Notulen MR 24 oktober 2022

Aanwezig: Sarah Marx, Tessa Holzenbosch, Diane Kerbert, Leonie Janssen, Mariska Schoonebeek, Nicky Appel, Mark Butter, Arnoud Verschuur​
Afwezig: Geen

Voorzitter: Sarah Marx
Notulist: Arnoud Verschuur

Deel 1: 19:30 – 19:45

Taakverdeling (PMR)

Notulen zullen met 1 week worden opgeleverd.

 • Twee weken voor de volgende MR-vergadering zal de rondvraag voor agendapunten plaatshebben.
 • De agenda zal een week voor de volgende MR-vergadering definitief gemaakt worden.
 • Controle aanwezigheid nodige stukken en uitnodigen van mogelijke gasten zal tevens een week voor de volgende MR-vergadering uitgevoerd worden.

De inbox voor de MR is momenteel niet toegankelijk voor zowel OMR als PMR; vraag zal uitgezet worden voor hernieuwde toegang.
De pagina van de MR op de website van de school is nog niet op orde; niet alle notulen staan op de juiste plek of zijn zelfs niet toegankelijk. Vraag zal uitgezet worden bij de beheerder

Deel 2: 19:45 – 20:30

Terugkoppeling van de directie (Arlette van der Veldt & Cindy Prins-Baretta)

 • Hoog ziekteverzuim van stafleden binnen de school; dit blijkt bij omliggende scholen en andere scholen binnen de stichting net zo te zijn. Door het ziekteverzuim is de druk op het team behoorlijk groot en dat reeds zo vroeg in het jaar. Veel van de klachten zijn COVID-gerelateerd. De directie zal nog meer in gesprek gaan met de zieken om uit te vinden waar de school nog meer zou kunnen bijstaan. Het verzuim zorgt mede voor frequent en langdurig uitvallen van de ondersteuning. Directie blijft in gesprek met het team, en bespreekt de impact van deze verhoogde werkdruk.
 • Het schoolplan: de directie zal binnenkort een update geven.
 • De nieuwbouw: de volgende stap is gemaakt, echter is het wachten nu weer op de gemeente en de input van gemeentelijk erfgoed. Mikpunt voor de start van de bouw is nog altijd ’25-’26.
 • Informatieavond: feedback vanuit ouders bijzonder positief. Tips ter verbetering liggen vooral op het verfijnen van de opzet waardoor het nog effectiever kan zijn (denk aan duur informatiemarkt, gebruik 1 locatie etc). Veel enthousiaste reacties aangaande de AC vanuit de ouders.
 • Activiteitencommissie: MT is in gesprek met de AC over de afgesproken wijziging in opzet en bijbehorende overheveling van gelden.
 • Draaiboek sectorplan: Directie vraagt uit bij de stichting over de CO2-meters; zijn deze nodig voor beide locaties en hoe worden deze verkregen.
  Er zal een aanpassing in het document gemaakt worden betreffende het gedeelte over mondmaskers voor leerlingen: de formulering zal aangepast worden naar advies daar waar deze momenteel verplichting suggereert. MR stemt ter plekke in voor deze wijziging.
 • De directie zal de begroting delen met de MR; er volgt een afspraak waar directie en enkele MR-leden de begroting in detail zullen doornemen.
 • Vraag vanuit de OMR met betrekking tot beheer website. MT herkent dat het kwetsbaar is en geeft aan dat dit onder de aandacht is.
 • Verwachting vanuit directie mbt MR: klankbord, korte lijn, transparantie en vooral verbinding.

Deel 3: 20:30 – 21:00

 • Ouderparticipatie: de tips voor de MR vanuit de informatieavond worden in een bestand gezet. Dit bestand zal met de MR worden gedeeld en beschikbaar zijn bij de eerstvolgende MR-vergadering.
 • Communicatie/zichtbaarheid MR: suggestie om maandelijks een artikeltje vanuit en over de MR te plaatsen in het wijzertje.
error: Inhoud is beveiligd