Vakantierooster en studiedagen

Vakanties

VakantiePeriode
Herfstvakantie15-10-2022 t/m 23-10-2022
Kerstvakantie24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie25-02-2023 t/m 05-03-2023
Pasen07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren29-05-2023
Zomervakantie22-07-2023 t/m 03-09-2023

Overige studiedagen

(leerlingen zijn vrij):

DagDatum
Vrijdag 14-10-2022
Maandag30-01-2023
Woensdag15-03-2023
Woensdag17-05-2023
Donderdag15-06-2023
Vrijdag 07-07-2023

Calamiteitendag

(leerlingen zijn vrij):

DagData
Vrijdag21-07-2023

Schooltijden

Zonnewijzer 1  –  groep 1 t/m 4
08:30 – 14:15 uur
’s Morgens openen de deuren om 08:20 uur, de lessen beginnen om 08:30 uur.

Zonnewijzer 2  –  groep 5 t/m 8
08:20 – 14:05 uur
’s Morgens openen de deuren om 08:10 uur, de lessen beginnen om 08:20 uur.

Vijf gelijke dagen rooster en Tussen Schoolse Opvang

De Zonnewijzer werkt met een vijf gelijke dagen rooster. In dit lesrooster hebben we elke lesdag dezelfde schooltijden.
De leerlingen hebben tussen het ochtend- en middagprogramma 45 minuten pauze. Leerlingen die thuis willen lunchen, hebben de mogelijkheid om tijdens de pauze naar huis te gaan. U bent vrij in deze keuze. De meeste kinderen blijven op school. Ze eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.

Kinderen die op school overblijven betalen hiervoor een overblijfbijdrage.
De vergoeding bedraagt per kind € 2,- per maand voor één kind (vaste) dag overblijfdag (tussentijdse opvang) per week. Blijft uw kind bijvoorbeeld alleen op maandag over dan betaalt u € 2- per maand. Voor de hele week overblijven betaalt u € 10,- per maand. In het geval van wisselend overblijven betaalt u € 2,- per dag.

De kinderen nemen de lunch mee van huis in een broodtrommel en een drinkbeker (geen frisdrank of limonade en snoep of koek). De lunch wordt in een tas aan de kapstok bewaard.

Verlof, ziekmelding en absentie

Verlofaanvragen

Ook in Haarlem is ‘leerplicht’ actief bezig om ongeoorloofd verzuim in kaart te brengen. Alle scholen worden regelmatig onderworpen aan een steekproef door de leerplichtambtenaar. In de schoolgids en op onze website www.zonnewijzerhaarlem.nl staan de regels en afspraken rondom extra verlof buiten school vermeld.
We willen u verzoeken deze goed te lezen en in acht te nemen bij een verlofaanvraag. De directie is  genoodzaakt zich hieraan te houden en zal op de naleving scherp toezien. We rekenen op uw begrip.

Ziekmelding, absentie

Wij werken op school met de basisschoolapp. Dit is ons digitaal communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) is, verzoeken wij u via dit systeem melden. U kunt dit doen door het volgen van onderstaande stappen:

  • selecteer in de schoolapp: formulieren
  • Kies: absentie melden groep, kies de groep van uw kind
  • vul het formulier in wat op uw beeldscherm verschijnt
  • klik op verzenden
    Het formulier wordt automatisch naar school verstuurd, waarmee uw kind is ziekgemeld.

Algemeen Beleid

Groep 1 en 2

Als ouder/ verzorger heeft u de tijd om uw kind tot aan de buitendeur van het klaslokaal te brengen, gedag te zeggen of iets aan de leerkracht te vragen. We vragen u het afscheid kort te houden. Wanneer u uw kind na schooltijd komt halen, vragen we u vriendelijk om buiten bij de buitendeur van het klaslokaal uw kind op te halen.

Groep 3 t/m 8

Voor de groepen 3 tot met 8 willen wij u uitnodigen om bij het schoolplein afscheid te nemen van uw kind. Mocht u iets kort aan de leerkracht willen vragen, kunt u natuurlijk even mee naar de leerkracht lopen. We vragen u, als u uw kind na schooltijd komt halen, buiten op de stoep achter het hek op hem of haar te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. De groepen 3 en 4 gaan via de hoofduitgang naar buiten.

Kinderen van de groepen 3 en 4 kunnen de eerste dag naar de klas gebracht worden.
Na de eerste schooldag verzamelen de kinderen op de klassentegel op het schoolplein. De kinderen lopen met de leerkracht mee naar binnen.

Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten stadsbreed een gelijk plaatsingsbeleid voor vierjarigen in te voeren.

Wij verwijzen hiervoor naar de pagina over het plaatsingsbeleid en inschrijven op deze website.

