Wijzertje 04 nov 2022

24/10/2022 - 05/11/2022 :     Oudergesprekken

21/11/2022 :     MR Vergadering

02/12/2022 :     Sinterklaasviering

22/12/2022 :     Kerstdiner

24/12/2022 - 08/01/2023 :     Kerstvakantie

16/01/2023 :     MR Vergadering

30/01/2023 :     Studiedag (De leerlingen zijn vrij)

*  Voor het gehele jaaroverzicht zie de kalender.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We beginnen dit Wijzertje met mooi babynieuws. Voor de ouders die het nog niet weten, onze lieve collega juf Sanne Klasen is bevallen van een prachtige dochter: Noé. Het kersverse gezin maakt het heel goed.

Daarnaast ook goed nieuws voor juf Suzanne. Zij is afgelopen week geslaagd voor haar opleiding als intern begeleider. Dit maakt ons als school super trots en we zijn blij dat ze haar opgedane kennis op school kan inzetten.

Na een fijne vakantie hebben de startgesprekken plaatsgevonden in alle klassen. Belangrijk hierbij was vooral dat de leerlingen, samen met hun leerkracht, aan jullie konden vertellen wat zij al goed kunnen en waar zij aan willen werken dit schooljaar. Het heeft geleid tot fijne gesprekken, waarin er een mooie verbinding is gemaakt tussen de leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en school.

De vrijdag voor de herfstvakantie hebben wij een afwisselende studiedag gehad. In de ochtend hebben we aandacht besteed aan het rekenonderwijs, waarin we met hulp van een spreker aan de slag gingen met zowel de reguliere lessen als interventies bij rekenproblemen. In het begin van de middag hebben we vragen kunnen stellen aan onze externe contactpersoon over onze nieuwe leesmethode Nieuw Nederlands Junior. Daarna heeft onze HB-specialist Kirsty Rakke ons nog weer iets verder meegenomen in het aanleren van de Executieve Functies, deze keer gekoppeld aan rekenen. We hebben weer waardevolle inspiratie opgedaan om onze lessen op een goede en leuke manier vorm te geven.

In de media wordt de laatste tijd veel gesproken en vooral ook gespeculeerd over waaraan de NPO-gelden worden uitgegeven door scholen. Verderop in dit Wijzertje nemen we jullie daarom graag mee in de manier waarop wij deze NPO-gelden inzetten op de Zonnewijzer.

We merken nog altijd dat het een uitdaging is om alle groepen draaiende te houden. Zo nu en dan hebben we het geluk dat er een invaller beschikbaar is, maar vaak is dit ook niet het geval. Dit betekent dat als er dan een collega ziek is, er een extra druk op de rest van het team ontstaat. Ondersteuners worden op zo’n moment ingezet in groepen, waardoor de ondersteuning door de eigen leerkracht moet worden opgevangen. We zijn trots op de manier waarop wij dit als team elke keer weer weten te organiseren. De flexibiliteit en bereidwilligheid is enorm en daar zijn wij erg dankbaar voor.

De eerste inloopochtenden van de directie zijn een feit, zowel op locatie 1 als 2. Fijn om hier de tijd voor te nemen en elkaar op deze manier te ontmoeten. De volgende inloopochtenden staan gepland op:
• Dinsdag 6 december om 08.30 op Zonnewijzer 1
• Donderdag 8 december om 08.30 op Zonnewijzer 2

De volgers op het Instagram account zijn verdriedubbeld de afgelopen week. Hierbij nogmaals de link naar de pagina met hierbij nogmaals de vermelding dat we plaatsten met grote zorgvuldigheid en rekening houdend met de Wet van privacy en AVG.

GOED nieuws voor Suzanne. Ze is geslaagd voor haar opleiding intern begeleider. Gefeliciteerd, super gedaan!

 

We wensen jullie allemaal een mooi weekend toe.

Hartelijke groet,

Cindy Prins- Baretta & Arlette Schenk-van der Veldt
Directie Obs de Zonnewijzer

Inzet NPO-gelden

Naar aanleiding van de Coronacrisis is door de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgestart. Deze is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. In de praktijk komt het erop neer dat wij als school extra financiële middelen tot onze beschikking krijgen om in te zetten voor ons onderwijs en zo de nadelige gevolgen van de Coronacrisis te beperken of weg te werken.

De afgelopen tijd wordt er in de media geregeld aandacht besteed het NPO. Er wordt veel geschreven over de uitgaven die worden gedaan met deze gelden. Wat met grote regelmaat terugkomt is dat het onduidelijk is waar scholen het geld aan uitgeven, waardoor speculaties ontstaan over de daadwerkelijke inzet hiervan en het effect voor de leerlingen.

Graag nemen wij jullie daarom mee in hoe wij op de Zonnewijzer deze gelden inzetten:

 • Dit jaar zetten wij een deel van de NPO-gelden in om één van de intern begeleiders 1 dag per week vrij te spelen om ons rekenonderwijs te onderzoeken, te vernieuwen en te implementeren. Hierbij is geld gereserveerd om rekenkasten en materialen aan te schaffen voor alle groepen. Op deze manier zetten wij in op het verbeteren van het rekenonderwijs wat van toegevoegde waarde is voor alle leerlingen.
 • Ook is er geld gereserveerd voor de bekostiging van Textaid, een programma wat dyslectische leerlingen ondersteunt door de leerstof te verklanken. Hier kunnen zij na een uitleg (webpad) zelfstandig mee aan de slag. Dit zorgt voor een goede voortgang van het onderwijs en ondersteuning voor zowel de leerkrachten als de leerlingen.
 • Daarnaast wordt NPO-geld ingezet voor extra ondersteuning van leerkrachten en leerlingen door middel van de inzet van een onderwijsassistent. Een gedeelte van deze ondersteuningstijd wordt hiervan ingezet voor de NT2 leerlingen. Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

Als team van de Zonnewijzer vinden wij het belangrijk dat de inzet en middelen een duurzaam effect hebben. Zo kunnen wij deze inzet ook later nog voortzetten en hoeft deze niet te stoppen zodra het NPO afloopt.

Executieve functies: Plannen

Vanuit de autometafoor wordt de executieve functie planning/prioritering ‘de kaart’ genoemd. Als je gaat autorijden is het belangrijk te bedenken waar je naartoe gaat. Welke route neem je, hoe ga je rijden? En zijn er eventueel files om rekening mee te houden?
Plannen is de vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook beslissingen kunnen nemen over wat belangrijk en niet belangrijk is. Planning is van invloed op organisatie en doelgericht gedrag. Het is ook een voorwaarde voor een goede zelfevaluatie op het eigen handelen (metacognitie). De executieve vaardigheden hebben dan ook effect op elkaar.

Wat ga je precies doen? Hoe ga je het doen? In welke volgorde en wat heb je nodig? Wanneer ga je eraan werken, waar en met wie? Als je dit allemaal weet, dan heb je een duidelijk plan!

Heeft jouw kind moeite met een planning maken of prioriteiten stellen?
Dat kan je oefenen met de volgende tips:

 • Doe het samen, bouw geleidelijk jouw hulp af
 • Complimenteer op proces en inzet, benoem wat er goed gaat
 • Laat horen dat jij zelf ook een plan bedenkt
 • Maak stappenplannetjes/geheugensteuntjes voor bepaalde routines zoals bijv. het ochtendritueel voor schooltijd
 • Gebruik een planbord zodat uw kind overzicht houdt wanneer er bijv. gym is, zodat het zelf leert denken aan het meenemen van de gymtas
 • Boodschappen doen: stippel een route uit in de winkel
 • Gebruik een agenda en geef daarin aan wanneer er tijd is om huiswerk te leren/te maken
 • Spelletjes spelen waarbij je een plan moet maken, zoals: Stratego, dammen, schaken, Zeeslag, Vier op een rij

Bericht schoolfoto’s

Een vriendelijk verzoek aan de ouders van de groepen 3

Het is voor de start van de dag in de klas onrustig voor de leerkracht en de kinderen als ouders voor het raam blijven wachten.
Met deze reden vragen wij wanneer u uw zoon/dochter naar school heeft gebracht niet voor de ramen te blijven zwaaien.

Met een vriendelijke groet,
Juf Nicky, Juf Danisha en Juf Patricia

Bezoek aan Thijsse’s hof door 6A en 6B

Vrijdag 7 oktober (6A) en maandag 7 oktober (6B) zijn de groepen 6 op bezoek geweest bij Thijsse’s hof. Het Thijsse’s Hof is de oudste heemtuin van Nederland en is ontworpen door Leonard Anthony Springer en Jac. P. Thijsse. Cees Sipkes legde de tuin aan en zorgde voor de beplanting in het 2 hectare grootte duingebied. Beheerder Johan ontving ons en in groepjes zijn we het herfstpad gaan bewandelen. De kinderen hadden een vragenlijst mee. Op verschillende plekken hebben we een opdracht gedaan. We hebben ook bij de composthoop geleerd dat de temperatuur wel 64 graden is! Met een ijzeren staaf hebben we gevoeld hoe warm dat wel niet is. Daar hebben we ook een kikker gezien. Alle natuur is heel mooi. In het hof staat een mooi beeld van meneer Thijsse. Het beeld staat op deze plek, omdat hij daar vaak stond te kijken naar wat hij had gekregen. Er is zelfs een eekhoorn gespot! We kunnen niet wachten tot we het winterpad mogen lopen op 20 januari!

Groepen 6 Thijsse's Hof17
Groepen 6 Thijsse's Hof16
Groepen 6 Thijsse's Hof15
Groepen 6 Thijsse's Hof14
Groepen 6 Thijsse's Hof13
Groepen 6 Thijsse's Hof12
Groepen 6 Thijsse's Hof11
Groepen 6 Thijsse's Hof10
Groepen 6 Thijsse's Hof9
Groepen 6 Thijsse's Hof8
Groepen 6 Thijsse's Hof7
Groepen 6 Thijsse's Hof6
Groepen 6 Thijsse's Hof5
Groepen 6 Thijsse's Hof4
Groepen 6 Thijsse's Hof3
Groepen 6 Thijsse's Hof2
previous arrow
next arrow

Nieuwe MR Leden

Leonie Janssen

Hallo, Ik ben Leonie Janssen. Ik ben getrouwd met Jaco en de moeder van Lize (groep 5B) en Cas (groep 2C).
In het dagelijks leven ben ik corporate communicatieadviseur bij een grote verzekeraar in Den Haag. Duidelijke en open communicatie naar verschillende doelgroepen is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik krijg veel energie van mensen bij elkaar brengen, samen een beslissing nemen en die dan zo helder mogelijk aan iedereen over te brengen.
Deze ervaring neem ik graag mee naar de MR omdat ik graag betrokken ben bij de Zonnewijzer. Ik ben blij dat onze kinderen met plezier (nou ja, regelmatig ook met frisse tegenzin 😊) in deze veilige omgeving kunnen leren én werken aan hun zelfvertrouwen.
Ik kijk er naar uit om samen met dit team mee te denken over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de school.

Diane Kerbert

Dag allemaal, ik hoop dat jullie een goede start van het nieuwe schooljaar hebben gehad. Mijn naam is Diane Kerbert en ik ben de moeder van Nick uit groep 4. In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij de woningcorporatie Elan Wonen met woningen in Haarlem en Heemstede. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor financiën, personeelszaken en verhuur. Ik vind het leuk om me vanuit verschillende rollen en functies in te zetten voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Zo ben ik nu naast mijn werk lid van een Raad van Toezicht van een kinderopvang organisatie en heb ik een aantal jaar geleden in de Haarlemse gemeenteraad gezeten. Met veel plezier, betrokkenheid en enthousiasme neem ik nu deel aan de MR. Voor mij een leuke nieuwe rol en op die manier kan ik een bijdrage leveren aan de Zonnewijzer en de school van een andere kant leren kennen.

Pareltje uit de groepen 5

Wij zijn in de groepen 5 onlangs verwend! Na wekenlang heel hard werken, onderzoeken, discussiëren, ontdekken en puzzelen kwamen in onze groepen de kinderen die aan de Pittige Pepers meedoen met een leuk en bovenal moedig voorstel. Zij stelden voor om, in hun eigen groepen, een prestentatie te geven van wat ze hadden geleerd en gecreëerd bij meester Mark.
Ze hebben ons versteld doen staan van hun uitgebreide onderzoek, de professionele Powerpoint- presentatie met allerlei interessante weetjes, hun welkbespraaktheid en hun passie voor het onderwerp. De groepen hingen hen aan de lippen!
Met luid gejuich en applaus hebben wij hen beloond voor het fantastische optreden. Pittige Pepers: we zijn trots op jullie!

Groep 5 Presentatie Pittige Peper Project
Groep 5 Presentatie Pittige Peper Project 2
previous arrow
next arrow

 

GDA (Groep Doorbroken Ateliers) Kleuters

De kleuters hebben hun eerste GDA er op zitten. We hebben een liedje gezongen, drama gedaan en een fantasiedier gemaakt.

 

Geen rommel in je trommel

Om goed te kunnen opletten en presteren in de klas heeft je kind veel energie nodig. Die energie zit in gezonde voeding zoals bijvoorbeeld volkorenbrood en fruit. Met gezonde voeding geef je je kind alle voedingsstoffen die het nodig heeft. Hierbij tref je een boekje aan met leuke tips en ideetjes.

error: Inhoud is beveiligd