Wijzertje 9 sept 2022

21/09/2022 :     Informatieavond en markt

25/09/2022 :     Korfbaltoernooi groepen 5 en 6

03/10/2022 - 05/10/2022 :     Kamp groep 8

03/10/2022 :     Voorstelling Schouwburg groep 3

06/10/2022 :     Excursie Duin en Kruidberg groepen 5

07/10/2022 :     Thijsse’s Hof Bloemendaal

14/10/2022 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

15/10/2022 - 23/10/2022 :     Herfstvakantie

24/10/2022 :     MR Vergadering

24/10/2022 - 05/11/2022 :     Oudergesprekken

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Heerlijke start
Wat een heerlijke start van het schooljaar hebben we gehad. Deze eerste weken zijn weer voorbij gevlogen. Voor sommige kinderen nog even spannend en wennen, maar we zien vooral heel veel blije gezichten. In de klassen wordt al meteen hard gewerkt, maar er is ook tijd voor de nodige ontspanning in de vorm van groepsvormende spelletjes of creatieve opdrachten. Er heerst een ontspannen en gezellige sfeer in de school. Het koffiemoment dat de directie organiseerde op de eerste schooldag was goed bezocht. Het was een fijne manier om even met elkaar bij te kletsen, kennis te maken en het schooljaar te starten. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

We hebben deze tweede schoolweek al meteen een inloopmoment gehad, waarop de kinderen hun klas konden laten zien. Wat blijft het toch altijd leuk om de kinderen trots te zien vertellen over hun werk.

Informatiemarktavond
De informatieavond zal dit jaar in een ander jasje worden gestoken. We organiseren een informatiemarktavond. De uitnodiging is toegevoegd als bijlage aan de mail. We starten de avond (19.00 uur) in de klas van uw zoon/ dochter. Om 19.45 uur zal de informatiemarktavond geopend worden op het voorplein van ZW1. Bij slecht weer zullen we verplaatsen naar de gymzaal van ZW1. We hopen op een grote opkomst. Als team zijn wij allemaal aanwezig.

Schoolfoto
Aankomende maandag en dinsdag (12 en 13 september) komt de schoolfotograaf op school voor de groepen 3 tot en met 8.

Op maandag zijn de groepen 5A, 5B, 7A, 7B, 8A en 8B aan de beurt en op dinsdag 3A, 3B, 4A, 4B, 5C, 6A en 6B.

Lerarentekort
Gelukkig hebben wij op dit moment alle groepen bemand en kunnen alle groepen onderwijs krijgen. We merken wel dat het lerarentekort echt nijpend is. De vervangingspool is leeg. Op het moment dat er iemand uitvalt dan zijn wij aangewezen op onze eigen mensen die extra willen komen, of doen wij een beroep op onze onderwijsondersteuners. Dit heeft wel tot gevolg dat de ondersteuning op zo’n moment vervalt en door de leerkrachten zelf opgevangen dient te worden. Ook betekent het dat er andere taken blijven liggen of meer tijd gaan kosten. Een extra verzwaring van een ieders takenpakket.

Wij blijven op zoek naar juffen en meesters, die de invalpool kunnen vullen. Blijft u ook meezoeken? Met elkaar hebben we een groot netwerk, waar wellicht nieuwe collega’s in zitten. Heeft u misschien een goed idee, of kent u iemand die iets voor ons kan betekenen, dan horen we dit graag.

We wensen jullie een heel mooi weekend toe.

Hartelijke groeten,
Cindy Prins Baretta & Arlette Schenk- van der Veldt

Directie Obs de Zonnewijzer

Eerste Schooldag Foto 1
Eerste Schooldag Foto 2
Eerste Schooldag Foto 3
Eerste Schooldag Foto 5
Eerste Schooldag Foto 6
Eerste Schooldag Foto 7
Eerste Schooldag Foto 4
previous arrow
next arrow

Diploma-uitreiking

Wat zijn wij trots op onze collega’s Juf Patricia Stam en Meester Romano Ketting. Op de Hogeschool Inholland hebben zij tijdens een feestelijke uitreiking hun diploma in ontvangst mogen nemen. Nogmaals gefeliciteerd.

Eerste Schooldag Foto 8
Eerste Schooldag Foto 9
previous arrow
next arrow

Verkeersles

Dode hoek

Op dinsdag 6 september hebben de groepen 5 verkeersles gehad over de dode hoek bij grote voertuigen zoals vrachtwagens. Wij hebben eerst een korte uitleg in de klas gehad over wat nu precies de dode hoek is (die plek waar de chauffeur van een vrachtauto/bus/touringcar jou niet kan zien). Hierna mochten wij bij een echte vrachtwagen zelf achter het stuur gaan zitten. Hier hebben we zelf mogen kijken wat je vanaf de chauffeur stoel wel en niet kunt zien. Inmiddels zijn we erachter gekomen dat de dode hoek zo heet omdat er veel ongelukken gebeuren waarbij er helaas ook mensen zijn overleden.

Het belangrijkste wat we vandaag hebben geleerd is dat we achter een voertuig met dode hoek moeten gaan staan met onze fiets of op de stoep moeten gaan staan. Ook is het heel erg belangrijk dat we oogcontact hebben met de chauffeur.

Op de foto’s die bijgevoegd zijn kunt u zien hoe we bij de vrachtwagen hebben kunnen kijken.

Groep 5 Foto 1 Verkeer
Groep 5 Foto 2 Verkeer
previous arrow
next arrow

De Gouden weken en Kanjertraining

In de eerste paar weken van het schooljaar is er altijd extra aandacht voor de groepsvorming. Iedere groep doorloopt elk schooljaar weer verschillende fases, waarbij de Gouden weken de basis vormen om een veilige groep te krijgen.

Deze 5 fases worden ieder jaar door elke groep doorlopen.

  1. Forming (vormgeving): de groep komt bij elkaar en moet weer even vorm krijgen. Er ontstaan interactiepatronen. Wie wacht af? Wie gaat in discussie? Wie bepaalt de sfeer door bijvoorbeeld grapjes?
    De leerkracht geeft hierbij vooral veel ruimte om elkaar te leren kennen en neemt de tijd om afspraken te maken met de groep.
  2. Storming (conflictfase): de individuen in de groep zijn volop op zoek naar hun positie in de groep. Er kan wat onrust zijn in de groep. De leerkracht bewaakt hierbij de afspraken die met elkaar gemaakt zijn in de forming-fase.
  3. Norming (groepsnormen ontwikkelen): de groep begint aan elkaar te wennen. Er komt rust in de groep en er ontstaat vertrouwen en acceptatie. In deze fase is er sprake van samenwerking i.p.v. strijd en weerstand. De leerkracht kan in deze fase steeds meer samenwerkingsopdrachten geven. Ook is er meer ruimte voor initiatief uit de groep.
  4. Performing (presteren): iedereen weet wat er verwacht wordt, er heerst een relaxte sfeer en de groep kent elkaars sterke en zwakke punten. De groep versterkt elkaar op positieve wijze. De leerkracht is in deze fase voornamelijk begeleidend en coachend aanwezig in de groep.
  5. Adjourning (afscheid nemen): deze fase vindt plaats op het eind van het schooljaar. Zodra bekend is wat er het volgende jaar zal gebeuren, wat weer invloed heeft op de groepsdynamiek.

Wanneer een groep een bepaalde fase doorlopen heeft, wil dit niet zeggen dat het ook permanent is. Een groep kan door een situatie, een wisseling in samenstelling, een gebeurtenis weer terugvallen in een voorgaande fase. De leerkracht is hierop alert en handelt hier adequaat op.

Met de Kanjertraining wordt er in deze eerste weken veel aandacht besteed aan de normen en waarden op school, worden er afspraken gemaakt met de groep en spelletjes gedaan om elkaar weer een stukje beter te leren kennen. Kanjertraining staat dan ook voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
In iedere groep hangen de Kanjerposters en de Kanjerpetten, waardoor er op ieder moment en tijdens elke les aandacht kan zijn voor het Kanjergedrag.

Want de Zonnewijzer is tenslotte een school met Kanjers!

De Gouden Weken En Kanjertraining 1
De Gouden Weken En Kanjertraining 2
previous arrow
next arrow

error: Inhoud is beveiligd