Hals Groep 8A Foto 3
Frans Hals Groep 8a Foto 4
Frans Hals Groep 8a Foto 5
Frans Hals Groep 8a Foto 6
Frans Hals Groep 8a Foto 7
Frans Hals Groep 8a Foto 8
previous arrow
next arrow

Koningsdag 2022, wat hadden we er zin in!!

Met de klas zijn we naar het sportveld gelopen, waar de Cios studenten ons al stonden op te wachten. Toen alle kinderen op het sportveld stonden hebben we eerst met elkaar de Koningsdagdans gedaan. Het was goed te zien dat alle klassen hadden geoefend, het zag er prachtig uit. Hierna gingen de kinderen in groepjes verschillende spelletjes doen. Er werd gerend, touwgetrokken en gepuzzeld, kortom het was een groot succes!

We hadden geluk met het weer, het was een stralende dag. Het ijsje wat door de AC werd uitgedeeld in de klassen werd daarom door de kinderen extra gewaardeerd!!

Koningsdag Foto 1
Koningsdag Foto 2
previous arrow
next arrow

Vanavond bij SBS6 Freek en Puck

Vandaag zijn Freek uit groep 7 en Puck uit groep 8 geïnterviewd door SBS6 voor het programma Hart van Nederland. Aan Freek en Puck is gevraagd hoe zij het vinden dat de Avondvierdaagse nu niet doorgaat en wat zij zo leuk vinden aan de avondvierdaagse.

Freek en Puck zijn echte profs, het interview stond er in één take op. Op het schoolplein zijn ook nog opnames gemaakt.
Hart van Nederland komt op SBS6 en Freek en Puck zijn te zien in de uitzending van 17.15 uur.

Sbs6 6
Sbs6 9
previous arrow
next arrow

Nieuws van de MR/Ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,

In de tevredenheidsenquête 2021 hebben we als MR een vraag toegevoegd of ouders bereid zijn om meer vrijwillige ouderbijdrage te betalen als dit zou worden besteed aan extra cultuur activiteiten voor de kinderen. We zijn zeer blij te melden dat het merendeel van de ouders die de enquête ingevuld hebben dit met JA hebben beantwoord. Een vervolgvraag was met welk bedrag? Ook hier gaf de meerderheid aan bereid te zijn een bedrag tussen de 10 en 50 euro meer te betalen als goed duidelijk wordt gemaakt waaraan het besteed wordt.

Uiteraard pakken we deze handschoen als MR op. Samen met de AC zijn op 9 mei de mogelijkheden besproken en is een plan uitgewerkt. We stellen voor om de komende 3 jaar de vrijwillige bijdrage met 10 Euro per jaar te verhogen.
We hebben besproken dat voor het einde van dit schooljaar een algemene ledenvergadering wordt belegd waarin ouders over de voorgestelde verhoging mogen stemmen. Alle ouders die een bijdrage betalen zijn voor dat jaar automatisch lid. Een meerderheid van stemmen volstaat op deze vergadering. De datum volgt nog en wordt binnenkort via de School app met u gecommuniceerd. De hogere vrijwillige ouderbijdrage zal dan vanaf het schooljaar 2022/2023 worden gevraagd aan ouders/verzorgers.

Om u een idee te geven van waar we aan denken lichten we hierbij alvast een tipje van de sluier op. Afgelopen periode hebben de kinderen weer van het Muzieklab kunnen genieten van Hart. Deze lessen van professionals waar kinderen met 3 verschillende instrumenten kunnen kennismaken vinden de kinderen erg leuk om te doen. U heeft de filmpjes vast voorbij zien komen in de Schoolapp. De school heeft hier de afgelopen jaren subsidie voor gekregen die langzaam afbouwt. Om dit komende jaren ook voor alle kinderen mogelijk te maken willen we een deel van de verhoogde vrijwillige ouderbijdrage hieraan besteden. Uiteraard zullen we hier transparant over zijn.

Daarnaast hebben de leerkrachten aangegeven dat zij het fantastisch zouden vinden om per klas een budget te krijgen om cultuur activiteiten te kunnen organiseren die aansluiten op de les thema’s. Ook hier weer een voorbeeld om u een concreet idee te geven. De kleuterleerkrachten zouden heel graag met de kinderen naar de zorgboerderij Zorgvrij gaan in de lente. Een leuk en leerzaam uitje! Zo kunnen de leerkrachten per leerjaar gezamenlijk culturele activiteiten bedenken die goed aansluiten bij waar de kinderen mee bezig zijn dat jaar.

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen via het Wijzertje en/of de School app. Suggesties zijn van harte welkom op het email adres van de MR mr@zonnewijzerhaarlem.nl

Vriendelijke groeten,
De MR

Activiteitencommissie op de Koningsspelen!

Yes, de Koningsspelen gaan door! De kinderen hebben weken geoefend met het dansje. En ook de activiteitencommissie kon na 2 jaar weer aan de slag op de Koningsspelen. En gelukkig hadden we er mooi weer bij!

Terwijl de kinderen heerlijk aan het dansen waren tijden de officiële opening, ging de activiteitencommissie op de 2 locaties aan de slag met de voorbereidingen. Na wat inventieve oplossingen (na een kapotte koffiemachine en geen stroom) hadden we ruim op tijd alles klaar staan voor de pauze. Na al het gesport in de warmte hadden de kinderen flinke trek in een hapje en een drankje. Gelukkig hadden we al eerder de Zonnewijzer drinkzakjes uitgedeeld via de juffen en meesters. De kinderen konden zo steeds bijvullen met water. Ook de snack was erg welkom!