Schoolteam

Om goed op elkaar afgestemd te zijn en te blijven, overleggen de leerkrachten met grote regelmaat met elkaar over leerlingen, de manier van lesgeven en het oplossen van problemen. Dat gebeurt gezamenlijk tijdens vergaderingen, daarnaast ook op andere ogenblikken in- of na schooltijd.
Als team hebben we vertrouwen in elkaar, geven we elkaar ondersteuning en werken we in en aan een open collegiale sfeer. We zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig voelt op onze school. Wij doen het samen en niet alleen.

Schoolleiding
Arlette Schenk-van der Veldt, directeur (ma t/m vr)
Cindy Prins-Baretta, adjunct-directeur (di t/m do)

Interne begeleiding
Brenda Takens (di/wo/do)
Annette de Zaaijer (wo/do/vr)
Suzanne Bijster

Ambulante collega’s
Bob Kanne (ma/di)
Gerben Lenstra (wo)

Bewegingsonderwijs
Mark Butter (ma t/m vr)

Ondersteuning
Maaike Bijker (ma/di/do/vr)
Danisha van den Berg (ma t/m vr)
Cindy Ravelli (ma/di/wo/do)
Tess Clous (ma t/m vr)

Administratie
Monique van Deursen (ma/di/vr)
Desiree van den Kommer (wo/do/vr)

Congiërge
Duncan Stoker (ma/di/wo/vr)

Bouwcoördinatie
Onderbouw: Linda Schoorl
Middenbouw: Sandra Haasbeek
Bovenbouw: Eva Betjes

Specialisatie
NT2: Brenda Takens
ICT: Mark Hoedeman
Meer- en hoogbegaafden: Kirsty Paap
Cultuurcoördinatie: Milou Steen
Gedragsspecialist: Cindy Prins

Vertrouwenspersoon
Ingrid Berends op ZW1
Nanna Claij op ZW 2

HVO
Yvette Brand: groepen 7 en 8

BHV
Maaike Bijker
Duncan Stoker
Monique van Deursen
Desiree van den Kommer
Mariska Schoonebeek
Cindy Ravelli
Eva Betjes
Mark Butter
Linda Schoorl
Sanne Klasen
Arnoud Verschuur

Klassenindeling

GroepMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
1/2AGerbenLyanneLyanneLyanneLyanne
1/2BLeonieLeoniePeggyPeggyPeggy
1/2CSuzanneSuzanneIngridIngridIngrid
1/2DCindy R.LindaLindaLindaLinda
3ANickyNickyLeonieLeonieLeonie
3BPatriciaPatriciaNickyPatriciaPatricia
4ADanishaSandraSandraSandraSandra
4BMilouMilouMilouMilouMilou
5A DaphneDaphneDaphneMarliesMarlies
5B MartheMarjoleinMarjoleinMarjoleinMarjolein
5CArnoudArnoudArnoudArnoudArnoud
6A EvaEvaEvaRomano/EvaRomano
6B RomanoRomanoRomanoSanneSanne
7A NannaNannaSanneNannaNanna
7B RobbertRobbertRobbertRobbertMarthe
8A MariskaMariskaMariskaMark H.Mark H.
8B KirstyKirstyMark H.KirstyKirsty

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het beleid instemmings- en/of adviesrecht. De MR behartigt daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. Dit geeft ouders de gelegenheid invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en schoolpraktijk. De MR van De Zonnewijzer is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur en heeft op deze manier tevens invloed op het beleid en het Bestuur.
Heeft u vragen voor de MR? Neem dan contact op via mr@zonnewijzerhaarlem.nl.

De MR houdt u via de notulen op de website en berichten in het Wijzertje (twee-wekelijkse nieuwsbrief) op de hoogte.

Lees verder op de pagina van de medezeggenschapsraad.

Vertegenwoordiging in de MR 2022-2023

Ouders:
• Sarah Geerken-Marx (voorzitter)
• Leonie Janssen
• Tessa Holzenbosch
• Diane Kerbert

Schoolteam:
• Mark Butter
• Arnoud Verschuur
• Mariska Schoonebeek
• Nicky Appel

Informatieavond en inloopochtenden

Aan het begin van het schooljaar is altijd er een informatieavond. Op deze avond informeren wij u over onderwijskundige ontwikkelingen op de Zonnewijzer. Er zijn voor de groepen 3 tot en met 8 twee inloopochtenden gedurende het jaar. Kinderen nemen hun ouder/ verzorger mee naar school om samen naar het werk te kijken. Zij vertellen zelf waar ze mee bezig zijn en laten één en ander zien. Voor de kleuterbouw zijn er vier inloopochtenden per jaar.
De data van de informatieavond en de inloopochtenden vindt u terug in de schooljaarkalender.

(Start)gesprekken

Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Voor de groepen 1 en 2 houden we startgesprekken met de ouders/ verzorgers van de nieuwe leerlingen. Voor de kinderen die vorig schooljaar ook in de groepen 1 en 2 zaten, worden er algemene gesprekken in november gepland.
Alle gesprekken ( start en rapport) vanaf leerjaar 3 worden gevoerd tussen kind, ouders/ verzorgers en leerkracht. Het eerste startgesprek in groep 3 is echter alleen tussen ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht.
De startgesprekken hebben als doel om elkaar beter te leren kennen en om te bespreken hoe de kinderen thuis functioneren. Wij willen graag weten wat ze thuis graag doen, waar ze goed in zijn, hoe ze school ervaren en wat misschien lastig is voor ze. Op deze wijze kunnen we samen prettig en effectiever van start gaan.​

Nieuwsbrief

Tweewekelijks ontvangt u via de ouderapp ParentCom en de email een link naar ‘Het Wijzertje’ waarin het nieuws over de school staat. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website. Daarnaast ontvangt u elke twee weken een ‘Nieuws uit groep’ van de leerkracht(en) van uw kind. Op deze manier willen we alle ouders goed op de hoogte houden waar wij als school en in de klassen mee bezig zijn.

Commissies

Activiteiten Commissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders/ verzorgers die zich inzetten om een positieve sfeer op school te creëren en het onderwijs te ondersteunen met uw ouderbijdrage. Samenwerking is hierbij het toverwoord, samenwerking met de ouders in MR en samenwerking met de leerkrachten en directie van de school. Met de ouders van de MR overleggen we ca twee keer per jaar en in de activiteitencommissie hebben een leerkracht en directielid zitting..
Het creëren van een positieve sfeer willen we bereiken door feesten en thema’s mee te organiseren. Zo zorgen wij voor decoratiemateriaal waar we het gebouw bij feesten en thema’s mee versieren, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de centrale Kerstviering (borrel) en het Paasontbijt. Ook faciliteren we sportdag/koningsdag met speelobjecten, de avondvierdaagse en het afscheidscadeau voor groep acht. Daarnaast financieren we ook een deel van de lustrumfeesten.
De ondersteuning van het verbrede onderwijsaanbod stemmen we af met de ouders van de MR en directie van de school. Denk hierbij aan het financieren van Planeet Compleet, ondersteunend materiaal (bibliotheek of mediatheek) en het toegankelijk maken van het muzieklab voor alle leerlingen.​

Vrijwillige Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen aan ouders een bijdrage vragen in de kosten. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat deze niet mag worden vastgesteld of uitgegeven zonder instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De bijdrage moet bedoeld zijn voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, en kinderen mogen niet worden uitgesloten van de activiteiten.

De Zonnewijzer vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 68,00. Dit bedrag bestaat uit twee delen; het schoolreisje en diverse activiteiten waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, extra cultuuronderwijs (zoals Muzieklab en een extra excursie voor de groep) en andere buitenschoolse activiteiten.

Daarnaast gebruiken we de vrijwillige bijdrage voor de docenten voor bijvoorbeeld een extra excursie in de klas, de Kinderboekenweek en de jaarlijkse sportdag. De vrijwillige bijdrage wordt in het najaar geïnd bij de ouders. Het schoolreisje kost ongeveer € 30,00. Wij proberen dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Dit bedrag wordt bij ouders geint in het voorjaar nadat de kosten voor het schoolreisje zijn vastgesteld. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt aan deze ouders een aparte bijdrage gevraagd van ongeveer € 100.

Wij organiseren alle activiteiten voor alle kinderen, en er worden geen kinderen uitgesloten van de extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het blijft uiteindelijk een vrijwillige bijdrage.

Uw inzet?
Wilt u meer dan alleen maar geld overmaken. Alle hulp is van harte welkom! De AC is altijd op zoek naar helpende handen of uw kennis om de AC nog professioneler en efficiënter te laten werken. Om het budget zo goed mogelijk te besteden is de AC ook altijd op zoek naar ouders die vanuit hun werk iets kunnen betekenen op het gebied van sponsoring/korting. Denkt u iets te kunnen betekenen voor de AC of wilt u daarover komen praten? Schroom dan niet om een AC-lid aan te spreken of een e-mail te sturen naar aczonnewijzerhaarlem@gmail.com.

Verkeersbrigade

Een veilige start van iedere schooldag
De zogenaamde ‘Verkeersbrigade’ bestaat uit een team van klaar-overs die aan het begin van iedere schooldag de oversteekplaats voor De Zonnewijzer 1 bewaken. Ondanks de verkeerslichten blijkt deze extra ondersteuning ieder jaar nuttig om (bijna) ongelukken af te wenden vooral door de ochtendspits op de Planetenbaan.

De coördinator van de Verkeersbrigade heeft net als de schooldirectie contact met de gemeente en de wijkagent. De belangrijkste taak is het team optimaal te laten functioneren (roostering, werving, communicatie). Deze taak is evenals de klassenouders, hulpouders en luizenouders vrijwillig maar belangrijk omdat de school e/o gemeente deze niet kan aanbieden.

Meld je aan!
Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst iedere ochtend klaar-overs zijn, zoeken we altijd nieuwe ouders die willen helpen. Behalve een bijdrage aan de veiligheid is het een dankbare taak. Bovendien mogen de kinderen van de klaar-overs eerder de klas in. En dat vinden de kids vaak erg leuk! De tijden zijn van 08.10 tot 08.30 uur. En zelfs 1x per 2 weken kan al genoeg zijn, bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl

Privacyregeling

Wij houden ons aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en geven geen gegevens van en over leerlingen door aan derden, zonder toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Voor promotiedoeleinden maken wij op school af en toe foto’s. Bij plaatsing van een foto in de Schoolgids of op de website nemen wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. Het kind moet trots kunnen zijn op de afbeelding en op de website zorgen wij ervoor dat de herkenbaarheid niet te groot is om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.
Iedere ouder/ verzorger heeft afgelopen jaar een AVG-document ingevuld. Mochten daar wijzigingen in aangebracht dienen te worden dan kan dit worden aangegeven bij de administratie. Nieuwe ouders/ verzorgers ontvangen het AVG-formulier bij de start op school.

Als er door ons of op afspraak met ons op school gefilmd wordt, dient dat een ontwikkelingsdoel. Wij gaan met het gemaakte materiaal vertrouwelijk om. Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas en de sportdag, lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. We begrijpen dat u het leuk vindt om uw kind bij dit soort gelegenheden te fotograferen of filmen. Wij verzoeken u hier terughoudend mee om te gaan in verband met de privacy van de kinderen. In de klas mogen ouders/ verzorgers niet fotograferen of filmen. Ten alle tijden mag het vastgelegde beeldmateriaal niet verspreid worden via Social Media.

Gezonde Voeding

Om kinderen op te laten groeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders/ verzorgers hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak van de school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch.

Daarvoor is de medewerking van jullie als ouders/verzorgers wenselijk. We sporen kinderen aan om een stukje fruit mee te brengen. Ouders/ verzorgers geven zelf een ‘verantwoord’ tussendoortje aan hun kinderen mee. Ook vragen wij hier ook rekening mee te houden bij traktaties.

Stichting Leergeld & Jeugdfonds

Stichting Leergeld

Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 – 2052486
of e-mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl

Jeugdfonds

Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per cultuuraanvraag per jaar.
Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of bel: 06 – 43121900.

Fietsen en parkeren

Wij adviseren de kinderen die dichtbij school wonen lopend naar school te komen. Een groot deel van de leerlingen komt op de fiets naar school. Uiteraard houden alle kinderen én ouders/verzorgers zich aan de verkeersregels.
Dit houdt in:

  • fietsen op de weg (niet de op stoep)
  • mét het verkeer mee fietsen (niet tegen het verkeer in)
  • houd de rijweg vrij voor ander verkeer, wanneer u wacht op uw kind na schooltijd.

Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken.
Op Zonnewijzer 1 is er op het hoofdplein naast de gymzaal een fietsenparkeerplek omringd met hekken.
Op Zonnewijzer 2 zijn de fietsenrekken bij binnenkomst meteen rechts op het schoolplein te vinden.

Gymrooster

Maandag (ZW2) 2022-2023

TijdGroep
08.20 - 09.056A
09.05 - 09.506B
09.50 - 10.357B
10.35 - 11.207A
12.20 - 13.055A
13.15 - 14.005B

Dinsdag (ZW2) 2022-2023

TijdGroep
08.20 - 09.058A
09.05 - 09.508B
09.50 - 10.356A
10.35 - 11.206B
12.20 - 13.055C
13.15 - 14.005A

Woensdag (ZW2) 2022-2023

TijdGroep
08.20 - 09.058B
09.05 - 09.508A
09.50 - 10.357A
10.35 - 11.207B
12.20 - 13.055B
13.15 - 14.005C

Donderdag (ZW1) 2022-2023

TijdGroep
08.30 - 09.154A
09.15 - 10.004B
10.00 - 10.453A
10.45 - 11.303B

Vrijdag (ZW1) 2022-2023

TijdGroep
08.30 - 09.154B
09.15 - 10.004A
10.00 - 10.453B
10.45 - 11.303A

Voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en naschoolse opvang

De Zonnewijzer werkt met de volgende met de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang:

Voor meer informatie kunt u de website bekijken en contact opnemen met de door u gekozen buitenschoolse opvang.

error: Inhoud is beveiligd