Wijzertje 17 juni 2022

20/06/2022 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

27/06/2022 :     MR Vergadering

15/07/2022 :     Calamiteitendag (De leerlingen zijn vrij)

16/07/2022 - 28/08/2022 :     Zomervakantie

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We zijn blij te kunnen melden dat ook de vacature voor de nieuwe adjunct is ingevuld. Cindy Prins, onze collega in groep 8 is door de Benoemingsadviescommissie voorgedragen als nieuwe adjunct-directeur. Wij zijn blij met deze voordracht en wensen haar veel werkplezier.

De formatie is bijna rond en zal zodra alle plekjes ingevuld zijn met u gedeeld worden. We hopen u volgende week de formatiebrief te kunnen sturen met daarbij de groepskoppeling. De leerlingen zullen vooraf op de hoogte worden gebracht wie hun leerkracht voor het nieuwe schooljaar zal gaan worden.

We belanden in de laatste weken van het schooljaar. Een spannende tijd voor de groepen 8, de klassen zijn zich volop aan het voorbereiden voor de musical. We kijken uit naar deze dag en hebben heel veel zin om onze bijna schoolverlaters te zien schitteren.

Aankomende dinsdag een mooie dag voor alle leerlingen. We gaan op schoolreisje! Het belooft een warme dag te worden. We kijken er naar uit om na al die jaren weer te kunnen gaan.

Vandaag is de vacature voor een plek binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad naar jullie verstuurd. Via deze weg extra aandacht voor deze belangrijke plek. Wil je meedenken op schoolniveau dan is dit de kans.

We wensen jullie allemaal een fijn weekend en alvast een goede start van de nieuwe week.

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,

Erna Heijnis en Arlette Schenk-van der Veldt
Directie Obs de Zonnewijzer

Kanjertheater: Openbare Geheimen

Op vrijdag 3 juni kwamen 2 actrices optreden in het Pittige Peper-lokaal.
Ze speelden een verhaal over het gebruik van social-media en de gevaren van het pesten op social-media.
Het was leuk, maar soms ook een beetje te overdreven gespeeld.
Ik mocht zelf ook meespelen, mijn rol was klasgenoot en ik mocht de “gepeste” helpen.

Jordi uit groep 7B

Gevonden voorwerpen

Handschoenen, jassen, gymschoenen, broodtrommels, sweaters, sjaals, mutsen, petjes en gymtassen.
Is uw kind iets kwijt dan kunt u tot 8 juli nog kijken of het toevallig bij de gevonden voorwerpen ligt, na deze datum schenken wij dit aan een goed doel.
De gevonden voorwerpen zijn zowel op Zonnewijzer 1 en Zonnewijzer 2 te vinden in het kastje in de hal en ook bij de kleutergroepen zijn er gevonden voorwerpen bewaard.

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage met tien euro omhoog

Op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging 14 juni j.l. is het besluit genomen om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen met tien euro voor het schooljaar 2022-2023; de huidige bijdrage van 28 euro wordt 38 euro. Dit besluit is aan de vergadering voorgelegd, na gezamenlijke voorbereiding met de ouders van de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. De bijdrage van 38 euro is niet de enige vrijwillige bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders. Daarnaast blijft er een aparte bijdrage voor het schoolreisje van ongeveer 30 euro per jaar. Totaal dan 68 euro. Om het voor iedereen beter inzichtelijk te houden, zullen vanaf volgend jaar beide bedragen via de school worden gecollecteerd.

In de algemene ledenvergadering is uitgesproken dat wij als ouders willen helpen bij het vergroten van het plezier voor onze kinderen, door o.a. inzet bij feestelijkheden en een breder lesaanbod op school. Van de extra 10 Euro zal 5 euro worden besteed aan de muzieklessen en 5 Euro aan een klassenbudget voor de leerkrachten; deze kunnen ze besteden aan een culturele activiteit die aansluit bij de les thema’s. Hierbij kun je denken aan een bezoekje aan boerderij Zorgvrij voor de kleuters.

De ouderbijdrage is te allen tijde vrijwillig. Het is ook mogelijk om minder te betalen of helemaal niet, als dat niet in het gezinsbudget past. We zouden het fijn vinden als u daarover contact met school opneemt, om te kijken wat er mogelijk voor ondersteuning geregeld kan worden. Andersom is het natuurlijk ook mogelijk om meer te betalen. Om dit te faciliteren zullen we kijken naar de mogelijkheid om met een specifiek doel een actie of collecte te starten.

Pittige Pepers

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die meedoen aan de Pittige Pepers, moeten als laatste opdracht een eigen project ontwerpen. De nieuwe opdracht “maak een schooljournaal” is bedacht door de leerlingen uit groep 8.
Rinus, Daan, Bram, Siebe, Wouter en Roef hebben naast het bedenken ook hun eerste schooljournaal gemaakt. Wat een hoop ICT-vaardigheden hebben jullie hierbij gebruikt.

De eerste aflevering vindt u hieronder. Met in deze aflevering een interview met meester Duncan, juf Yvette en juf Erna. Wij hopen dat het project volgend jaar weer wordt gekozen.

error: Inhoud is beveiligd