Na nog een ronde flink sporten konden de kinderen weer lekker naar hun klas. Van leren kwam na zo’n drukke ochtend niet veel meer. Dus meestal mochten de kinderen een filmpje kijken of een spelletje spelen. Om daar feestelijk bij af te koelen hebben we ze een heerlijk ijsje kunnen geven (met dank aan de Dekamarkt op de Planetenlaan).

Nog een dik applaus voor alle juffen, meesters, hulpouders en de CIOS-studenten, het was een geweldige dag voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,
Erika van Heeringen

Wijzertje AC Sportdag Fles
Wijzertje AC Sportdag
previous arrow
next arrow

Groep 5 Teylersmuseum

Op woensdag 11 mei zijn de groepen 5 naar het Teylersmuseum geweest. Wij hebben hier de tentoonstelling vogelpracht mogen bezoeken. In groepjes hebben wij aan de hand van een speurtocht door de tentoonstelling gelopen. Met deze speurtocht hebben de leerlingen letters verzameld waardoor zij erachter kwamen dat het botje wat ze konden bekijken niet van de uitgestorven vogel de Dodo bleek te zijn maar van een schildpad.
De tentoonstelling is nog tot en met 29 mei 2022 te bezoeken.
Meer informatie over de tentoonstelling kunt u vinden op de volgende website: https://www.museum.nl/nl/teylers-museum/tentoonstelling/vogelpracht
Via deze weg willen wij de ouders die hebben gereden nogmaals bedanken.

Groep5teylers1
Groep5teylers2
Groep5teylers3
Groep5teylers4
Groep5teylers5
previous arrow
next arrow

Kinderpersbureau Haarlem Noord zoekt journalisten

Voor kinderen uit groep 7/8 die graag willen leren interviewen en fotograferen geeft fotograaf, kunstenaar en docent Marisa Beretta een serie van vijf GRATIS lessen. De leerlingen bepalen zelf het onderwerp en gaan daarna aan de slag.

De lessen van het Kinderpersbureau Haarlem-Noord zijn op woensdag 25 mei en 1, 8, 15 en 22 juni van 14.30 – 16.00 uur in speeltuin Delftwijk (Arthur van Schendelplantsoen 2). Het resultaat, een hele pagina met eigen foto’s en teksten, komt in Jong023, de Haarlemse kinderkrant.

Lijkt het je leuk? Meld je dan snel aan via marisa@kapsalon.nl, want het aantal plaatsen is beperkt! Zie ook: stichtingkapsalon.nl/kinderpersbureau-succes-25-mei-de-2e-van-start

Thema machines in groep 1-2 C

Groep 1-2C heeft robotten gemaakt van kleine doosjes.
Meester Duncan geeft een gastles over gereedschap.

Beide hoort bij het thema machines.

Machines 1 2C Foto 1
Machines 1 2C Foto 2
Machines 1 2C Foto 3
Machines 1 2C Foto 4
Machines 1 2C Foto 5
previous arrow
next arrow

Sporten in de Kennemer Sporthal

De groepen 7 mochten een hele ochtend sporten in de Kennemer Sporthal. Tweedejaars CIOS studenten moesten als examenopdracht een sportochtend organiseren en dat hebben ze heel goed gedaan. De ochtend liep gesmeerd en iedereen heeft genoten.

Lola en Lily schrijven hierover:
“Vorige week gingen we naar de Kennemer sporthal en er waren studenten van CIOS die alles hadden geregeld en toen hebben we twee dingen gedaan: freerunnen en turnen. Bij het freerunnen gingen we over banken heen springen, koprollen leren, tiktak, wall run en sprongen bijvoorbeeld speed stap en speed run. Bij het turnen hebben we trampoline gesprongen, we hebben ook op de balk gelopen, aan ringen zwaaien en op de brug een achterwaartse koprol gemaakt. Als einde gingen we de pinguïn dans doen maar dat lukte niet helemaal dus gingen we Chinese muur doen. En aan het begin als warming-up de fit top tien. De meeste kinderen vonden het heel leuk.”

Sporten In De Kennemer Sporthal Foto1
Sporten In De Kennemer Sporthal Foto2
Sporten In De Kennemer Sporthal Foto3
previous arrow
next arrow

Uilen in groep 7A

Groep 7A staat weer vol met uilen. De afgelopen weken hebben we gewerkt met papier maché.

Liv en Mees vertellen:
‘In de eerste les moesten we een ontwerp maken van de uil die we wilden maken. In de tweede les begonnen we met het papier maché en de lessen daarna gingen we de ogen en de vleugels maken. Sommigen gingen in de 5de les al schilderen anderen niet. Als je met papier maché gaat werken dan moet je je handen in de lijm doen en dan pak je een stukje krant en die smeer je op de ballon. Als je een laag hebt gedaan dan moet je de volgende laag doen en dan doe je 4 lagen ongeveer en dan moet je wachten tot hij droog is en dan kan je kleine sneetjes erin maken en dan kan je bijvoorbeeld vleugels en een snavel erop doen. Als die allemaal goed vastzitten dan kun je ze onder smeren met papier maché als dat droog is kun je beginnen met verven je verft bijvoorbeeld de snavel oranje de rest van het lichaam bruin.’

Uilen In Groep 7A Foto2a
Uilen In Groep 7A Foto1
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd