Notulen MR 27 juni 2022

Aanwezig: Daisy Wijers, Loes Vereijken, Tessa Holzenbosch, Sarah Marx, Mariska Schoonebeek, Nicky Appel, Lyanne van Gils, Erna Heijnis (deel 2), Arlette van der Veldt (deel 2)
Afwezig: Arnoud Verschuur, Mark Butter, Daphne Hoogeland

Voorzitter: Daisy Wijers
Notulist: Lyanne van Gils

Deel 1: 19:15 – 20:00

Bezetting OMR en PMR

Nicky Appel en Mariska Schoonebeek zijn de nieuwe leden van de PMR. Lyanne van Gils en Daphne Hoogeland verlaten de PMR. Daisy Wijers verlaat de OMR. Sarah legt contact met de geïnteresseerde kandidaten voor de OMR om te kijken of de verkiezingen moeten gaan plaatsvinden.

Traktatiebeleid

Volgend schooljaar in één van de eerste wijzertjes wordt het traktatiebeleid gecommuniceerd.

Start nieuw schooljaar

De datum voor de eerste vergadering is 19 september. De taken binnen de MR zijn vooraf bekend en de verkiezingsuitslag het liefst ook (waar mogelijk).

MR handboek
Het MR handboek wordt gemaild door Daisy naar de nieuwe MR leden. Volgend schooljaar wordt dit handboek kritisch bekeken of er punten moeten worden aangepast/toegevoegd.
MR reglement
De PMR heeft een e-mail naar de Spaarnesant academie gestuurd om te kijken hoe en wanneer de cursussen ‘MR en achterban’ en ‘MR en schoolplan’ worden aangeboden. De MR wil gaat deze cursussen volgend schooljaar volgen. Sarah gaat de jaarplanning samen met Arlette opnemen. De PMR gaat de taken (waaronder secretaris) verdelen.
Deel 2: 20:00 – 21:00

Nieuwbouw

Zonnewijzer 1
Er is kort overleg met de architect geweest. De nieuwbouw heeft stilgelegen en er moeten plannen en tekeningen worden aangepast. Wanneer er een klap op het nieuwbouwplan gegeven is, wordt dit gepresenteerd aan het team van de Zonnewijzer en gaat vervolgend naar de MR. De drukke verkeerssituatie rondom zonnewijzer 1 en 2 zijn wederom onder de aandacht gebracht.

Kinderdagverblijf Zonnewijzer 2
In het najaar wordt er (zoals het er nu uitziet) gestart met het bouwen van het kinderdagverblijf op het achterste plein. De gemeente heeft goedkeuring gegeven.

Formatie

De formatie is rond, maar er kunnen ieder moment veranderingen plaatsvinden.

Aanwezigheid Directie bij de MR

Volgend jaar sluiten zowel de directeur als adjunct-directeur aan bij de MR vergaderingen.

AC

School gaat de administratieve zaken van de AC overnemen. De AC blijft de evenementen organiseren in samenwerking met de werkgroepen van school. Het geld wat nu op de rekening van de AC (vereniging) staat, wordt overgezet naar de rekening (ouderbijdrage) van school.

Projectweek cultuur

De PMR geeft de Projectgroep cultuur de opdracht om een enquête uit te zetten (start volgend schooljaar) onder de leerkrachten of er behoefte is aan een projectweek.

Budget

De OMR geeft aan dat er behoefte aan is om de begroting van school in te zien. Arlette gaat rondvraag doen bij andere scholen hoe de MR op andere scholen gedeeld wordt en wát er dan gedeeld wordt. De begroting is groot en de bedragen zijn niet direct duidelijk en overzichtelijk.

Cursussen

Volgend schooljaar gaat de MR de cursus ‘MR en achterban’ en MR en schoolplan’ volgen.

Brief van Minister Wiersma

Besproken

Terugkoppeling m.b.t. de tussen schoolse opvang

De samenwerking met Mindsetmovers gaat niet door. De overblijfkrachten worden uitgebreid met zes medewerkers van Op Stoom.

error: Inhoud is beveiligd